Vyxeos

Vyxeos to lek przeciwnowotworowy zawierający antymetabolit pirymidyny i pochodną antracykliny. Jest stosowany w leczeniu nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej zależnej od terapii (t-AML) oraz ostrej białaczki szpikowej z cechami zależnymi od mielodysplazji (AML-MRC). Lek jest dostępny na receptę. Dawkowanie preparatu jest inne niż dawkowanie cytarabiny i daunorubicyny w postaci osobnych wstrzyknięć, dlatego nie wolno ich stosować zamiennie. Leczenie należy kontynuować dopóki pacjent odnosi korzyści z leczenia lub do czasu progresji choroby.

Preparat zawiera substancję: ,

Wskazania / działanie

Lek Vyxeos należy do grupy leków zwanych lekami przeciwnowotworowymi stosowanych w leczeniu raka. Lek zawiera dwie substancje czynne: daunorubicynę i cytarabinę, które mają postać malutkich cząstek zwanych liposomami. Te substancje czynne działając w odmienny sposób zabijają komórki nowotworowe poprzez uniemożliwianie ich wzrostu i podziału. Zamknięcie tych substancji w liposomach wydłuża okres ich działania w organizmie i pomaga im wnikać w komórki rakowe i je zabijać.

Lek Vyxeos stosuje się w leczeniu pacjentów z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową (rakiem krwinek białych). Jest on podawany w przypadku, gdy białaczka została wywołana wcześniejszym leczeniem (zwana ostrą białaczką szpikową zależną od terapii) lub w przypadku wystąpienia pewnego rodzaju zmian w szpiku kostnym (zwana ostrą białaczką szpikową z cechami zależnymi od mielodysplazji).

Skład

Substancjami czynnymi leku są daunorubicyna i cytarabina. Każda fiolka o objętości 50 ml zawiera 44 mg daunorubicyny i 100 mg cytarabiny.

Po rekonstytucji roztwór zawiera 2,2 mg/ml daunorubicyny i 5 mg/ml cytarabiny zamknięte w liposomach.

Pozostałe składniki to: distearylofosfatydylocholina, distearylofosfatydyloglicerol, cholesterol, miedzi glukonian, trolamina i sacharoza.

Dawkowanie

Lek Vyxeos musi być podawany przez lekarza lub pielęgniarkę z doświadczeniem w leczeniu AML.
– Jest on podawany w postaci kroplówki (wlewu) do żyły.
– Wlew będzie trwał półtorej godziny (90 minut).

Lekarz lub pielęgniarka obliczą dawkę leku, którą należy podać pacjentowi na podstawie wagi i wzrostu pacjenta. Leczenie będzie podawane w cyklach. Każdy cykl podawany jest w postaci nowej kroplówki, a kolejne cykle mogą być podawane w kilkutygodniowych odstępach.

Po podaniu pacjentowi pierwszego cyklu leczenia, lekarz zadecyduje, czy potrzebne są kolejne cykle w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie i działań niepożądanych, które mogą wystąpić u pacjenta. Po podaniu każdego cyklu, lekarz oceni odpowiedź pacjenta na leczenie.
– W trakcie pierwszego cyklu, wlewy zostaną podane w dniach 1, 3 i 5.
– W trakcie kolejnych cyklów, wlewy zostaną podane w dniach 1 i 3. W razie konieczności, wlewy można powtórzyć.

W trakcie leczenia lekiem Vyxeos lekarz będzie przeprowadzał regularne badania krwi u pacjenta, aby ocenić odpowiedź pacjenta na leczenie i sprawdzić, czy leczenie jest dobrze tolerowane. Lekarz może również przeprowadzić badanie serca, gdyż lek Vyxeos może wpłynąć na czynność serca.

Przedawkowanie

Ten lek będzie podawany w szpitalu przez lekarza lub pielęgniarkę. Podanie zbyt dużej ilości leku jest mało prawdopodobne, jednak w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak odrębnych zaleceń.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Vyxeos nie należy stosować w okresie ciąży, gdyż może to być szkodliwe dla dziecka. Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia i przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia.

Nie należy karmić piersią w trakcie leczenia lekiem Vyxeos, gdyż może to być szkodliwe dla dziecka.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza zanim ten lek zostanie jej podany.

Prowadzenie pojazdów

Po podaniu leku Vyxeos pacjent może być senny lub mieć zawroty głowy. Nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn, jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy.

Ulotka Vyxeos

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Vyxeos (forum)

Stosujesz Vyxeos? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Vyxeos. Podziel się doświadczeniami na forum.