Fentanyl Actavis

Fentanyl należy do grupy silnych leków przeciwbólowych nazywanych opioidami.
Fentanyl, substancja czynna o działaniu przeciwbólowym, powoli przenika z systemu transdermalnego przez skórę do organizmu.

Pacjenci dorośli:
Lek Fentanyl Actavis jest stosowany w leczeniu ciężkiego, długotrwałego bólu, który może być odpowiednio leczony tylko silnymi lekami przeciwbólowymi.

Dzieci:
Lek Fentanyl Actavis jest stosowany w długoterminowym leczeniu ciężkiego i długotrwałego bólu u dzieci w wieku 2 lat i więcej, które były uprzednio leczone innymi silnymi lekami przeciwbólowymi.

Jaki jest skład Fentanyl Actavis, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną leku jest fentanyl.
Każdy system transdermalny Fentanyl Actavis 25 μg/h uwalnia 25 mikrogramów fentanylu na godzinę. Jeden system transdermalny o powierzchni aktywnej 7,5 cm2 zawiera 4,125 mg fentanylu.

Każdy system transdermalny Fentanyl Actavis 50 μg/h uwalnia 50 mikrogramów fentanylu na godzinę. Jeden system transdermalny o powierzchni aktywnej 15 cm2 zawiera 8,25 mg fentanylu.

Każdy system transdermalny Fentanyl Actavis 75 μg/h uwalnia 75 mikrogramów fentanylu na godzinę. Jeden system transdermalny o powierzchni aktywnej 22,5 cm2 zawiera 12,375 mg fentanylu.

Każdy system transdermalny Fentanyl Actavis 100 μg/h uwalnia 100 mikrogramów fentanylu na godzinę. Jeden system transdermalny o powierzchni aktywnej 30 cm2 zawiera 16,5 mg fentanylu.

– Ponadto lek zawiera:
Poliakrylan: kopolimer akrylanu 2-etyloheksylu, akrylanu 2-hydroksyetylu, akrylanu metylu (35,5:1:12).
Folię zewnętrzną PP 40 μm (NNA 40 μm) oznakowana niebieskim tuszem.
Warstwę zabezpieczającą: silikonowany politereftalan etylenu PET 100 μm.

Zobacz krótki, przystępny opis farmaceuty na temat substancji czynnej oraz listę produktów zawierających:

Dawkowanie preparatu Fentanyl Actavis – jak stosować ten lek?

Lek Fentanyl Actavis należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz zadecyduje, jaka dawka leku Fentanyl Actavis jest najbardziej właściwa dla pacjenta. Lekarz podejmie decyzję na podstawie: stopnia nasilenia bólu, ogólnego stanu zdrowia i stosowanego dotychczas rodzaju leczenia bólu.

W zależności od reakcji pacjenta może być konieczne dostosowanie dawki i liczby systemów transdermalnych. Działanie lecznicze jest osiągane w ciągu 24 godzin po założeniu pierwszego systemu transdermalnego i zmniejsza się stopniowo po jego usunięciu. Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

U pacjenta pierwszy system transdermalny zaczyna działać wolno, może to trwać jeden dzień, dlatego lekarz prowadzący może zalecić dodatkowe leki przeciwbólowe, dopóki system transdermalny fentanylu nie zacznie w pełni działać. Następnie lek Fentanyl Actavis powinien stale zmniejszać ból, więc pacjent będzie mógł odstawić dotychczas stosowane leki przeciwbólowe. Jednakże czasami pacjent może w dalszym ciągu potrzebować dodatkowych leków przeciwbólowych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek Fentanyl Actavis powinien być stosowany tylko w przypadku dzieci i młodzieży w wieku powyżej 2 lat, którzy byli uprzednio leczeni innymi opioidami (np. morfina). Leku Fentanyl Actavis nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 roku życia.

Jak nakładać system transdermalny Fentanyl Actavis:
– Należy znaleźć płaską powierzchnię skóry na górnej połowie ciała (tułowiu) lub górnej części ramienia, bez owłosienia, ran, plam lub innych zmian skórnych. Skóra nie może być podrażniona po leczeniu promieniowaniem.
– Jeśli skóra jest owłosiona, należy ściąć włosy nożyczkami. Nie należy golić włosów, ponieważ golenie podrażnia skórę. Jeśli skóra wymaga oczyszczenia, należy umyć ją wodą. Nie używać mydła, olejków, balsamów, alkoholu ani innych środków myjących, które mogą wywołać podrażnienie. Przed nałożeniem systemu transdermalnego należy dokładnie osuszyć skórę.
– Przed użyciem należy ocenić wygląd systemu transdermalnego. System transdermalny, który jest przecięty, podzielony lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzony, nie może być użyty.
– System transdermalny Fentanyl Actavis należy wyjąć z saszetki ochronnej przez karbowane wycięcie (które znajduje się blisko wierzchołka strzałki na etykiecie opakowania), a następnie należy ostrożnie rozerwać materiał opakowania. Jeśli do otwierania opakowania używa się nożyczek, to należy stosować je blisko zewnętrznej krawędzi, tak aby nie uszkodzić systemu transdermalnego w środku.
– System transdermalny należy nałożyć natychmiast po otwarciu opakowania. Po usunięciu warstwy zabezpieczającej nałożyć system transdermalny, przyciskając go mocno dłonią przez ok. 30 sekund, aby upewnić się, że dobrze przykleił się do skóry. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy brzegi systemu dokładnie przylegają do skóry.
– System transdermalny zawierający fentanyl jest zazwyczaj stosowany przez 72 godziny (3 doby). Na zewnętrznym opakowaniu można wpisać datę i godzinę nałożenia systemu transdermalnego. Pomoże to zapamiętać, kiedy należy zmienić system transdermalny na nowy.
– Miejsca nałożenia systemu transdermalnego nie należy wystawiać na działanie zewnętrznych źródeł ciepła (patrz „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Fentanyl Actavis“).
– System transdermalny jest chroniony przez folię zabezpieczającą i może pozostawać nałożony również w czasie mycia.
– U dzieci najlepiej naklejać system transdermalny na górnej części pleców, ze względu na mniejsze prawdopodobieństwo usunięcia przez dziecko.

Jak zmienić system transdermalny
– System transdermalny należy zmieniać zgodnie z zaleceniami lekarza. W większości przypadków następuje to po upływie 72 godzin (3 dni), u niektórych pacjentów po 48 godzinach (2 dniach). Zazwyczaj system nie odkleja się sam. Jeśli fragmenty systemu transdermalnego pozostaną na skórze po jego zdjęciu, można je zmyć za pomocą dużej ilości mydła i wody.
– Zużyty system transdermalny należy złożyć na pół, tak by jego brzegi skleiły się ze sobą. Włożyć do opakowania zewnętrznego i zwrócić go farmaceucie.
– Nowy system transdermalny należy nałożyć zgodnie z powyższą instrukcją w innym miejscu na skórze. Przed nałożeniem systemu transdermalnego na to samo miejsce musi upłynąć co najmniej 7 dni.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku nałożenia większej liczby systemów transdermalnych niż zalecono, należy usunąć je i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do szpitala, aby uzyskać opinię na temat ryzyka.

Najczęstszym objawem przedawkowania są zaburzenia oddychania. Pacjent oddycha wówczas zbyt wolno lub zbyt słabo. W takiej sytuacji należy niezwłocznie usunąć system transdermalny i skontaktować się z lekarzem. Podczas oczekiwania na przybycie lekarza należy rozmawiać z pacjentem lub potrząsać nim/nią, by utrzymać stan świadomości.
Innymi objawami przedawkowania są: senność, obniżenie temperatury ciała, zmniejszenie częstości bicia serca, zmniejszenie napięcia mięśni, niskie ciśnienie tętnicze krwi, nadmierne uspokojenie, utrata koordynacji mięśni, zwężenie źrenic i drgawki.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Fentanyl Actavis – czy mogę spożywać alkohol?

Jednoczesne stosowanie leku Fentanyl Actavis z napojami alkoholowymi zwiększa ryzyko ciężkich działań niepożądanych i może spowodować trudności w oddychaniu, zmniejszenie ciśnienia krwi, głębokie uspokojenie i śpiączkę. Podczas stosowania leku Fentanyl Actavis nie należy pić napojów alkoholowych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Fentanyl Actavis w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Fentanyl Actavis podczas porodu (również podczas cesarskiego cięcia), ponieważ fentanyl przenika przez barierę łożyska i może spowodować trudności w oddychaniu u nowonarodzonego dziecka. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Fentanyl Actavis, powinna skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować leku Fentanyl Actavis w okresie ciąży i karmienia piersią, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży. Fentanyl przenika do mleka kobiecego i może spowodować działania niepożądane u karmionego piersią dziecka, takie jak uspokojenie i zahamowanie czynności oddechowej. Należy wylać mleko kobiece wydzielone w czasie leczenia lub w ciągu 72 godzin po usunięciu ostatniego systemu transdermalnego.

Ulotka Fentanyl Actavis – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pylera m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz Fentanyl Actavis? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz