Spis leków zawierających substancję: Iwakaftor

Kalydeco

Kalydeco to lek, który nasila działanie białka CFTR na powierzchni komórki i zwiększa światło kanału CFTR, co skutkiem jest zwiększony transport jonów chlorkowych. Jest on wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci z mukowiscydozą w wieku 6 lat i starszych oraz o masie ciała nie mniejszej niż 25 kg, z jedną z następujących mutacji bramkowania genu CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N lub S549R. Kalydeco jest wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania.

Orkambi

Orkambi to lek na receptę, stosowany w długotrwałym leczeniu mukowiscydozy u pacjentów w wieku 12 lat i starszych, u których stwierdzono występowanie specyficznej zmiany (nazywanej mutacją F508del) w genie kodującym białko nazywane błonowym regulatorem przewodnictwa (CFTR). Lek zawiera dwie substancje czynne, lumakaftor oraz iwakaftor, które działają wspólnie w celu poprawy działania nieprawidłowego białka CFTR. Lumakaftor zwiększa ilość dostępnego białka CFTR, natomiast iwakaftor sprawia, że nieprawidłowe białko funkcjonuje w sposób bardziej zbliżony do prawidłowego.

Symkevi

Symkevi to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu mukowiscydozy u pacjentów w wieku 12 lat i starszych. Jest to terapia skojarzona zawierająca dwa składniki aktywne: tezakaftor i iwakaftor. Lek ten jest przeznaczony dla pacjentów, którzy mają co najmniej jeden allel genu CFTR z mutacją F508del. Symkevi pomaga poprawić funkcję białka CFTR, co prowadzi do zwiększenia przepływu soli i wody przez komórki nabłonka, co z kolei pomaga nawilżyć i rozrzedzić śluz w organach pacjenta.