Spis leków zawierających substancję: Kwas klawulanowy