ORTOFOSFORAN SODU Na2p2PO4

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ORTOFOSFORAN SODU Na2p2PO4? – OPIS I WSKAZANIA

Ortofosforan sodu Na2p2PO4, do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop fosforu-32. Izotop ten posiada krótki okres połowicznego rozpadu 14,29 dni, emituje cząstki beta (Emax 1,71 MeV), które podczas przejścia przez materię wytwarzają promieniowanie hamowania (Bremsstrahlung).

Preparat ten jest przeznaczonym do terapii czerwienicy prawdziwej i polytrombocytemii prawdziwej, jeśli inne metody leczenia okażą się zawodne. Może być on również stosowany do leczenia leukemii i innych schorzeń hematologicznych. Ortofosforan sodu Na2p2PO4, do wstrzykiwań może być stosowany jako czynnik uśmierzający ból przy przerzutach nowotworowych do kości, należy jednak brać pod uwagę jego toksyczność dla szpiku kostnego.

SKŁAD ORTOFOSFORAN SODU Na2p2PO4, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

– Substancją czynną leku jest ortofosforan sodu Na2p2PO4 [37-370 MBq/ml]

– Inne składniki leku to:
disodu wodorofosforan dwunastowodny
sodu chlorek
woda do wstrzykiwań

JAKIE JEST DAWKOWANIE ORTOFOSFORAN SODU Na2p2PO4? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Ortofosforan sodu, Na2p2PO4, do wstrzykiwań jest przeznaczony do podawania dożylnego, w różnych aktywnościach, zależnych od prowadzonej terapii.
• W leczeniu czerwienicy prawdziwej zalecana dawka: 74-111 MBq na metr kwadratowy powierzchni ciała, lecz nie więcej niż 185 MBq. Inna metoda zakłada podanie pierwszej dawki 111 MBq; jeśli po upływie 3 miesięcy nadal występują objawy choroby, należy podać drugą dawkę, większą o 25% od pierwszej. Pojedyncza dawka nie powinna przekraczać 250 MBq.
• Przy leukemii podaje się 37-74 MBq tygodniowo, aż do obniżenia ilości białych krwinek do pożądanego poziomu.
• W leczeniu przerzutów nowotworowych do kości można podawać dawki 370 do 555 MBq w odstępach 3 – 4 miesięcy w celu zwalczania bólu gdy inne formy terapii takie jak leczenie hormonalne, chemioterapia i radioterapia zawiodły. Obniżenie bólu po terapii P-32 może nastąpić po kilku tygodniach od podania radiofarmaceutyku objawiając się poprawą samopoczucia i obniżonym zapotrzebowaniem na środki znieczulające.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI ORTOFOSFORAN SODU Na2p2PO4, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Preparat jest dostarczany w porcjach zgodnych z zamówieniem. Lekarz prowadzący dokonuje obliczeń aktywności dawek podawanych pacjentowi, dlatego możliwość przedawkowania jest bardzo ograniczona. W przypadku niezamierzonego przedawkowania substancji radioaktywnej należy się spodziewać nadmiernego napromieniowania całego ciała niż szczególnego oddziaływania na komórki krwi. Zaleca się podawanie zwiększonych ilości płynów w celu wywołania diurezy i wypróżnień. Zaleca się częste opróżnianie pęcherza. Dodatkowo należy podać sole fosforanowe w celu zredukowania wbudowywania się promieniotwórczego radionuklidu fosforu do tkanek i w ten sposób ograniczyć narażenie.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ORTOFOSFORAN SODU Na2p2PO4 W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Bezwzględnym przeciwwskazaniem zastosowania preparatu jest ciąża i karmienie piersią. Radiofarmaceutyk może wywierać działanie mutagenne i teratogenne. Dlatego nie należy podawać preparatów z promieniotwórczym fosforem 32P w czasie ciąży, jak również zaleca się unikanie zajścia w ciąże przez co najmniej 3 miesiące po otrzymaniu dawki do 200 MBq, w przypadku większych dawek okres ten powinien być odpowiednio dłuższy. Jeżeli zachodzi konieczność podania produktu radiofarmaceutycznego kobietom w wieku rozrodczym, należy upewnić się, że kobieta nie jest w ciąży. U kobiet, u których nastąpiło zaburzenie cyklu należy wykluczyć ciążę. Jeśli u kobiety nie wystąpiła miesiączka w przewidywanym terminie, należy uznać, że jest ona w ciąży do chwili, gdy ciąża nie zostanie wykluczona. Badania u kobiet w wieku rozrodczym powinny być przeprowadzane w pierwszych dziesięciu dniach po wystąpieniu menstruacji. W przypadku braku pewności należy zawsze brać pod uwagę inne metody, nie wykorzystujące promieniowania jonizującego.

ULOTKA LEKU ORTOFOSFORAN SODU Na2p2PO4 – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – ORTOFOSFORAN SODU Na2p2PO4 CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

REZERWACJA LEKU W APTECE - ORTOFOSFORAN SODU Na2p2PO4 CENA, REFUNDACJA

ORTOFOSFORAN SODU Na2p2PO4 OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here