Fenta MX

Fenta MX należy do grupy silnie działających leków przeciwbólowych, zwanych opioidami.
Lek przeciwbólowy, fentanyl, powoli przenika z plastra przez skórę do organizmu.

Dorośli
Fenta MX jest stosowany w leczeniu silnego i długotrwałego bólu, który może być złagodzony jedynie silnymi lekami przeciwbólowymi.

Dzieci
Fenta MX jest stosowany w leczeniu silnego i długotrwałego bólu u dzieci w wieku 2 lat lub starszych, które wcześniej były leczone innymi silnymi lekami przeciwbólowymi.

Jaki jest skład Fenta MX, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną jest fentanyl. Każdy system transdermalny, plaster (o powierzchni uwalniania 10,5, 21, 31,5 lub 42 cm²) zawiera: 5,78 mg, 11,56 mg, 17,34 mg lub 23,12 mg fentanylu (co odpowiada szybkości uwalniania 25, 50, 75 lub 100 mikrogramów fentanylu na godzinę).

– Pozostałe składniki to: olej sojowy oczyszczony, kalafonia, żywica uwodorniona.
Warstwa przylegająca: poli (2-etyloheksyloakrylan, octan winylu) 1:1
Warstwa zewnętrzna zabezpieczająca: polietylenu tereftalan
Warstwa ochronna (usuwana): sylikonowany polietylenu tereftalan

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Dawkowanie preparatu Fenta MX – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz określi najbardziej odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Fenta MX biorąc pod uwagę:
 nasilenie bólu;
 stan ogólny pacjenta;
 dotychczasowy sposób leczenia przeciwbólowego.

Zależnie od reakcji pacjenta może być konieczne dostosowanie mocy leku lub ilości stosowanych plastrów. Działanie leku uzyskuje się w ciągu 24 godzin po nałożeniu pierwszego plastra, a zmniejsza się ono stopniowo po jego usunięciu. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.
Działanie pierwszego plastra rozwija się powoli (może to wymagać nawet całego dnia), dlatego lekarz może zastosować ć dodatkowe leki przeciwbólowe do chwili uzyskania pełnego działania leku Fenta MX. Od tego czasu lek Fenta MX powinien łagodzić ból w sposób ciągły i pacjent będzie mógł odstawić dodatkowe leki przeciwbólowe. Czasami jednak konieczne może być dalsze ich stosowanie.

Jak nakładać plaster Fenta MX
1. Należy znaleźć gładkie miejsce na tułowiu lub górnej części ramienia, gdzie skóra jest pozbawiona włosów, zranień, wyprysków lub innych zmian. Wybrany obszar skóry nie może być poddawany napromienianiu. Należy ostrożnie wybierać miejsce w celu zapobieżenia zdjęciu i spożyciu plastra przez małe dziecko (patrz niżej). Należy uważnie skontrolować prawidłowe przyleganie plastra do skóry i, w razie konieczności, dodatkowo umocować go. Co jakiś czas należy sprawdzać, czy plaster przylega do skóry.

Dzieci
U małych dzieci system transdermalny należy nakleić na górną część pleców, aby dziecko nie mogło go zdjąć. Plaster powinien być naklejany, zdejmowany i usuwany przez personel szpitala, lekarza lub opiekuna, ale nigdy przez samo dziecko.

Stan dziecka należy kontrolować co 48 godzin po:
– pierwszym zastosowaniu plastra
– zastosowaniu plastra o większej mocy
2. Jeśli skóra jest owłosiona, włosy należy wystrzyc nożyczkami. Nie należy golić skóry, gdyż golenie ją podrażnia. Jeśli skóra wymaga oczyszczenia, należy ją umyć wodą. Nie wolno stosować mydła, olejków, płynów kosmetycznych, alkoholu lub innych środków myjących, gdyż mogą podrażniać skórę. Skóra musi być zupełnie sucha przed naklejeniem plastra.
3. Plaster należy naklejać natychmiast po otwarciu opakowania. Po zdjęciu folii ochronnej nałożony plaster należy lekko przyciskać dłonią przez około 30 sekund tak, aby ściśle przylegał do skóry.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne przyleganie plastra przy brzegach.
– Jeden plaster Fenta MX stosuje się zazwyczaj przez 72 godziny (3 dni).
– Nie narażać miejsca, w którym naklejono plaster, na bezpośrednie działanie źródła ciepła (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności” w punkcie 2).
– Plaster Fenta MX zabezpieczony jest folią wodoodporną, więc może pozostać naklejony podczas kąpieli pod prysznicem.

Jak zmieniać plaster Fenta MX
 Plaster należy zmieniać po czasie określonym przez lekarza, zazwyczaj po 72 godzinach (3 dniach), a u niektórych pacjentów po 48 godzinach (2 dniach). Zazwyczaj nie odkleja się on sam. Jeśli po usunięciu plastra pozostaną na skórze jego resztki, można je zmyć dużą ilością wody z mydłem. Nie stosować w tym celu alkoholu lub innych rozpuszczalników.
 Zużyty plaster należy złożyć na pół, warstwą przylepną do wewnątrz. Następnie włożyć z powrotem do saszetki i bezpiecznie usunąć albo oddać do apteki.
 Nałożyć nowy plaster w sposób opisany wyżej, ale już na inny obszar skóry. Poprzednie miejsce można ponownie wykorzystać dopiero po co najmniej 7 dniach.

Postępowanie w przypadku, gdy plaster przylgnie do skóry innej osoby
 Plaster z fentanylem należy stosować wyłącznie u osoby, której został przepisany.
 Należy upewnić się, że plaster nie odkleił się i nie przylgnął do skóry partnera lub dziecka, zwłaszcza w sytuacji wspólnego spania lub bliskiego kontaktu.
 Jeśli plaster przykleił się do skóry innej osoby, należy natychmiast go usunąć i skontaktować się z lekarzem.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W razie naklejenia większej ilości plastrów niż zalecono, należy je usunąć i skontaktować się z lekarzem lub szpitalem w celu oceny ryzyka.

Najcięższym objawem przedawkowania jest zmniejszona zdolność oddychania, tzn. pacjent oddycha nieprawidłowo wolno lub słabo. W takim przypadku należy niezwłocznie zdjąć plaster i skontaktować się z lekarzem. Do czasu przybycia lekarza należy podtrzymywać czujność pacjenta, mówiąc do niego lub potrząsając nim od czasu do czasu.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Fenta MX – czy mogę spożywać alkohol?

Podczas stosowania leku Fenta MX nie należy pić napojów alkoholowych. Alkohol zwiększa ryzyko ciężkich działań niepożądanych leku Fenta MX.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Fenta MX w okresie ciąży i karmienia piersią?

 Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje ciążę, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Fenta MX nie stosować podczas porodu (włączając w to cięcie cesarskie), gdyż fentanyl może spowodować trudności w oddychaniu u płodu lub noworodka.

 Jeśli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Fenta MX, powinna skonsultować się z lekarzem. Nie stosować leku Fenta MX w okresie ciąży lub karmienia piersią, jeśli lekarz nie uzna leczenia za konieczne. Należy zasięgnąć porady lekarza. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży.

Fentanyl przenika do mleka kobiecego i może spowodować uspokojenie i niewydolność oddechową u niemowlęcia karmionego piersią. Nie należy karmić piersią przez co najmniej 72 godziny po usunięciu plastra Fenta MX.

Ulotka Fenta MX – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pylera m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz Fenta MX? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz