Konsultacja merytoryczna:

Ionsys

IONSYS jest systemem transdermalnym (stosowanym na nieuszkodzoną skórę), zawierającym silny lek przeciwbólowy o nazwie fentanyl.

System IONSYS stosuje się do leczenia krótkotrwałego bólu pooperacyjnego o natężeniu umiarkowanym do silnego u pacjentów dorosłych. System IONSYS jest wskazany wyłącznie do stosowania w szpitalu.

System IONSYS jest niewielkim urządzeniem, nakładanym na skórę górnej części ramienia lub klatki piersiowej. Działa poprzez dostarczanie fentanylu przez skórę w celu uśmierzenia bólu.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Jaki jest skład Ionsys, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną systemu IONSYS jest chlorowodorek fentanylu. Każdy system IONSYS zawiera chlorowodorek fentanylu, co odpowiada 9,7 mg fentanylu i dostarcza 40 μg fentanylu na dawkę maksymalnie do 80 dawek (3,2 mg/24 godziny).

Pozostałe składniki:

spodnia część obudowy: tereftalan polietylenu modyfikowany glikolem

hydrożel anody: polakrylina, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, alkohol poliwinylowy

hydrożel katody: woda oczyszczona, sodu chlorek, sodu cytrynian, alkohol poliwinylowy, kwas cytrynowy bezwodny, cetylopirydyniowy chlorek

anoda: warstwy folii srebrnej i przylepca przewodzącego prąd elektryczny

katoda: warstwy materiału kompozytowego poliizobutylen/chlorek srebra/węgiel, folii srebrnej i przylepca przewodzącego prąd elektryczny

klej do skóry: polibuten, poliizobuten i ester żywiczny osłonka ochronna: folia poliestrowa pokryta jednostronnie silikonem

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Ionsys – jak stosować ten lek?

Zalecana dawka
System IONSYS dostarcza 40 μg fentanylu w jednej dawce.

Pacjent kontroluje swoje leczenie pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki w szpitalu. System IONSYS dostarcza lek jedynie po aktywacji, pacjent kontroluje więc ilość przyjmowanego leku. Pacjent może przyjąć dawkę, gdy odczuwa ból lub bezpośrednio przed wykonaniem czynności, która może nasilić ból (takiej jak fizjoterapia, wstawanie z łóżka, itp.). Za każdym razem, gdy pacjent otrzymuje nowy system IONSYS, może zajść konieczność stosowania większych dawek w początkowym okresie korzystania z systemu, w porównaniu z okresem późniejszym.

Czas stosowania leku
Każdy system IONSYS działa przez jedną dobę (24 godziny) i zawiera 80 dawek. System IONSYS przestaje działać pod jednej dobie (24 godzinach) lub po zastosowaniu 80 dawek, zależnie od tego, który warunek zostanie szybciej spełniony. Zielona dioda zgaśnie, a na wyświetlaczu zacznie migać liczba podanych dawek. Oznacza to, że nie można już podać więcej dawek i lekarz lub pielęgniarka usuną system IONSYS. Przed wyjściem pacjenta ze szpitala, lekarz lub pielęgniarka powinni usunąć system IONSYS. Po usunięciu systemu IONSYS, na skórze w miejscu nałożenia może pozostać niewielkie zaczerwienienie. Zdarza się to często i nie powinno budzić obaw. Zaczerwienienie ustąpi w ciągu paru dni do tygodnia.

Stosowanie systemu IONSYS
• Nie wolno pozwalać członkom rodziny lub przyjaciołom na uruchomienie systemu IONSYS. Tylko pacjent wie, jak silny jest odczuwany przez niego ból i tylko pacjent powinien uruchomić system IONSYS, aby rozpocząć podawanie dawki leku. Aby zapewnić podanie właściwej ilości leku, pacjent powinien nacisnąć przycisk systemu IONSYS, kiedy tylko zacznie odczuwać ból.
• Nie dotykać lepkiej strony systemu IONSYS. Ta część systemu zawiera materiał, tzw. żel, którego nie powinno się dotykać. Połknięcie lub dotknięcie tego żelu może spowodować zagrażające życiu trudności w oddychaniu lub nawet zgon, nawet po zaprzestaniu stosowania i zdjęciu systemu. Nie wolno dopuścić, aby żel zetknął się z jamą ustną lub oczami.
• W razie nieumyślnego dotknięcia żelu na spodniej powierzchni systemu należy:
– natychmiast zawiadomić pielęgniarkę lub lekarza,
– spłukać ręce dużą ilością wody,
– nie używać mydła, alkoholu lub innych rozpuszczalników do usuwania żelu, ponieważ może to zwiększyć przenikanie leku przez skórę.
• System IONSYS jest nakładany na skórę oraz zdejmowany lub wymieniany w razie konieczności przez pielęgniarkę lub lekarza. Tylko lekarz lub pielęgniarka może nakładać lub zdejmować system IONSYS.
– Pacjent nie powinien samodzielnie usuwać systemu lub próbować powtórnie go nałożyć.
– Nie wolno zamoczyć systemu IONSYS, gdyż może wtedy przestać działać lub odpaść.

Jak stosować system IONSYS
• Lekarz lub pielęgniarka przygotuje system IONSYS do stosowania i umieści go na górnej, zewnętrznej części ramienia lub klatce piersiowej.
• Wolno migająca zielona dioda oznacza, że system IONSYS jest gotowy do podania dawki.
• Aby rozpocząć podawanie dawki z systemu IONSYS, pacjent musi nacisnąć i zwolnić przycisk dawkowania dwa razy w ciągu 3 sekund. Rozpoczęcie podawania dawki jest potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
– Podczas podawania leku zielona dioda miga w szybszym tempie.
• Podawanie każdej dawki trwa 10 minut. System IONSYS nie reaguje, jeżeli przycisk zostanie ponownie naciśnięty podczas 10-minutowego okresu dawkowania.
• Zakończenie 10-minutowego cyklu dawkowania potwierdza przejście zielonej diody z trybu szybkiego migania do wolnego. Na wyświetlaczu cyfrowym wyświetlana jest liczba podanych dawek.
• System IONSYS jest gotowy do ponownego użycia i pacjent może rozpocząć podawanie kolejnej dawki w dowolnym momencie, kiedy jest to konieczne. Pacjent powinien nacisnąć przycisk jedynie wtedy, kiedy chce uśmierzyć ból.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

System IONSYS jest tak skonstruowany, że nie można przyjąć zbyt dużej dawki leku, pod warunkiem, że urządzenie obsługuje sam pacjent i tylko wtedy, jeśli konieczne jest uśmierzenie bólu.

W przypadku zastosowania większej dawki IONSYS, niż zalecana, u pacjenta może wystąpić uczucie duszności, trudności z oddychaniem, przyspieszenie i spłycenie oddechu lub uczucie bliskie omdlenia.

W razie wystąpienia któregokolwiek z tych objawów pacjent powinien natychmiast poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Ionsys – czy mogę spożywać alkohol?

Podczas stosowania systemu IONSYS nie należy pić alkoholu ani soku grejpfrutowego, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych działań niepożądanych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Ionsys w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem systemu IONSYS pacjentki, które są w ciąży lub planują zajście w ciążę, muszą poinformować o tym lekarza. Jeśli pacjentka jest w ciąży, lekarz powinien omówić z nią możliwe zagrożenia i korzyści wynikające z zastosowania systemu IONSYS.

System IONSYS nie powinien być podawany podczas porodu. Jeśli system IONSYS jest podawany podczas porodu, dziecko może potrzebować po urodzeniu antidotum. Przedłużone leczenie fentanylem, który jest czynną substancją systemu IONSYS, może spowodować u noworodka objawy z odstawienia leku.

Nie należy stosować systemu IONSYS podczas karmienia piersią. Fentanyl może przenikać do mleka matki i powodować działania niepożądane u karmionego piersią dziecka. Nie powinno się rozpoczynać karmienia przed upływem 24 godzin od usunięcia systemu IONSYS.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Ionsys

Ulotka Ionsys – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

IONSYS 40 μg w jednej dawce, system transdermalny (fentanyl)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 9 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Ionsys m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

IONSYS 40 μg w jednej dawce, system transdermalny (fentanyl)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 10 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Cena - ile kosztuje Ionsys?

Cena Ionsys i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Ionsys.

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Ionsys? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz