Gamma anty-HBs 1000

Gamma anty-HBs 1000 to roztwór do wstrzykiwań domięśniowych, zawierający 1000 j.m. przeciwciał anty-HBs w roztworze wodnym. Lek jest stosowany profilaktycznie, aby chronić organizm przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Immunoglobuliny anty-HBs podane domięśniowo w przypadku infekcji wiążą antygen HBs i zapobiegają wystąpieniu wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B). Odporność bierna utrzymuje się przez około 3 do 4 tygodni. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Gamma anty-HBs jest roztworem do wstrzykiwań domięśniowych zawierającym 1000 j.m. przeciwciał anty-HBs w roztworze wodnym.

Lek stosowany profilaktycznie chroni organizm przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Immunoglobuliny anty-HBs podane domięśniowo w przypadku infekcji wiążą antygen HBs i zapobiegają wystąpieniu wirusowego zapalenia wątroby typu B (wzw B). Odporność bierna utrzymuje się przez około 3 do 4 tygodni.

Lek przeznaczony jest dla:
1) dorosłych i dzieci nieszczepionych przeciw wzw B a szczególnie narażonych na szpitalne zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV)
2) personelu medycznemu nieszczepionemu przeciw wzw B, po ekspozycji na HBV: zakłucia igłą, skaleczenia, zanieczyszczenie rany czy też poprzez błony śluzowe,
3) partnerów seksualnych osób chorych na ostre wzw B.

Skład

Jedna ampułka z roztworem zawiera:
Immunoglobulinę ludzką przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 1000 j.m.
Substancje pomocnicze: glicyna, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań

Dawkowanie

Gamma anty-HBs 1000 podaje się domięśniowo:
1) dorosłym i dzieciom o masie ciała 50 kg i większej podaje się dawkę 1000 j.m., a w przypadku długotrwałego pobytu w szpitalu dawkę 1000 j.m.powtarza się co 3 -4 tygodnie,
2) personelowi medycznemu podaje sie dawkę 1000 j.m. jak najszybciej, nie później jednak niż 48 godzin po ekspozycji na wirus zapalenia wątroby typu B, a następnie podaje się drugą dawkę 1000 j.m. po 4 tygodniach, jeśli nie rozpoczęto cyklu szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,
3) partnerom seksualnym osób chorych na ostre wzw B podaje się dawkę 1000 j.m. jak najszybciej, nie później niż do 14 dni po wystąpieniu wzw B u partnera, a następnie podaje się drugą dawkę 1000 j.m po 4 tygodniach, jeśli nie rozpoczęto cyklu szczepienia przeciw wzw B.

W tych sytuacjach, wysoce zalecane jest szczepienie przeciwko wzw typu B. Pierwszą dawkę szczepionki można wstrzyknąć w tym samym dniu co ludzką immunoglobulinę zawierającą przeciwciała przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B, jednak w innych miejscach.

Jeżeli występują przeciwwskazania do domięśniowego podawania (zaburzenia krzepnięcia krwi), lek można podać podskórnie, jeżeli nie jest dostępny żaden produkt podawany dożylnie. Jednak należy zauważyć, że nie są dostępne dane kliniczne dotyczące skuteczności w przypadku podskórnego podawania Gamma anty-HBs 1000.

Lek powinien być podany domięśniowo przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek przed użyciem powinien być doprowadzony do temperatury pokojowej lub ciała. Lekarz lub pielęgniarka powinni sprawdzić czy roztwór w ampułce jest przezroczysty lub lekko opalizujący.

Nie wolno użyć roztworu, który jest mętny lub posiada osad. Wszelkie resztki niewykorzystanego leku lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Przedawkowanie

Lek podawany przez specjalistyczny personel.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Lek może być stosowany przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Ulotka Gamma anty-HBs 1000

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Gamma anty-HBs 1000 (forum)

Stosujesz Gamma anty-HBs 1000? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Gamma anty-HBs 1000. Podziel się doświadczeniami na forum.