CEFUROXIM-MIP

Podmiot odpowiedzialny: MIP Pharma Polska Sp. z o.o.

WSKAZANIA

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU CEFUROXIM-MIP ORAZ JAK DZIAŁA TEN LEK?

Cefuroksym jest antybiotykiem. Należy do grupy antybiotyków zwanych cefalosporynami drugiej generacji. Antybiotyki te podobne są do penicyliny.

Cefuroksym działa bakteriobójczo i może być stosowany w różnych rodzajach zakażeń.

Jak wszystkie antybiotyki, cefuroksym działa na niektóre gatunki bakterii i dlatego ma zastosowanie w leczeniu tylko niektórych zakażeń.

Wskazaniami do stosowania leku są:
– zakażenia dróg oddechowych – ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, zakażone rozstrzenia oskrzeli, bakteryjne zapalenie płuc, ropień płuca i pooperacyjne zakażenia klatki piersiowej wywołane przez Streptococcus pneumoniae (z wyjątkiem szczepów opornych na penicylinę), Haemophilus influenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę na skutek wytwarzania beta laktamaz), Klebsiella spp., Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające beta laktamazy, ale z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę), Streptococcus pyogenes, Escherichia coli;
– zakażenia ucha, nosa i gardła – zapalenie zatok, migdałków podniebiennych i gardła wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę), Klebsiella spp., Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy, ale z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę), Streptococcus pyogenes, Escherichia coli;
– zakażenia dróg moczowych – ostre i przewlekle odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego i bezobjawowy bakteriomocz, wywołane przez Escherichia coli i Klebsiella spp. (z wyjątkiem szczepów wytwarzających beta-laktamazy typu ESBL);
– zakażenia tkanek miękkich – zapalenie skóry i tkanki podskórnej, róża i zakażenie ran wywołane przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy, ale z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę), Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella spp. (z wyjątkiem szczepów wytwarzających beta-laktamazy typu ESBL);
– zakażenia kości i stawów – zapalenie szpiku i zapalenie stawów o etiologii bakteryjnej wywołane przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy; ale z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę);
– zakażenia narządów płciowych – rzeżączka – wywoływana przez Neisseria gonorrhoeae (szczepy wytwarzające i nie wytwarzające penicylinazę), szczególnie gdy penicylina nie może być stosowana;
– zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę), Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus (w tym szczepy produkujące penicylinazę);
– inne zakażenia – posocznica, wywołana przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy, ale z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę), Streptococcus pneumoniae (z wyjątkiem szczepów opornych na penicylinę), Escherichia coli (szczepy wytwarzające beta-laktamazy typu ESBL są oporne), Haemophilus influenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę) oraz Klebsiella spp. (szczepy wytwarzające beta-laktamazy typu ESBL są oporne);
– zapobieganie zakażeniom po operacjach w obrębie jamy brzusznej, miednicy, po operacjach ortopedycznych, serca, płuc, przełyku i naczyń, gdy występuje zwiększone ryzyko zakażeń.

SKŁAD

JAKI JEST SKŁAD LEKU CEFUROXIM-MIP ? JAKĄ ZAWIERA SUBSTANCJĘ CZYNNĄ ORAZ SUBSTANCJE POMOCNICZE?

Substancją czynną leku jest cefuroksym.
Cefuroxim-MIP 750 mg: 1 fiolka zawiera 750 mg cefuroksymu w postaci cefuroksymu sodowego (789 mg).
Cefuroxim-MIP 1500 mg: 1 fiolka lub 1 butelka zawiera 1500 mg cefuroksymu w postaci cefuroksymu sodowego (1578 mg).

Lek nie zawiera innych składników.

DAWKOWANIE

JAKIE JEST ZALECANE DAWKOWANIE LEKU CEFUROXIM-MIP? JAK BEZPIECZNIE STOSOWAĆ TEN LEK? JAK DŁUGO STOSOWAĆ? INSTRUKCJA STOSOWANIA.

Dorośli.
W większości zakażeń podaje się domięśniowo lub dożylnie 750 mg trzy razy na dobę. W ciężkich zakażeniach dawkę zwiększa się do 1,5 g dożylnie trzy razy na dobę. W razie konieczności można zwiększyć częstość podawania dawki leku do czterech razy na dobę (co 6 godzin), aż do maksymalnej dawki dobowej, tj. do 3 g w przypadku podawania domięśniowego i do 6 g w przypadku podawania dożylnego. Cefuroksym może być również podawany w postaci doustnej w leczeniu podtrzymującym, gdy istnieją kliniczne wskazania do zmiany drogi podawania leku z pozajelitowej na doustną.

Niemowlęta i dzieci.
Dawka od 30 do 100 mg/kg mc./dobę podawana w trzech lub czterech dawkach podzielonych. W większości zakażeń zaleca się dawkę 60 mg/kg mc./dobę.

Noworodki.
Dawka 30 do 100 mg/kg mc./dobę podawana w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Rzeżączka
1,5 g w dawce jednorazowej (dawkę można podać jako dwa wstrzyknięcia domięśniowe po 750 mg w różne miejsca, np. w dwa pośladki).

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Lek Cefuroxim-MIP może być stosowany wyłącznie do leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych spowodowanego wrażliwymi szczepami bakterii. Poniżej przedstawiono zalecane dawkowanie.

Dorośli: dożylnie 3 g trzy razy na dobę (co 8 godzin).

Niemowlęta i dzieci: dożylnie 200 do 240 mg/kg mc./dobę podane w trzech lub czterech dawkach podzielonych. Jeśli nastąpiła poprawa kliniczna, lekarz może po 3 dniach zmniejszyć dawkę do 100 mg/kg mc./dobę.

Noworodki: dożylnie 100 mg/kg mc./dobę. Jeśli jest to wskazane klinicznie, lekarz może zmniejszyć dawkę do 50 mg/kg mc./dobę.

Zapobieganie zakażeniom
Dożylnie 1,5 g podczas wprowadzania pacjenta do znieczulenia przed zabiegami operacyjnymi w obrębie jamy brzusznej, miednicy i zabiegami ortopedycznymi. Następnie można podać domięśniowo dwie dawki po 750 mg po 8 i 16 godzinach. W operacjach serca, płuc, przełyku i operacjach naczyniowych stosuje się 1,5 g cefuroksymu dożylnie podczas wprowadzania do znieczulenia, a następnie 750 mg domięśniowo trzy
razy na dobę przez okres 24 do 48 godzin.

Podczas operacji całkowitego wszczepienia stawu można przed dodaniem ciekłego monomeru zmieszać na sucho 1,5 g cefuroksymu w proszku z każdym opakowaniem cementu – polimeru metakrylanu metylu.

Terapia sekwencyjna
W niektórych zakażeniach cefuroksym początkowo podaje się domięśniowo lub dożylnie, a następnie leczenie kontynuuje się podając doustne postaci cefuroksymu.

Czas trwania leczenia pozajelitowego i doustnego zależy od nasilenia zakażenia i od stanu klinicznego pacjenta.

Zewnątrzszpitalne zapalenie płuc
1,5 g trzy lub dwa razy na dobę (dożylnie) przez 48-72 godzin, a następnie cefuroksym doustnie w dawce 500 mg co 12 godzin przez 10 dni.

Bakteryjne zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
750 mg trzy lub dwa razy na dobę (domięśniowo lub dożylnie) przez 48-72 godzin, a następnie cefuroksym doustnie w dawce 500 mg co 12 godzin przez 5-10 dni.

PRZYJĘCIE ZBYT DUŻEJ DAWKI

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU? CO ZROBIĆ, GDY PRZYPADKOWO PRZYJĘTO WIĘKSZĄ DAWKĘ LEKU NIŻ ZALECANA?

Jeżeli pacjent lub inna osoba połknie dużą liczbę tabletek na raz lub jeśli przypuszcza się, że dziecko połknęło jakąś tabletkę, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym lub lekarzem. Po przedawkowaniu mogą wystąpić napady drgawek. Należy zabrać ze sobą do szpitala lub do lekarza niniejszą ulotkę, pozostałe tabletki oraz opakowanie leku, aby wiadomo było, jaki lek został zażyty.

PRZYJMOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

ZASTOSOWANIE LEKU PRZY JEDNOCZESNYM SPOŻYWANIU POKARMÓW I NAPOJÓW. CZY MOŻNA JEŚĆ I PIĆ STOSUJĄC LEK? CZY MOŻNA PIĆ ALKOHOL?

Brak danych – lek podawany przez specjalistyczny personel.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

STOSOWANIE W CIĄŻY ORAZ PODCZAS KARMIENIA PIERSIĄ

CZY KOBIETA BĘDĄCA W CIĄŻY LUB KARMIĄCA PIERSIĄ MOŻE ZAŻYWAĆ LEK? JAKIE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI NALEŻY ZACHOWAĆ?

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak doświadczalnych dowodów, iż cefuroksym szkodzi nienarodzonemu dziecku. Lek można stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Cefuroksym przenika do pokarmu kobiecego. U kobiet karmiących piersią należy zachować szczególną ostrożność.

PEŁNA DOKUMENTACJA LEKU CEFUROXIM-MIP

Jeżeli w powyższym opisie nie znaleźliście Państwo poszkiwanych informacji, istnieje możliwość pobrania pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta lub charakterystyki produktu leczniczego (dla lekarzy lub farmaceutów).

CEFUROXIM-MIP ulotka leku, chpl, opinie, dawkowanie

ULOTKA (SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE)

Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku, działania niepożądane, sposób przechowywania, inne ostrzeżenia.

ULOTKA LEKU CEFUROXIM-MIP (pliki PDF lub DOC)


CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHPL zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznyc.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - CEFUROXIM-MIP CHPL (pliki PDF lub DOC)CENA LEKU - REZERWACJA W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy. Sprawdź ile kosztuje ten lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Możliwość rezerwacji leków zarówno na receptę, jak i bez recepty. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta. Jedna z postaci farmaceutycznych tego leku posiada następujący nr BLOZ: .

Sprawdź cenę leku oraz gdzie kupić lek.

Portal baza-lekow.com.pl założony został w 2013 roku. Prowadzony jest przy współpracy z copywriterami posiadającymi wykształcenie medyczne. Wszelkie informacje merytoryczne o lekach, przygotowane zostały w oparciu o dane publikowane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Europejską Agencję Leków.

OPINIE O CEFUROXIM-MIP - FORUM O LEKACH

Portal baza-lekow.com.pl oprócz dostarczania podstawowych informacji o lekach, jest także platformą wymiany doświadczeń pacjentów. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach Poznaj opinie pacjentów stosujących ten produkt lub podziel się własnymi spostrzeżeniami i oceń skuteczność leku.

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here