Substancja czynna: Jodohipuran
lista leków

HIPURAN-131I DO WSTRZYKIWAŃ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hipuran-131I do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Jod-131 w czasie przemiany jądrowej emituje promieniowanie (beta minus o maksymalnej energii 606 keV i kwanty promieniowania gamma o energiach 248 keV,...