Konsultacja merytoryczna:

Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań

Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Jod-131. W czasie przemiany jądrowej emituje promieniowanie (beta minus o maksymalnej energii 606 keV i kwanty promieniowania gamma o energiach 248 keV,364 keV, 637 keV i 723 keV), które mogą być rejestrowane. Czas połowicznego rozpadu jodu-131 jest bardzo krótki i wynosi 8,04 dnia, co wpływa istotnie na bezpieczeństwo jego stosowania.
Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań to preparat przystosowany do podawania dożylnego. Lek przeznaczony jest do bezpośredniego podawania pacjentom w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej, zależnej od prowadzonego leczenia oraz zależnych od przeznaczenia: innych w diagnostyce i innych w terapii.

Radiofarmaceutyk ten znajduje zastosowanie w diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy (nadczynność i niedoczynność), do oceny położenia tkanki tarczycowej (w tym ektopii), jej wielkości, kształtu, czynnościowej charakterystyki zmian ogniskowych: guzków „zimnych” (niegromadzących jodu), „ciepłych” (gromadzących jod w takim samym stopniu jak prawidłowy miąższ tarczycy). Jest podstawowym radioizotopem w diagnostyce zmian przerzutowych raków zróżnicowanych tarczycy (po operacyjnym usunięciu gruczołu tarczowego lub ablacji radioizotopowej). W scyntygrafii gruczołu tarczowego i przerzutów w raku tarczycy.

W leczeniu: wola guzowatego tarczycy, nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedova, guzka autonomicznego, choroby Plummera. Stosowany do ablacji pozostałej tkanki tarczycowej oraz przy leczeniu przerzutów raków zróżnicowanych tarczycy.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest sodu jodek, Na131I [37-740 MBq/ml]

Inne składniki leku to:
sodu węglan
sodu wodorowęglan
sodu tiosiarczan pięciowodny
sodu chlorek
woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań – jak stosować ten lek?

Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań to preparat przystosowany do podawania dożylnego. Lek przeznaczony jest do bezpośredniego podawania pacjentom w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej, zależnej od prowadzonego leczenia oraz zależnych od przeznaczenia: innych w diagnostyce i innych w terapii.

Zalecana dawka terapeutyczna to sprawa podlegająca ocenie klinicznej zespołu lekarskiego.

Dawka powinna być ustalona indywidualnie dla danego przypadku. Biorąc pod uwagę dane dozymetryczne dla jodu 131I, przy terapii przerzutów należy wcześniej ustalić taką dawkę preparatu, aby zmaksymalizować oddziaływanie na miejsca przerzutowe raka i ograniczając
ją ze względu na szkodliwość promieniowania, co minimalizuje ryzyko wystąpienia komplikacji zdrowotnych.

Dawkę ustala się na podstawie obliczeń dozymetrycznych, w których podstawowymi wskaźnikami jest: objętość tkanki tzw. efektywny okres półtrwania dla 131I oraz empirycznie określona wrażliwość zmiany chorobowej na promieniowanie jonizujące. Przyjmuje się, że dawka pochłonięta w przypadku nadczynności immunogennej powinna wynosić 40-80 Gy, guzków autonomicznych: 300-400 Gy, wola obojętnego: 150 Gy.

W leczeniu: wola guzkowego nadczynnego: 185 – 370 MBq;
– guzka autonomicznego: 740 – 925 MBq;
– choroby Gravesa – Basedowa: 185 – 555 MBq;
– raka zróżnicowanego tarczycy: 1850 – 9250 MBq.
Aktywność radiofarmacetyku podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w relacji do jego wartości diagnostycznych i terapeutycznych. Jest to szczególnie ważne przy podawaniu dawek ablacyjnych 131I, które mogą dawać poważne efekty uboczne.

Wielkość stosowanej dawki przy leczeniu hypertyreozy jest wyliczana na podstawie 24 godz. obserwacji jodochwytności tarczycy, uwzględniając masę tarczycy i okres połowicznego rozpadu izotopu 131I. Okres połowicznego rozpadu w zdrowej tarczycy wynosi 6 dni i jest
krótszy przy hypotyreozie.

Pacjenci otrzymujący duże dawki izotopu 131I muszą być hospitalizowani z uwagi na bezpieczeństwo radiologiczne.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Aktywność dawki leku radiofarmaceutycznego podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w relacji do jego wartości diagnostycznych i terapeutycznych.
Dotyczy to w szczególności podawania dawek ablacyjnych 131I, które mogą dawać poważne efekty uboczne.
Preparat jest dostarczany w fiolkach, które umożliwiają wyliczenie przez lekarza aktywności dawki, jaka ma być podana pacjentowi. W przypadku, gdy dojdzie do podania nadmiernej ilości substancji radioaktywnej, ryzyko napromieniowania może być zredukowane przez
podawanie większej ilości płynów lub czynnika blokującego np. nadchloranu potasu, minimalizującego promieniowanie w tarczycy.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań – czy mogę spożywać alkohol?

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutyków kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. Jeśli kobieta ominęła jedno miesiączkowanie, należy uznać, że jest w ciąży do momentu, gdy zostanie ona potwierdzona bądź też wykluczona.

Ulotka Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Brak ulotki w bazie.

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 25 razy

Rozmiar plku 300.41 KB

Cena - ile kosztuje Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań?

Cena Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz