Vincristin-Richter

Każda fiolka leku Vincristin – Richter zawiera 1 mg winkrystyny siarczanu w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Opakowanie zawiera również rozpuszczalnik. Winkrystyna, alkaloid pochodzenia roślinnego (Catharanthus roseus), jest cytostatykiem hamującym rozrost nowotworów. Wskazania do stosowania: Winkrystyna stosowana jest w monoterapii (jako jedyny lek) lub jako jeden ze składników skojarzonego leczenia cytostatycznego w następujących przypadkach: ostra białaczka limfoblastyczna, choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa), wszystkie histopatologiczne podtypy i stadia kliniczne chłoniaka … Czytaj dalej

Vincristine Teva

Lek Vincristine Teva jest zazwyczaj stosowany w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu: • ostrej białaczki limfocytowej, która jest szybko rozwijającą się chorobą nowotworową, w której organizm wytwarza duże ilości niedojrzałych białych komórek krwi • choroby Hodgkina, która jest nowotworem złośliwym układu chłonnego • chłoniaków nieziarniczych, które są nowotworami węzłów chłonnych niespowodowanymi chorobą Hodgkina • raka płuc (drobnokomórkowego) • mięsaka mięśni poprzecznie prążkowanych, który jest nowotworem mięśni • mięsaka Ewinga, … Czytaj dalej

Kupuj leki najtaniej - porównaj ceny