Eurartesim

Lek Eurartesim zawiera piperachiny tetrafosforan oraz dihydroartemizyninę. Jest on stosowany w leczeniu niepowikłanej malarii, kiedy właściwe jest zastosowanie leku podawanego doustnie. Malaria jest wywoływana przez zakażenie pasożytem nazywanym Plasmodium, rozprzestrzenianymprzez ukąszenie zarażonego komara. Występują różne rodzaje pasożyta Plasmodium. Lek Eurartesim zabija pasożyta Plasmodium falciparum. Lek może być przyjmowany przez dorosłych, dzieci i niemowlęta w wieku powyżej 6 miesięcy i masie ciała 5 kilogramów lub więcej. Jaki jest skład , jakie … Czytaj dalej