Tag: Nonakog alfa

BENEFIX

Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Limited CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - WSKAZANIA DO STOSOWANIA BeneFIX jest produktem do wstrzykiwań zawierającym czynnik krzepnięcia IX, który jest wytwarzany metodą rekombinacji DNA. Substancją czynną leku BeneFIX jest nonakog alfa. U ludzi, u których od urodzenia...