Cefazolin Dali Pharma

Cefazolin Dali Pharma to antybiotyk beta-laktamowy o szerokim spektrum działania, stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Jest to lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego. Cefazolin jest dostępny na receptę i jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek ten jest zwykle podawany w formie iniekcji lub infuzji.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Cefazolin Dali Pharma zawiera substancję czynną cefazolinę (w postaci cefazoliny sodowej). Cefazolina jest antybiotykiem należącym do grupy cefalosporyn, działających bakteriobójczo.

Cefazolin Dali Pharma stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych wywołanych przez bakterie wrażliwe na cefazolinę. Cefazolin Dali Pharma stosuje się w leczeniu następujących zakażeń:
– Zakażenia skóry i tkanek miękkich
– Zakażenia kości i stawów.

Cefazolin Dali Pharma stosuje się również przed, w trakcie lub po operacji w zapobieganiu zakażeniom u pacjentów.

Skład

Substancją czynną leku jest cefazolina. Każda fiolka zawiera 1 g lub 2 g cefazoliny (w postaci cefazoliny sodowej).

Produkt leczniczy nie zawiera składników innych niż substancje czynne.

Dawkowanie

Ten lek powinna podać pacjentowi odpowiednio wykwalifikowana osoba czyli lekarz lub pielęgniarka. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek Cefazolin Dali Pharma 1 g po rozpuszczeniu podaje się głęboko domięśniowo lub dożylnie w postaci wstrzyknięć lub infuzji. Lekarz poinformuje pacjenta o wymaganym czasie trwania leczenia oraz częstotliwości podawania leku Cefazolin Dali Pharma.

Zalecana dawka
Zalecaną dawkę leku Cefazolin Dali Pharma ustala lekarz w zależności od ciężkości zakażenia, masy ciała i wieku oraz od czynności nerek pacjenta.

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat i o masie ciała ≥ 40 kg)
– Zakażenia wywołane przez bakterie wrażliwe na lek: 1 do 2 g na dobę podzielone na 2 – 3 równe dawki (1 dawka co 8 lub 12 godzin).
– Zakażenia wywołane przez bakterie mniej wrażliwe na lek: 3 do 4 g na dobę podzielone na 3- 4 równe dawki (1 dawka co 6 lub 8 godzin).
– Możliwe jest zwiększenie dawki dobowej cefazoliny do 6 g podzielonych na 3 lub 4 równe dawki (1 dawka co 6 lub 8 godzin).

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Wcześniaki i niemowlęta w wieku poniżej 1 miesiąca
Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u wcześniaków i niemowląt w wieku poniżej 1 miesiąca.

Dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca
– Zakażenia wywołane przez bakterie wrażliwe na lek: 25 – 50 mg na kg masy ciała na dobę podzielone na 2 do 4 równe dawki (jedna dawka co 6, 8 lub 12 godzin).
– Zakażenia wywołane przez bakterie mniej wrażliwe na lek: do 100 mg cefazoliny na kg masy ciała na dobę podzielone na 3 lub 4 równe dawki (1 dawka co 6 lub 8 godzin).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek

Specjalne zalecenia dotyczące dawkowania
Zapobieganie zakażeniom podczas zabiegów chirurgicznych
1 g cefazoliny 30-60 minut przed zabiegiem chirurgicznym. W przypadku długotrwających operacji (2 godziny i dłużej) dodatkowa dawka 0,5 – 1 g cefazoliny podczas zabiegu.

Pacjenci z niewydolnością nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek, wydalanie cefazoliny jest spowolnione. Z tego powodu lekarz dostosuje dawkowanie do stopnia niewydolności nerek poprzez zmniejszenie dawki podtrzymującej lub wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi dawkami.

Czas trwania leczenia
Czas trwania leczenia zależy od ciężkości zakażenia oraz powrotu pacjenta do zdrowia.

Przedawkowanie

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli pacjent uważa, że podano mu dawkę większą niż zalecana.

Ponieważ lek podaje pacjentowi lekarz lub pielęgniarka, podanie pacjentowi dawki większej niż zalecana jest mało prawdopodobne. Objawami przedawkowania są układowe zawroty głowy, odczuwanie kłucia, swędzenia lub mrowienia bez widocznej przyczyny (parestezje) i (lub) ból głowy. U pacjentów z chorobą nerek mogą wystąpić drgawki. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią wyżej wymienione objawy! W przypadkach nagłych, konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna w celu leczenia objawów przedawkowania.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Cefazolina przenika przez barierę łożyska i może wpływać na nienarodzone dziecko. Z tego powodu cefazolina może być stosowana w ciąży jedynie, jeśli jest to bezwzględnie konieczne oraz po dokładnym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią
Cefazolina przenika do mleka ludzkiego w niewielkiej ilości. Dlatego podczas leczenia produktem Cefazolin Dali Pharma należy przerwać karmienie piersią.

Płodność
W badaniach na zwierzętach nie obserwowano wpływu na płodność.

Ulotka Cefazolin Dali Pharma

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Cefazolin Dali Pharma (forum)

Stosujesz Cefazolin Dali Pharma? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Cefazolin Dali Pharma. Podziel się doświadczeniami na forum.