GAMMA anty-HBs 200

GAMMA anty-HBs 200 to roztwór do wstrzykiwań, który zawiera substancję czynną - immunoglobulinę przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV). Jest stosowany profilaktycznie, aby chronić organizm przed zakażeniem HBV. Wskazany jest do stosowania u noworodków, których matki są nosicielkami HBV oraz u dzieci o masie ciała do 50 kg, które są szczególnie narażone na szpitalne zakażenie HBV. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Gamma anty-HBs jest roztworem do wstrzykiwań domięśniowych zawierającym 200 j.m. przeciwciał anty-HBs w roztworze wodnym.

Lek stosowany profilaktycznie chroni organizm przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Immunoglobuliny anty-HBs podane domięśniowo w przypadku infekcji wiążą antygen HBs i zapobiegają wystąpieniu wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B). Odporność bierna utrzymuje się przez około 3 do 4 tygodni.

Lek przeznaczony jest dla:
1) noworodków, których matki są nosicielkami antygenu HBs,
2) dzieci o masie ciała do 50 kg, szczególnie narażonych na szpitalne zakażenie HBV.

Skład

Jedna ampułka z roztworem zawiera:
Immunoglobulinę ludzką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 200 j.m.
Substancje pomocnicze: glicyna, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań

Dawkowanie

Gamma anty-HBs 200 podaje się domięśniowo:
1) noworodkom, których matki przebyły w ciąży wirusowe zapalenie wątroby typu B albo są nosicielkami antygenu HBs podaje się 200 j.m. nie później niż do 12 godz. po urodzeniu,
2) noworodkom, które nie zostały zaszczepione szczepionką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B; po upływie 1 miesiąca od pierwszej dawki (200 j.m.) podaje się drugą dawkę 200 j.m.,
3) dzieciom o masie ciała do 50 kg podaje według schematu:
– noworodkom, niemowlętom i dzieciom o masie ciała do 10 kg podaje się 200 j.m. (zawartość
1 ampułki),
– dzieciom o masie ciała od 10 kg do 20 kg podaje się 400 j.m. (zawartość 2 ampułek),
– dzieciom o masie ciała od 20 kg do 30 kg podaje się 600 j.m. (zawartość 3 ampułek),
– dzieciom o masie ciała od 30 kg do 50 kg podaje się 800 j.m. (zawartość 4 ampułek).
W przypadku długotrwałego pobytu dziecka w szpitalu powtarza się dawkę co 3 – 4 tygodnie.
W tych sytuacjach, wysoce zalecane jest szczepienie przeciwko WZW typu B. Pierwszą dawkę szczepionki można wstrzyknąć w tym samym dniu co ludzką immunoglobulinę przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B, jednak w innych miejscach.

Jeżeli stosuje się dawkę większą niż 400 j.m. (zawartość więcej niż 2 ampułek) to należy podać domięśniowo w 2 różne miejsca.

W przypadku, gdy konieczne jest jednoczesne podawanie szczepionki, immunoglobulinę i szczepionkę należy podawać w dwa różne miejsca.

Jeżeli występują przeciwwskazania do domięśniowego podawania (zaburzenia krzepnięcia krwi), lek można podać podskórnie, jeżeli nie jest dostępny żaden produkt podawany dożylnie. Jednak należy zauważyć, że nie są dostępne dane kliniczne dotyczące skuteczności w przypadku podskórnego podawania Gamma anty-HBs 200.

Lek powinien być podany domięśniowo przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek przed użyciem powinien być doprowadzony do temperatury pokojowej lub ciała. Lekarz lub pielęgniarka powinni sprawdzić czy roztwór w ampułce jest przezroczysty lub lekko opalizujący.

Nie wolno użyć roztworu, który jest mętny lub posiada osad. Wszelkie resztki niewykorzystanego leku lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Przedawkowanie

Lek podawany przez specjalistyczny personel.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Ulotka GAMMA anty-HBs 200

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o GAMMA anty-HBs 200 (forum)

Stosujesz GAMMA anty-HBs 200? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o GAMMA anty-HBs 200. Podziel się doświadczeniami na forum.