JODEK SODU NA 131I, ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA JODEK SODU NA 131I, ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ?

Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań jest lekiem radiofarmaceutycznym, który zawiera substancję aktywną, promieniotwórczy izotop jodu-131. Jod-131. W czasie przemiany jądrowej emituje promieniowanie (beta minus o maksymalnej energii 606 keV i kwanty promieniowania gamma o energiach 248 keV,364 keV, 637 keV i 723 keV), które mogą być rejestrowane. Czas połowicznego rozpadu jodu-131 jest bardzo krótki i wynosi 8,04 dnia, co wpływa istotnie na bezpieczeństwo jego stosowania.
Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań to preparat przystosowany do podawania dożylnego. Lek przeznaczony jest do bezpośredniego podawania pacjentom w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej, zależnej od prowadzonego leczenia oraz zależnych od przeznaczenia: innych w diagnostyce i innych w terapii.

Radiofarmaceutyk ten znajduje zastosowanie w diagnostyce zaburzeń czynności tarczycy (nadczynność i niedoczynność), do oceny położenia tkanki tarczycowej (w tym ektopii), jej wielkości, kształtu, czynnościowej charakterystyki zmian ogniskowych: guzków „zimnych” (niegromadzących jodu), „ciepłych” (gromadzących jod w takim samym stopniu jak prawidłowy miąższ tarczycy). Jest podstawowym radioizotopem w diagnostyce zmian przerzutowych raków zróżnicowanych tarczycy (po operacyjnym usunięciu gruczołu tarczowego lub ablacji radioizotopowej). W scyntygrafii gruczołu tarczowego i przerzutów w raku tarczycy.

W leczeniu: wola guzowatego tarczycy, nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Graves-Basedova, guzka autonomicznego, choroby Plummera. Stosowany do ablacji pozostałej tkanki tarczycowej oraz przy leczeniu przerzutów raków zróżnicowanych tarczycy.

SKŁAD

Substancją czynną leku jest sodu jodek, Na131I [37-740 MBq/ml]

Inne składniki leku to:
sodu węglan
sodu wodorowęglan
sodu tiosiarczan pięciowodny
sodu chlorek
woda do wstrzykiwań.

DAWKOWANIE PREPARATU JODEK SODU NA 131I, ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ

Jodek sodu Na131I, roztwór do wstrzykiwań to preparat przystosowany do podawania dożylnego. Lek przeznaczony jest do bezpośredniego podawania pacjentom w dawkach o różnej aktywności promieniotwórczej, zależnej od prowadzonego leczenia oraz zależnych od przeznaczenia: innych w diagnostyce i innych w terapii.

Zalecana dawka terapeutyczna to sprawa podlegająca ocenie klinicznej zespołu lekarskiego.

Dawka powinna być ustalona indywidualnie dla danego przypadku. Biorąc pod uwagę dane dozymetryczne dla jodu 131I, przy terapii przerzutów należy wcześniej ustalić taką dawkę preparatu, aby zmaksymalizować oddziaływanie na miejsca przerzutowe raka i ograniczając
ją ze względu na szkodliwość promieniowania, co minimalizuje ryzyko wystąpienia komplikacji zdrowotnych.

Dawkę ustala się na podstawie obliczeń dozymetrycznych, w których podstawowymi wskaźnikami jest: objętość tkanki tzw. efektywny okres półtrwania dla 131I oraz empirycznie określona wrażliwość zmiany chorobowej na promieniowanie jonizujące. Przyjmuje się, że dawka pochłonięta w przypadku nadczynności immunogennej powinna wynosić 40-80 Gy, guzków autonomicznych: 300-400 Gy, wola obojętnego: 150 Gy.

W leczeniu: wola guzkowego nadczynnego: 185 – 370 MBq;
– guzka autonomicznego: 740 – 925 MBq;
– choroby Gravesa – Basedowa: 185 – 555 MBq;
– raka zróżnicowanego tarczycy: 1850 – 9250 MBq.
Aktywność radiofarmacetyku podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w relacji do jego wartości diagnostycznych i terapeutycznych. Jest to szczególnie ważne przy podawaniu dawek ablacyjnych 131I, które mogą dawać poważne efekty uboczne.

Wielkość stosowanej dawki przy leczeniu hypertyreozy jest wyliczana na podstawie 24 godz. obserwacji jodochwytności tarczycy, uwzględniając masę tarczycy i okres połowicznego rozpadu izotopu 131I. Okres połowicznego rozpadu w zdrowej tarczycy wynosi 6 dni i jest
krótszy przy hypotyreozie.

Pacjenci otrzymujący duże dawki izotopu 131I muszą być hospitalizowani z uwagi na bezpieczeństwo radiologiczne.

PRZYJĘCIE ZBYT DUŻEJ DAWKI LEKU

Aktywność dawki leku radiofarmaceutycznego podawanego pacjentom powinna być zawsze rozpatrywana w relacji do jego wartości diagnostycznych i terapeutycznych.
Dotyczy to w szczególności podawania dawek ablacyjnych 131I, które mogą dawać poważne efekty uboczne.
Preparat jest dostarczany w fiolkach, które umożliwiają wyliczenie przez lekarza aktywności dawki, jaka ma być podana pacjentowi. W przypadku, gdy dojdzie do podania nadmiernej ilości substancji radioaktywnej, ryzyko napromieniowania może być zredukowane przez
podawanie większej ilości płynów lub czynnika blokującego np. nadchloranu potasu, minimalizującego promieniowanie w tarczycy.

PRZYJMOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Nie są zalecane żadne szczególne środki ostrożności.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ JODEK SODU NA 131I, ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Jeżeli zachodzi konieczność podania radiofarmaceutyków kobietom w wieku rozrodczym, należy się upewnić, że kobieta nie jest w ciąży. Jeśli kobieta ominęła jedno miesiączkowanie, należy uznać, że jest w ciąży do momentu, gdy zostanie ona potwierdzona bądź też wykluczona.

ULOTKA LEKU JODEK SODU NA 131I, ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ

Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.

Brak ulotki w bazie.

CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHPL zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznyc.

CENA LEKU - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta. Jedna z postaci farmaceutycznych tego leku posiada następujący nr BLOZ: - sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

Portal baza-lekow.com.pl założony został w 2013 roku. Prowadzony jest przy współpracy z copywriterami posiadającymi wykształcenie medyczne. Wszelkie informacje merytoryczne o lekach, przygotowane zostały w oparciu o dane publikowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Europejską Agencję Leków.

OPINIE O JODEK SODU NA 131I, ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ - FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność leku.

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here