Konsultacja merytoryczna:

Pemetrexed Actavis

Pemetrexed Actavis to lek stosowany w leczeniu nowotworów. Lek zawiera substancję czynną pemetreksed. Pemetreksed należy do grupy leków zwanych analogami kwasu foliowego; przerywa on procesy niezbędne do namnażania się komórek.

Lek w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym, cisplatyną, jest stosowany w leczeniu złośliwego międzybłoniaka opłucnej, rodzaju nowotworu atakującego błonę pokrywającą płuca, u pacjentów, którzy wcześniej nie byli poddani chemioterapii.

Lek w skojarzeniu z cisplatyną jest stosowany także jako początkowe leczenie u pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym.

Lek może być przepisany pacjentom z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których uzyskano odpowiedź na leczenie lub ich stan w dużej mierze pozostaje bez zmian po zastosowaniu chemioterapii początkowej.

Lek stosuje się także w leczeniu pacjentów z rakiem płuca w stadium zaawansowanym, u których nastąpiła progresja choroby po zastosowaniu leczenia początkowego innymi chemioterapeutykami.

Jaki jest skład Pemetrexed Actavis, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest pemetreksed.
Pemetrexed Actavis100 mg: każda fiolka zawiera 100 mg pemetreksedu (w postaci pemetreksedu disodowego 2,5-wodnego).
Pemetrexed Actavis 500 mg: każda fiolka zawiera 500 mg (w postaci pemetreksedu disodowego 2,5-wodnego).
Pemetrexed Actavis 1000 mg: każda fiolka zawiera 1000 mg pemetreksedu (w postaci pemetreksedu disodowego 2,5-wodnego).

Roztwór po rozpuszczeniu proszku zawiera 25 mg/ml pemetreksedu. Przed podaniem lek należy dalej rozcieńczyć.

Pozostałe składniki to mannitol, kwas solny i sodu wodorotlenek.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Pemetrexed Actavis – jak stosować ten lek?

Pemetrexed Actavis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do wstrzykiwań będzie zawsze podawany pacjentowi przez personel medyczny. Dawka leku Pemetrexed Actavis wynosi 500 miligramów na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia w zależności od wyników badania morfologii krwi i ogólnego stanu pacjenta. Przed podaniem leku Pemetrexed Actavis farmaceuta szpitalny, pielęgniarka lub lekarz rozpuści proszek w 9 mg/ml (0,9%) roztworze sodu chlorku do wstrzykiwań.

Lek Pemetrexed Actavis zawsze podaje się we wlewie dożylnym. Wlew trwa około 10 minut.

Stosowanie leku Pemetrexed Actavis w połączeniu z cisplatyną:
Lekarz lub farmaceuta szpitalny obliczy dawkę na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta. Cisplatyna również jest podawana we wlewie dożylnym. Wlew cisplatyny rozpoczyna się około 30 minut po zakończeniu wlewu leku Pemetrexed Actavis i trwa on około 2 godzin.

Wlew będzie zazwyczaj wykonywany co 3 tygodnie.

Dodatkowe leki:
Kortykosteroidy: lekarz przepisze steroidy w tabletkach (w dawce odpowiadającej 4 miligramom deksametazonu 2 razy na dobę), które należy przyjmować w dniu poprzedzającym podanie leku PemetrexedActavis, w dniu wlewu i następnego dnia. Leki te stosuje się, by zmniejszyć częstość i nasilenie odczynów (zmian) skórnych, jakie mogą wystąpić podczas leczenia lekami przeciwnowotworowymi.

Suplementacja witamin: lekarz przepisze kwas foliowy (witaminę) lub produkt multiwitaminowy zawierający kwas foliowy (350–1000 mikrogramów), który należy przyjmować doustnie raz na dobę w okresie stosowania leku Pemetrexed Actavis. W ciągu siedmiu dni poprzedzających podanie pierwszej dawki leku Pemetrexed Actavis należy przyjąć co najmniej 5 dawek kwasu foliowego.

Kwas foliowy należy dalej przyjmować przez 21 dni po otrzymaniu ostatniej dawki leku Pemetrexed Actavis. W tygodniu poprzedzającym podanie leku Pemetrexed Actavis, a następnie średnio raz na 9 tygodni (co odpowiada trzem cyklom chemioterapii lekiem Pemetrexed Actavis) pacjenci otrzymają także witaminę B12 (1000 mikrogramów) we wstrzyknięciach. Podawanie witaminy B12 i kwasu foliowego ma na celu zmniejszenie możliwych działań niepożądanych leków przeciwnowotworowych.

Podczas leczenia stan pacjenta będzie ściśle obserwowany. Obserwacja ta będzie rutynowo polegała na wykonywaniu badań krwi, w tym testów czynności wątroby i nerek. W zależności od uzyskiwanych wyników dawka leku może ulec zmianie lub termin leczenia może być odroczony.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Do zgłaszanych objawów przedawkowania należą: neutropenia, niedokrwistość, trombocytopenia, zapalenie błon śluzowych, neuropatia czuciowa i wysypka. Prawdopodobne powikłania przedawkowania leku to: zahamowanie czynności szpiku, objawiające się neutropenią, trombocytopenią i niedokrwistością. Mogą także wystąpić: zakażenie z gorączką lub bez gorączki, biegunka i (lub) zapalenie błon śluzowych. Jeżeli podejrzewane jest przedawkowanie leku, należy monitorować stan pacjenta, wykonując badania morfologii krwi, i w razie potrzeby wdrożyć leczenie podtrzymujące. Jeżeli doszło do przedawkowania pemetreksedu, należy rozważyć zastosowanie folanu wapnia lub kwasu foliowego.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Pemetrexed Actavis – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Pemetrexed Actavis w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna powiedzieć o tym lekarzowi oraz poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Należy unikać stosowania leku Pemetrexed Actavis w okresie ciąży. Lekarz poinformuje pacjentkę o ryzyku związanym ze stosowaniem leku podczas ciąży. W okresie stosowania leku kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Karmienie piersią
Kobiety karmiące piersią powinny poinformować o tym lekarza.
Podczas stosowania leku należy zaprzestać karmienia piersią.

Płodność
Zaleca się, aby mężczyźni nie starali się o poczęcie dziecka podczas leczenia lekiem i w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem oraz stosowali w tym czasie skuteczne metody antykoncepcji. W przypadku gdy mężczyzna będzie chciał starać się o poczęcie dziecka w trakcie leczenia lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu tego leczenia powinien zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty. Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjenci mogą zwrócić się o poradę dotyczącą przechowania nasienia.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Pemetrexed Actavis

Ulotka Pemetrexed Actavis – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Pemetrexed Actavis, 100 mg, 500 mg, 1000 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji (Pemetrexedum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pemetrexed Actavis m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Pemetrexed Actavis, 100 mg, 500 mg, 1000 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji (Pemetrexedum)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 4 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Cena - ile kosztuje Pemetrexed Actavis?

Cena Pemetrexed Actavis i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Pemetrexed Actavis.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Pemetrexed Actavis? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz