Doptelet

Lek Doptelet zawiera substancję czynną zwaną awatrombopag. Lek należy do grupy leków nazywanych agonistami receptora trombopoetyny. Lek Doptelet jest stosowany u dorosłych z przewlekłą chorobą wątroby w celu leczenia niedoboru liczby płytek krwi (nazywanej małopłytkowością) przed przeprowadzeniem zabiegu medycznego, w którym występuje ryzyko krwotoku. Lek Doptelet działa poprzez wspomaganie zwiększania liczby płytek krwi. Płytki krwi są komórkami krwi, które pomagają w krzepnięciu krwi, a tym samym zmniejszają lub zapobiegają krwawieniu. … Czytaj dalej