FANHDI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA FANHDI? – OPIS I WSKAZANIA

FANHDI stosowany jest w zapobieganiu i opanowywaniu krwawień u chorych na hemofilię A (wrodzony niedobór VIII czynnika krzepnięcia)

Stosowanie FANHDI jest również wskazane w zapobieganiu i opanowywaniu krwawień (w tym krwawień podczas zabiegów chirurgicznych) u chorych z chorobą von Willebranda (VWD), gdy leczenie desmopresyną (DDAVP) jest nieskuteczne lub przeciwwskazane.

Produkt może być stosowany w leczeniu nabytego niedoboru ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia.

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwkrwotoczne, połączenie VIII czynnika krzepnięcia krwi i czynnika von Willebranda.

SKŁAD FANHDI, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancja czynna to zespół ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i czynnika von Willebranda.

Każda fiolka z proszkiem zawiera 250 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i 300 j.m. czynnika von Willebranda. Po rozpuszczeniu w 10 ml wody do wstrzykiwań produkt zawiera 25 j.m./ml FVIII i 30 j.m./ml VWF.
Każda fiolka z proszkiem zawiera 500 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i 600 j.m. czynnika von Willebranda. Po rozpuszczeniu w 10 ml wody do wstrzykiwań produkt zawiera 50 j.m./ml FVIII i 60 j.m./ml VWF.
Każda fiolka z proszkiem zawiera 1000 j.m. ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i 1200 j.m. czynnika von Willebranda. Po rozpuszczeniu w 10 ml wody do wstrzykiwań produkt zawiera 100 j .m./ml FVIII i 120 j.m./ml VWF.

Inne składniki to: Ludzka albumina, histydyna i arginina.

Każda ampułko-strzykawka zawiera 10 ml wody do wstrzykiwań.

JAKIE JEST DAWKOWANIE FANHDI? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Należy zastosować się do poniższych instrukcji chyba, że lekarz zaleci inny sposób postępowania.

Nie należy stosować leku po upływie jego ważności podanym na opakowaniu.

Po odtworzeniu, trwałość chemiczna i fizyczna produktu utrzymuje się do 12 godzin w temperaturze 25°C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt powinien zostać zużyty natychmiast. Jeśli po odtworzeniu produkt nie został zużyty, może być przechowywany nie dłużej niż przez 24 godziny w temperaturze 2 °C – 8°C, ale tylko wtedy, gdy odpowiedzialność za to weźmie użytkownik a przygotowanie roztworu odbyło się zgodnie z zasadami jałowości.

Nie przechowywać pozostałości do późniejszego stosowania, nawet gdy mają być przechowywane w lodówce.

Przygotowanie roztworu:
1. Ogrzać fiolki do temperatury nie wyższej niż 30°C.
2. Umocować tłok w ampułko-strzykawce z rozpuszczalnikiem.
3. Wyjąć filtr z opakowania. Zdjąć plastikową osłonę z końca ampułko-strzykawki i umocować filtr.
4. Wyjąć łącznik mocujący do fiolki i połączyć ampułko-strzykawkę z filtrem.
5. Zdjąć plastikowy kapturek z fiolki i odsłonięty gumowy korek odkazić środkiem dezynfekującym.
6. Przebić korek w fiolce igłą łącznika.
7. Wstrzyknąć cały rozpuszczalnik do fiolki.
8. Delikatnie wstrząsać fiolką aż do rozpuszczenia proszku. Tak jak w przypadku innych produktów podawanych dożylnie nie stosować, gdy produkt jest nie rozpuszczony lub widoczne są cząstki.
9. Rozłączyć na chwilę ampułko-strzykawkę z filtrem od fiolki aby wpuścić powietrze.
10. Odwrócić do góry dnem fiolkę i aspirować roztwór do ampułko-strzykawki.
11. Przygotować miejsce do iniekcji, odłączyć strzykawkę i wstrzyknąć produkt przez załączoną igłę motylkową lub inną sterylną igłę. Podawać powoli dożylnie z szybkością 3 ml/min i nigdy nie przekraczać 10 ml/min aby uniknąć reakcji naczynioruchowych.

Nie używać ponownie zestawu do podawania.

Wszelkie pozostałości niezużytego produktu i inne odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wielkość dawki FANHDI oraz częstotliwość podawania zależą od wielu czynników takich jak; masa ciała, ciężkość przebiegu hemofilii, umiejscowienia i rozległości krwawienia oraz stopnia niedoboru czynnika VIII pożądanego poziomu czynnika VIII we krwi.

Lekarz ustali taką dawkę FANHDI i częstość podawania, która zapewni odpowiedni poziom czynnika VIII we krwi.

Dawkę oblicza się na podstawie następującego wzoru:
Wymagana liczba jednostek = masa ciała (kg) x pożądany wzrost aktywności VIII czynnika krzepnięcia (%) (j.m./dl) x 0,5

Wielkość dawek i częstotliwość ich podawania należy zawsze dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od efektów klinicznych

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI FANHDI, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Nie zgłoszono objawów żadnego przypadku przedawkowania zespołu ludzkiego VIII czynnika krzepnięcia i czynnika von Willebranda. Niezależnie od tego, każdy przypadek przekroczenia zalecanej dawki FANHDI należy natychmiast skonsultować z farmaceutą lub lekarzem.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Można przyjmować go z jedzeniem lub bez.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ FANHDI W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Ze względu na to, że hemofilia A występuje u kobiet rzadko, brak jest doświadczeń dotyczących stosowania zespołu czynnika FVIII/VWF w okresie ciąży i karmienia piersią. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zanim zacznie się stosować jakikolwiek lek.

ULOTKA LEKU FANHDI – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANECHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – FANHDI CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

REZERWACJA LEKU W APTECE - FANHDI CENA, REFUNDACJA

FANHDI OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here