PEMETREXED ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA PEMETREXED ACTAVIS? – OPIS I WSKAZANIA

Pemetrexed Actavis to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Lek zawiera substancję czynną pemetreksed. Pemetreksed należy do grupy leków zwanych analogami kwasu foliowego; przerywa on procesy niezbędne do namnażania się komórek.

Lek w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii.

Lek w skojarzeniu z cisplatyną jest stosowany także jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym.

Lek może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których uzyskano odpowiedź na leczenie lub ich stan w dużej mierze pozostaje bez zmian po zastosowaniu chemioterapii początkowej.

Lek stosuje się także w leczeniu pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu leczenia początkowego innymi chemioterapeutykami.

SKŁAD PEMETREXED ACTAVIS, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancją czynną leku jest pemetreksed.
Pemetrexed Actavis100 mg: każda fiolka zawiera 100 mg pemetreksedu (w postaci pemetreksedu disodowego 2,5-wodnego).
Pemetrexed Actavis 500 mg: każda fiolka zawiera 500 mg (w postaci pemetreksedu disodowego 2,5-wodnego).
Pemetrexed Actavis 1000 mg: każda fiolka zawiera 1000 mg pemetreksedu (w postaci pemetreksedu disodowego 2,5-wodnego).

Roztwór po rozpuszczeniu proszku zawiera 25 mg/ml pemetreksedu. Przed podaniem lek należy dalej rozcieńczyć.

Pozostałe składniki to mannitol, kwas solny i sodu wodorotlenek.

JAKIE JEST DAWKOWANIE PEMETREXED ACTAVIS? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Pemetrexed Actavis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań będzie zawsze podawany pacjentowi przez personel medyczny. Dawka leku Pemetrexed Actavis wynosi 500 miligramów na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia w zależności od wyników badania morfologii krwi i ogólnego stanu pacjenta. Przed podaniem leku Pemetrexed Actavis farmaceuta szpitalny, pielęgniarka lub lekarz rozpuści proszek w 9 mg/ml (0,9%) roztworze sodu chlorku do wstrzykiwań.

Lek Pemetrexed Actavis zawsze podaje się we wlewie dożylnym. Wlew trwa około 10 minut.

Stosowanie leku Pemetrexed Actavis w połączeniu z cisplatyną:
Lekarz lub farmaceuta szpitalny obliczy dawkę na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta. Cisplatyna również jest podawana we wlewie dożylnym. Wlew cisplatyny rozpoczyna się około 30 minut po zakończeniu wlewu leku Pemetrexed Actavis i trwa on około 2 godzin.

Wlew będzie zazwyczaj wykonywany co 3 tygodnie.

Dodatkowe leki:
Kortykosteroidy: lekarz przepisze steroidy w tabletkach (w dawce odpowiadającej 4 miligramom deksametazonu 2 razy na dobę), które należy przyjmować w dniu poprzedzającym podanie leku PemetrexedActavis, w dniu wlewu i następnego dnia. Leki te stosuje się, by zmniejszyć częstość i nasilenie odczynów (zmian) skórnych, jakie mogą wystąpić podczas leczenia lekami przeciwnowotworowymi.

Suplementacja witamin: lekarz przepisze kwas foliowy (witaminę) lub produkt multiwitaminowy zawierający kwas foliowy (350–1000 mikrogramów), który należy przyjmować doustnie raz na dobę w okresie stosowania leku Pemetrexed Actavis. W ciągu siedmiu dni poprzedzających podanie pierwszej dawki leku Pemetrexed Actavis należy przyjąć co najmniej 5 dawek kwasu foliowego.

Kwas foliowy należy dalej przyjmować przez 21 dni po otrzymaniu ostatniej dawki leku Pemetrexed Actavis. W tygodniu poprzedzającym podanie leku Pemetrexed Actavis, a następnie średnio raz na 9 tygodni (co odpowiada trzem cyklom chemioterapii lekiem Pemetrexed Actavis) pacjenci otrzymają także witaminę B12 (1000 mikrogramów) we wstrzyknięciach. Podawanie witaminy B12 i kwasu foliowego ma na celu zmniejszenie możliwych działań niepożądanych leków przeciwnowotworowych.

Podczas leczenia stan pacjenta będzie ściśle obserwowany. Obserwacja ta będzie rutynowo polegała na wykonywaniu badań krwi, w tym testów czynności wątroby i nerek. W zależności od uzyskiwanych wyników dawka leku może ulec zmianie lub termin leczenia może być odroczony.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI PEMETREXED ACTAVIS, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Do zgłaszanych objawów przedawkowania należą: neutropenia, niedokrwistość, trombocytopenia, zapalenie błon śluzowych, neuropatia czuciowa i wysypka. Prawdopodobne powikłania przedawkowania leku to: zahamowanie czynności szpiku, objawiające się neutropenią, trombocytopenią i niedokrwistością. Mogą także wystąpić: zakażenie z gorączką lub bez gorączki, biegunka i (lub) zapalenie błon śluzowych. Jeżeli podejrzewane jest przedawkowanie leku, należy monitorować stan pacjenta, wykonując badania morfologii krwi, i w razie potrzeby wdrożyć leczenie podtrzymujące. Jeżeli doszło do przedawkowania pemetreksedu, należy rozważyć zastosowanie folanu wapnia lub kwasu foliowego.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Brak danych.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ PEMETREXED ACTAVIS W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna powiedzieć o tym lekarzowi oraz poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Należy unikać stosowania leku Pemetrexed Actavis w okresie ciąży. Lekarz poinformuje pacjentkę o ryzyku związanym ze stosowaniem leku podczas ciąży. W okresie stosowania leku kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Karmienie piersią
Kobiety karmiące piersią powinny poinformować o tym lekarza.
Podczas stosowania leku należy zaprzestać karmienia piersią.

Płodność
Zaleca się, aby mężczyźni nie starali się o poczęcie dziecka podczas leczenia lekiem i w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem oraz stosowali w tym czasie skuteczne metody antykoncepcji. W przypadku gdy mężczyzna będzie chciał starać się o poczęcie dziecka w trakcie leczenia lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu tego leczenia powinien zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty. Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjenci mogą zwrócić się o poradę dotyczącą przechowania nasienia.

ULOTKA LEKU PEMETREXED ACTAVIS – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – PEMETREXED ACTAVIS CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

REZERWACJA LEKU W APTECE - PEMETREXED ACTAVIS CENA, REFUNDACJA

PEMETREXED ACTAVIS OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here