Karfilzomib

KYPROLIS

Podmiot odpowiedzialny: Amgen Europe B.V. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Kyprolis jest lekiem, który zawiera substancję czynną karfilzomib. Karfilzomib działa w wyniku hamowania proteasomu. Proteasom jest układem elementów w komórce, który rozkłada uszkodzone lub niepotrzebne już dłużej białka. W wyniku zapobiegania rozkładowi białek w komórkach nowotworowych, zawierających najprawdopodobniej większe ilości tych nieprawidłowych białek, Kyprolis powoduje śmierć komórek nowotworowych. Kyprolis jest stosowany w leczeniu osób dorosłych ze...