Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Jednowodny diwodorofosforan sodu

ColoClear

ColoClear to lek zawierający sodu diwodorofosforan jednowodny oraz disodu fosforan bezwodny. Jest to środek przeczyszczający, który zatrzymuje dużą ilość wody w jelicie, co prowadzi do biegunki. Lek jest przeznaczony do oczyszczenia jelita, co jest wymagane jako przygotowanie do niektórych zabiegów diagnostycznych, takich jak kolonoskopia, u osób dorosłych. ColoClear jest wydawany na podstawie recepty.

Enema

Enema to lek dostępny bez recepty, który ma postać roztworu do wlewu doodbytniczego. Działa oczyszczająco na jelito grube, zapobiegając wchłanianiu wody w jelicie grubym, co prowadzi do zmiękczenia mas kałowych i zwiększenia ich objętości. Wskazaniami do stosowania są: zaparcia, przygotowanie do zabiegów diagnostycznych jelita grubego, w okresie przed- i pooperacyjnym, oczyszczanie jelita ze złogów środka kontrastowego po badaniu radiologicznym oraz oczyszczanie jelita przed i po porodzie.

Rectanal

Rectanal to lek przeczyszczający w postaci hipertonicznego roztworu fosforanów sodu, dostępny w formie płynu doodbytniczego. Działa poprzez zwiększenie objętości i zmiękczenie mas kałowych, co pobudza odruch defekacji. Jest stosowany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci powyżej 3 roku życia. Wskazany jest do stosowania przy sporadycznych zaparciach oraz w celu oczyszczenia jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi, zabiegami chirurgicznymi i porodem. Produkt jest dostępny bez recepty.