Perjeta

Substancją czynną leku Perjeta jest pertuzumab i jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z rakiem piersi, gdy: • Stwierdzono, że rak piersi jest „HER2-dodatni” – na podstawie badania zleconego przez lekarza. • Rak rozprzestrzenił się na inne narządy (doszło do przerzutów) oraz nie stosowano wcześniej leków przeciwnowotworowych (chemioterapia) ani innych leków wiążących się z receptorem HER2 lub nastąpił nawrót raka w piersi po wcześniejszym leczeniu. • Rak nie rozprzestrzenił się … Czytaj dalej