Ośrodek leczenia uzależnień – gdzie i jak można walczyć z uzależnieniem?

Samodzielne wyjście z uzależnienia jest trudne, a w wielu przypadkach nawet niemożliwe, dlatego osoby uzależnione szukają pomocy w specjalistycznych ośrodkach, szpitalach i gabinetach terapeutycznych. W miejscach takich jak lokalna grupa wsparcia czy ośrodek leczenia uzależnień, można znaleźć fachową pomoc w podjęciu terapii uzależnień.

  1. Ośrodek leczenia uzależnień
  2. Terapia w formie dziennej
  3. Terapia ambulatoryjna

Podjęcie terapii uzależnień ma na celu maksymalne skupienie się na odnalezieniu przyczyny nałogu, pokonaniu problemów, które do niego doprowadziły i nauce życia w trzeźwości. Droga ta nie jest łatwa i w zależności od podejścia pacjenta i jego motywacji, może przebiegać w formie leczenia w ośrodku zamkniętym, na oddziałach dziennych lub w trybie ambulatoryjnym.

Ośrodek leczenia uzależnień

Terapia prowadzona w ośrodku leczenia uzależnień ma charakter stacjonarny. Oznacza to, że pacjenci przebywają tam przez całą dobę, a ośrodek na kilka tygodni staje się ich domem. Od terapii w formie stacjonarnej osoby uzależnione, szczególnie te, które mają trudności w samodzielnym wytrwaniu w trzeźwości, często zaczynają swoją terapię. Przebywanie w odosobnieniu od rodziny, znajomych i pracy pomaga maksymalnie skupić się na własnym zdrowiu, odpocząć od codziennych problemów i w towarzystwie ludzi z podobnymi problemami, szukać rozwiązania własnych kłopotów.

Dodatkowym atutem leczenia w ośrodku stacjonarnym takim jak https://medjol.pl/ jest duża częstotliwość spotkań z terapeutami. W takich ośrodkach pacjenci biorą zwykle udział zarówno w terapii grupowej, jak i indywidualnej – obie formy się uzupełniają, dzięki czemu uzależniony może czerpać maksymalne korzyści z czasu spędzonego w ośrodku. Odbycie kilkutygodniowej terapii stacjonarnej jest doskonałym punktem wyjścia do dalszego leczenia w innej formie, a poddanie się leczeniu pod okiem wyspecjalizowanych terapeutów uzależnień znacznie zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania długofalowych efektów.

Sprawdź ulotki i opinie pacjentów o lekach psychiatrycznych: leki na depresję i stany lękowe (Depratal, Parogen, Amitriptylinum VP, Trittico CR, Dulsevia, Mozarin, Deprexolet, Prefaxine, Oribion, Asentra, Welbox, Bupropion Neuraxpharm, Miansec, ApoSerta, Dulxetenon, Ketipinor, Xeplion, Citaxin), leki na schizofrenię i inne psychozy (Trevicta, Abilify Maintena, Klozapol, Ketrel, Ketilept, Clopixol Depot, Reagila, Latuda, Xeplion, Egolanza), na sen i uspokojenie (Dobroson, Signopam, Rudotel, Onirex, Apo-Zolpin, Onirex, Esogno, Senzop), uzależnienie opioidów lub alkoholu (Naltex, Adepend).

uzależnienia

Terapia w formie dziennej

Terapia dzienna odbywa się często na oddziałach szpitalnych lub w ośrodkach terapii uzależnień. Ta forma pomocy jest przeznaczona głównie dla tych osób uzależnionych, które z jakichś powodów nie chcą całkowicie rezygnować z życia rodzinnego i wolą nocować we własnym domu. Warunkiem udziału w takiej terapii jest jednak utrzymanie trzeźwości, a więc uzależniony musi wykazać się wysoką determinacją i samozaparciem do walki z uzależnieniem.

Terapia dzienna, podobnie jak terapia  stacjonarna, trwa kilka tygodni, najczęściej od 4 do 8, przy czym spotkania terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku przez 4-6h dziennie. Z takiego leczenia można korzystać bezpłatnie w ramach ubezpieczenia w NFZ.

Reklama

Terapia ambulatoryjna

Nowy sposób życia, w którym kluczowe jest radzenie sobie z problemami bez nałogu, wymaga ciągłego podtrzymywania chęci pozostania w trzeźwości. Temu służy terapia ambulatoryjna, która często stanowi ostatni lub jeden z ostatnich etapów leczenia uzależnienia. Terapia w grupach pomocowych i klubach abstynenta ma często formę doraźną, a więc pacjent sam decyduje o tym kiedy chce zgłosić się po pomoc, natomiast terapia w ośrodku ambulatoryjnym ma charakter cykliczny – indywidualny lub grupowy. Taka forma leczenia trwa znacznie dłużej niż leczenie stacjonarne lub dziennie – zwykle od 12 do 24 miesięcy, z częstotliwością spotkań 2 lub 3 razy w tygodniu. Miejscami, które organizują terapię ambulatoryjną, są specjalistyczne, prywatne gabinety terapeutyczne, poradnie i przychodnie.

Zobacz także listy leków:

Artykuł sponsorowany