ATG – Fresenius S

ATG-Fresenius S należy do grupy leków zwanych lekami immunosupresyjnymi. Leki immunosupresyjne są stosowane do zapobiegania odrzuceniu przez organizm przeszczepionego narządu lub przeszczepionych komórek. Lek ATG-Fresenius S może być podany pacjentowi, jeśli miał on lub będzie miał wykonany przeszczep narządu. Ma to na celu zapobiec odrzuceniu nowego narządu przez układ immunologiczny pacjenta. Lek ATG-Fresenius S pomaga w zapobiegnięciu lub zatrzymaniu takiej reakcji odrzucenia poprzez zablokowanie rozwoju specjalnych komórek, normalnie atakujących przeszczepiony … Czytaj dalej

Grafalon

Grafalon należy do grupy leków zwanych lekami immunosupresyjnymi. Leki immunosupresyjne są stosowane do zapobiegania odrzuceniu przez organizm przeszczepionego narządu lub przeszczepionych komórek. Lek Grafalon może być podany pacjentowi, jeśli miał on lub będzie miał wykonany przeszczep narządu. Ma to na celu zapobiec odrzuceniu nowego narządu przez układ immunologiczny pacjenta. Lek Grafalon pomaga w zapobiegnięciu lub zatrzymaniu takiej reakcji odrzucenia poprzez zablokowanie rozwoju specjalnych komórek, normalnie atakujących przeszczepiony narząd. Lek Grafalon … Czytaj dalej

Thymoglobuline 5 mg/ml

Thymoglobuline 5 mg/ml to lek w postaci proszku zawierający 25 mg immunoglobuliny króliczej przeciw ludzkim tymocytom. Przed zastosowaniem, proszek należy rozpuścić w wodzie do wstrzykiwań, a następnie rozcieńczyć w celu sporządzania roztworu do infuzji (kroplówki). Thymoglobuline 5 mg/ml jest lekiem immunosupresyjnym (ATC: L04AA04, immunoglobulina przeciw ludzkim tymocytom). Wskazania do stosowania: – Immunosupresja w transplantologii: zapobieganie i leczenie odrzucania przeszczepu; – Zapobieganie wystąpieniu ostrej i przewlekłej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi po … Czytaj dalej