JODEK SODU NA 131I, ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ


OPIS DZIAŁANIA / WSKAZANIA

Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Jod-131. W czasie przemiany jądrowej emituje promieniowanie (beta minus o maksymalnej energii 606 keV i kwanty promieniowania gamma o energiach 248 keV,364 keV, 637 keV i 723 keV), które mogą być rejestrowane. Czas połowicznego rozpadu jodu-131 jest bardzo krótki i wynosi 8,04 dnia, co wpływa istotnie na bezpieczeństwo jego stosowania.
Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań to preparat przystosowany do podawania dożylnego. Lek przeznaczony jest do bezpośredniego podawania pacjentom w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej, zależnej od prowadzonego leczenia oraz zależnych od przeznaczenia: innych w diagnostyce i innych w terapii.

Radiofarmaceutyk ten znajduje zastosowanie w diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy (nadczynność i niedoczynność), do oceny położenia tkanki tarczycowej (w tym ektopii), jej wielkości, kształtu, czynnościowej charakterystyki zmian ogniskowych: guzków „zimnych” (niegromadzących jodu), „ciepłych” (gromadzących jod w takim samym stopniu jak prawidłowy miąższ tarczycy). Jest podstawowym radioizotopem w diagnostyce zmian przerzutowych raków zróżnicowanych tarczycy (po operacyjnym usunięciu gruczołu tarczowego lub ablacji radioizotopowej). W scyntygrafii gruczołu tarczowego i przerzutów w raku tarczycy.

W leczeniu: wola guzowatego tarczycy, nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedova, guzka autonomicznego, choroby Plummera. Stosowany do ablacji pozostałej tkanki tarczycowej oraz przy leczeniu przerzutów raków zróżnicowanych tarczycy.

Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest sodu jodek, Na131I [37-740 MBq/ml]

Inne składniki leku to:
sodu węglan
sodu wodorowęglan
sodu tiosiarczan pięciowodny
sodu chlorek
woda do wstrzykiwań.

STOSOWANIE / DAWKOWANIE

Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań to preparat przystosowany do podawania dożylnego. Lek przeznaczony jest do bezpośredniego podawania pacjentom w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej, zależnej od prowadzonego leczenia oraz zależnych od przeznaczenia: innych w diagnostyce i innych w terapii.

Zalecana dawka terapeutyczna to sprawa podlegająca ocenie klinicznej zespołu lekarskiego.

Dawka powinna być ustalona indywidualnie dla danego przypadku. Biorąc pod uwagę dane dozymetryczne dla jodu 131I, przy terapii przerzutów należy wcześniej ustalić taką dawkę preparatu, aby zmaksymalizować oddziaływanie na miejsca przerzutowe raka i ograniczając
ją ze względu na szkodliwość promieniowania, co minimalizuje ryzyko wystąpienia komplikacji zdrowotnych.

Dawkę ustala się na podstawie obliczeń dozymetrycznych, w których podstawowymi wskaźnikami jest: objętość tkanki tzw. efektywny okres półtrwania dla 131I oraz empirycznie określona wrażliwość zmiany chorobowej na promieniowanie jonizujące. Przyjmuje się, że dawka pochłonięta w przypadku nadczynności immunogennej powinna wynosić 40-80 Gy, guzków autonomicznych: 300-400 Gy, wola obojętnego: 150 Gy.

W leczeniu: wola guzkowego nadczynnego: 185 – 370 MBq;
– guzka autonomicznego: 740 – 925 MBq;
– choroby Gravesa – Basedowa: 185 – 555 MBq;
– raka zróżnicowanego tarczycy: 1850 – 9250 MBq.
Aktywność radiofarmacetyku podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w relacji do jego wartości diagnostycznych i terapeutycznych. Jest to szczególnie ważne przy podawaniu dawek ablacyjnych 131I, które mogą dawać poważne efekty uboczne.

Wielkość stosowanej dawki przy leczeniu hypertyreozy jest wyliczana na podstawie 24 godz. obserwacji jodochwytności tarczycy, uwzględniając masę tarczycy i okres połowicznego rozpadu izotopu 131I. Okres połowicznego rozpadu w zdrowej tarczycy wynosi 6 dni i jest
krótszy przy hypotyreozie.

Pacjenci otrzymujący duże dawki izotopu 131I muszą być hospitalizowani z uwagi na bezpieczeństwo radiologiczne.

PRZEDAWKOWANIE

Aktywność dawki leku radiofarmaceutycznego podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w relacji do jego wartości diagnostycznych i terapeutycznych.
Dotyczy to w szczególności podawania dawek ablacyjnych 131I, które mogą dawać poważne efekty uboczne.
Preparat jest dostarczany w fiolkach, które umożliwiają wyliczenie przez lekarza aktywności dawki, jaka ma być podana pacjentowi. W przypadku, gdy dojdzie do podania nadmiernej ilości substancji radioaktywnej, ryzyko napromieniowania może być zredukowane przez
podawanie większej ilości płynów lub czynnika blokującego np. nadchloranu potasu, minimalizującego promieniowanie w tarczycy.

JEDZENIE I PICIE

Nie w każdej ulotce leku znajduje się informacja na temat możliwości spożywania alkoholu w trakcie kuracji. Zalecamy każdorazowo całkowitą rezygnację z alkoholu lub daleko idącą ostrożność. Dowiedz się więcej na temat stosowania i łączenia leków z alkoholem.

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

CIĄŻA

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutyków kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. Jeśli kobieta ominęła jedno miesiączkowanie, należy uznać, że jest w ciąży do momentu, gdy zostanie ona potwierdzona bądź też wykluczona.

Planujesz ciążę lub jesteś młodą matką? Zapoznaj się z produktami przeznaczonymi specjalnie dla dzieci i niemowląt.

Zobacz także najnowsze laktatory oraz inne akcesoria dla mam.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI NA TEMAT JODEK SODU NA 131I, ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ

POBIERZ ULOTKĘ

Brak ulotki w bazie.


Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

POBIERZ CHARAKTERYSTYKĘ


Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).Znajdź inne produkty z tej kategorii:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O BAZIE LEKÓW

Serwis Baza Leków umożliwia szybkie i intuicyjne wyszukiwanie podstawowych informacji na temat leków (leki na receptę oraz wydawane bez recepty), suplementów diety, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków oraz innych produktów dostępnych w aptekach na terenie Polski.

Podstawowe informacje znajdujące się na stronie Baza Leków:

Lekarstwa: Opis działania leku / wskazania, skład leku, stosowanie / dawkowanie leku, przedawkowanie leku, stosowanie leku z jedzeniem i piciem (w tym z alkoholem, jeżeli taka informacja od producenta występuje), stosowanie leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

W przypadku pozostałych produktów (suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki): Opis działania produktu / wskazania, skład produktu, dawkowanie / stosowanie produktu.

JODEK SODU NA 131I, ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ CENA - GDZIE KUPIĆ NAJTANIEJ, ZNAJDŹ W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Zadbaj o swoje zdrowie już teraz! Kupuj najtaniej!
Zapoznaj się z cenami naturalnych produktów zdrowotnych.

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się.

Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.
Please enter your comment!
Please enter your name here