Alexan

Lek Alexan stosuje się do leczenia chorób nowotworowych. Może być stosowany samodzielnie lub równocześnie z innymi Ickami przeciwnowolworowymi w leczeniu początkowym oraz podtrzymującym: – ostrych białaczek szpikowych, – ostrych białaczek limfoblastycznych, – nacieków białaczkowych w ośrodkowym układzie nerwowym, – złośliwych chłoniaków nieziarniczych (Non-Hodgkin’s lymphoma), Duże dawki leku Alexan stosowane są w terapii: – opornych na leczenie chłoniaków nieziarniczych (Non -Hodgkin’s lymphoma), – opornych na leczenie ostrych białaczek szpikowych, – opornych … Czytaj dalej

Cytarabina Accord

• Lek Cytarabina Accord jest stosowany u dorosłych i dzieci. Substancją czynną leku jest cytarabina. • Cytarabina należy do grupy leków znanych jako leki cytotoksyczne. Leki te są stosowane w leczeniu ostrych białaczek (raka krwi, gdy pacjent ma za dużo białych krwinek). Cytarabina zaburza rozwój komórek nowotworowych, które są później niszczone. • Wywołanie remisji jest intensywnym leczeniem mającym na celu cofnięcie objawów białaczki. Kiedy leczenie jest skuteczne, równowaga komórek we … Czytaj dalej

Cytarabine Kabi

• Lek Cytarabine Kabi jest stosowany u dorosłych i dzieci. Substancją czynną leku jest cytarabina. • Cytarabina należy do grupy leków znanych jako leki cytotoksyczne. Leki te są stosowane w leczeniu ostrych białaczek (raka krwi, gdy pacjent ma za dużo białych krwinek). Cytarabina zaburza rozwój komórek nowotworowych, które są później niszczone. • Wywołanie remisji jest intensywnym leczeniem mającym na celu cofnięcie objawów białaczki. Kiedy leczenie jest skuteczne, równowaga komórek we … Czytaj dalej

Cytarabine Teva

Lek Cytarabine Teva jest stosowany u dorosłych i dzieci. Substancją czynną leku jest cytarabina. Cytarabina należy do grupy leków znanych jako leki cytotoksyczne. Leki te są stosowane w leczeniu ostrych białaczek (rak krwi, gdy pacjent ma za dużo białych krwinek). Cytarabina zaburza rozwój komórek nowotworowych, które są ostatecznie niszczone. Wywołanie remisji jest intensywnym leczeniem mającym na celu cofnięcie objawów białaczki. Kiedy leczenie jest skuteczne, równowaga komórek we krwi pacjenta wraca … Czytaj dalej

Cytosar

Lek CYTOSAR należy do grupy leków przeciwnowotworowych. Lek może być stosowany wyłącznie przez lekarzy z doświadczeniem w dziedzinie chemioterapii nowotworów i tylko wówczas, gdy korzyści wynikające z leczenia cytarabiną przewyższają zagrożenia. Lek CYTOSAR stosuje się w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u dorosłych i dzieci. Wskazany jest też w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej i przewlekłej białaczki szpikowej. Może być stosowany w monoterapii (jako jedyny lek) lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi. … Czytaj dalej

Depo-Provera

Lek DEPO-PROVERA zawiera medroksyprogesteronu octan, który jest progestagenem wpływającym na układ hormonalny. Lek DEPO-PROVERA stosuje się w: – leczeniu wspomagającym i (lub) paliatywnym w przypadku wznowy lub wystąpienia przerzutów raka endometrium lub nerek; – leczeniu wznowy lub wystąpienia przerzutów raka piersi u kobiet po menopauzie. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? DEPO-PROVERA, 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań – Substancją czynną leku jest medroksyprogesteronu octan. 1 ml zawiesiny zawiera 50 … Czytaj dalej

Depocyte

Wskazaniem do stosowania DepoCyte jest zapalenie opon mózgowych w przebiegu chłoniaka. Zapalenie opon mózgowych w przebiegu chłoniaka jest stanem, w którym komórki rakowe chłoniaka zajęły płyn lub błony otaczające mózg i rdzeń kręgowy. DepoCyte stosuje się u dorosłych w celu zabicia komórek nowotworowych chłoniaka. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest cytarabina. Jeden ml zawiesiny zawiera 10 mg cytarabiny. Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera … Czytaj dalej

Vyxeos

Lek Vyxeos należy do grupy leków zwanych lekami przeciwnowotworowymi stosowanych w leczeniu raka. Lek zawiera dwie substancje czynne: daunorubicynę i cytarabinę, które mają postać malutkich cząstek zwanych liposomami. Te substancje czynne działając w odmienny sposób zabijają komórki nowotworowe poprzez uniemożliwianie ich wzrostu i podziału. Zamknięcie tych substancji w liposomach wydłuża okres ich działania w organizmie i pomaga im wnikać w komórki rakowe i je zabijać. Lek Vyxeos stosuje się w … Czytaj dalej