Transbupremax

Działanie i wskazania

Plastry Transbupremax zawierają substancję czynną buprenorfinę, która należy do grupy silnych leków przeciwbólowych. Został przepisany przez lekarza w celu złagodzenia umiarkowanie nasilonego, długotrwałego bólu, który wymagał zastosowania silnego leku przeciwbólowego.

Plastrów Transbupremax nie należy stosować do łagodzenia ostrego (nagłego) bólu.

Transbupremax cena - refundacja, interakcje - dostepność w aptekach

Skorzystaj z wyszukiwarki, dzięki której znajdziesz następujące informacje o leku Transbupremax:

  • cena leku Transbupremax (ile kosztuje lek w zależności od poziomu refundacji)
  • czy lek przepisywany jest na receptę, czy jest dostępny bez recepty?
  • interakcje leku Transbupremax z innymi lekami
  • lista leków refundowanych oraz leków 75+
  • adresy i numery telefonów aptek

Sprawdź ile kosztuje Transbupremax - cena leku.

Skład

Substancją czynną leku jest buprenorfina.

[5 mikrogramów/godzinę] Każdy system transdermalny zawiera 5 mg buprenorfiny na powierzchni 6,25 cm2 nominalnie uwalniającej 5 mikrogramów buprenorfiny na godzinę przez 7 dni.

[10 mikrogramów/godzinę] Każdy system transdermalny zawiera 10 mg buprenorfiny na powierzchni 12,5 cm2 nominalnie uwalniającej 10 mikrogramów buprenorfiny na godzinę przez 7 dni.

[20 mikrogramów/godzinę] Każdy system transdermalny zawiera 20 mg buprenorfiny na powierzchni 25 cm2 nominalnie uwalniającej 20 mikrogramów buprenorfiny na godzinę przez 7 dni.

Pozostałe składniki to:
Warstwa zabezpieczająca: Poli(tereftalan etylenu) silikonowany.

Matryca adhezyjna (zawierająca buprenorfinę): kwas lewulinowy, oleinowy oleinian, powidon K90, Kopolimer 2-etyloheksylanu akrylanu, butylu akrylanu, kwasu akrylowego i winylu octanu (75:15:5:5).

Matryca adhezyjna (bez buprenorfiny): kopolimer 2-etyloheksylu akrylanu, winylu octanu, 2-hydroksyetylu akrylanu i glicydylu metakrylanu (68:27:5:0,15).

Folia rozdzielająca pomiędzy warstwami adhezyjnymi, tj. pomiędzy warstwą zawierającą buprenorfinę i warstwą niezawierającą buprenorfiny: Poli(tereftalan etylenu).

Folia zewnętrzna: poliester, niebieski tusz.

Zobacz listę preparatów zawierających: .

Dawkowanie

Produkt Transbupremax dostępny jest w trzech różnych mocach. Lekarz zdecyduje, która moc leku Transbupremax będzie najbardziej odpowiednia dla pacjenta.

W trakcie leczenia lekarz może zmienić plaster stosowany przez pacjenta na plaster o mniejszej lub większej mocy. Nie należy ciąć ani dzielić plastra. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Nie należy stosować więcej niż dwóch plastrów jednocześnie.

Jeżeli pacjent stwierdzi, że działanie produktu Transbupremax jest za słabe lub za silne, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania
Lek Transbupremax jest lekiem do stosowania przezskórnego.
Lek Transbupremax działa przez skórę. Po nałożeniu plastra, buprenorfina przenika przez skórę do krwi.

Czas trwania leczenia
Okres stosowania plastrów Transbupremax zostanie określony przez lekarza. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ ból może powrócić i może dojść do pogorszenia samopoczucia.

Szczegółowa instrukcja stosowania plastrów (wraz z ilustracjami) znajduje się w załączonej poniżej ulotce.

Przedawkowanie

Natychmiast po stwierdzeniu zastosowania większej ilości leku w plastrach niż zalecona, należy zdjąć wszystkie plastry i natychmiastskontaktować się z lekarzem lub szpitalem. Po przedawkowaniu mogą wystąpić: nasilona senność, nudności, a także trudności z oddychaniem lub utrata przytomności. Może być konieczne leczenie szpitalne w oddziale intensywnej opieki medycznej. W przypadku zgłoszenia się do lekarza należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę i jakiekolwiek pozostałe plastry, aby mu je pokazać.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Alkohol może nasilać niektóre działania niepożądane leku i spowodować pogorszenie samopoczucia, podczas noszenia plastra Transbupremax. Picie alkoholu podczas stosowania plastrów Transbupremax może również niekorzystnie wpływać na czas reakcji na bodźce.

Spożywanie alkoholu podczas farmakoterapii może zmieniać działanie leków. Mogą nasilić się działania niepożądane leku, a terapia może się okazać nieskuteczna. Zaburzenie wchłaniania, dystrybucji substancji czynnej oraz jej wydalania z organizmu stanowi wielkie zagrożenie dla organizmu. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania buprenorfiny u kobiet w ciąży. Dlatego nie należy stosować produktu Transbupremax u kobiet w ciąży oraz kobiet mogących zajść w ciążę podczas leczenia.

Karmienie piersią
Substancja czynna zawarta w plastrach, buprenorfina, może hamować laktację oraz przenikać do mleka kobiecego. Dlatego nie należy stosować produktu Transbupremax w okresie karmienia piersią.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Stosowanie plastrów Transbupremax może wywierać wpływ na reakcje na bodźce w takim stopniu, że pacjent może nie reagować w wystarczającym stopniu lub wystarczająco szybko na nieoczekiwane lub nagłe zdarzenia. Dotyczy to zwłaszcza:
– początku leczenia;
– przypadków jednoczesnego stosowania leków przeciwlękowych lub nasennych;
– okresu zwiększania dawki leku.

Pacjenci, których dotyczą powyższe zastrzeżenia (np. zawroty głowy, senność lub mają zaburzenia widzenia), nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania plastrów Transbupremax i przez 24 godziny po zdjęciu plastra.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów o Transbupremax - forum o lekach

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here