Moxifloxacin Aurovitas

Moxifloxacin Aurovitas to antybiotyk w postaci tabletek powlekanych. Jest stosowany w leczeniu zaostrzenia przewlek艂ego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalnego zapalenia p艂uc, ostrego bakteryjnego zapalenia zatok oraz zapalenia narz膮d贸w miednicy mniejszej. Lek dost臋pny jest na recept臋. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Moxifloxacin Aurovitas. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Moxifloxacin Aurovitas i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Moxifloxacin Aurovitas zawiera substancj臋 czynn膮 – moksyfloksacyn臋, kt贸ra nale偶y do grupy antybiotyk贸w nazywanych fluorochinolonami. Moxifloxacin Aurovitas dzia艂a bakteriob贸jczo na bakterie wywo艂uj膮ce zaka偶enia.

Moxifloxacin Aurovitas stosuje si臋 u pacjent贸w w wieku 18 lat i starszych w leczeniu wymienionych ni偶ej zaka偶e艅 bakteryjnych, je偶eli s膮 wywo艂ane przez bakterie wra偶liwe na moksyfloksacyn臋. Moxifloxacin Aurovitas mo偶na stosowa膰 do leczenia tych zaka偶e艅 tylko w贸wczas, gdy zastosowanie zwykle podawanych antybiotyk贸w nie jest mo偶liwe lub je艣li by艂y one nieskuteczne.
+ Zapalenie zatok.
+ Nag艂e zaostrzenie przewlek艂ego zapalenia dr贸g oddechowych lub zapalenie p艂uc, kiedy do zaka偶enia nie dosz艂o w szpitalu (opr贸cz ci臋偶kich przypadk贸w).
+ Lekkie lub umiarkowanie ci臋偶kie zaka偶enia g贸rnego odcinka dr贸g rodnych (zapalenie narz膮d贸w miednicy mniejszej) w tym zaka偶enia jajowod贸w oraz zaka偶enia b艂ony 艣luzowej macicy.

Lek Moxifloxacin Aurovitas zastosowany pojedynczo nie jest wystarczaj膮cy do leczenia tego typu zaka偶e艅, wi臋c lekarz powinien przepisa膰 dodatkowo inny lek przeciwbakteryjny do leczenia zaka偶e艅 g贸rnego odcinka 偶e艅skiego narz膮du rodnego (patrz punkt 2. Informacje wa偶ne przed zastosowaniem leku Moxifloxacin Aurovitas Ostrze偶enia i 艣rodki ostro偶no艣ci, Przed rozpocz臋ciem stosowania leku Moxifloxacin Aurovitas nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty).

Je偶eli podczas leczenia wymienionych ni偶ej zaka偶e艅 bakteryjnych nast膮pi艂a poprawa w wyniku podawania roztworu do infuzji Moxifloxacin Aurovitas, lekarz mo偶e r贸wnie偶 przepisa膰 tabletki Moxifloxacin Aurovitas w celu doko艅czenia leczenia: zaka偶enia p艂uc (zapalenia p艂uc) nabytego poza szpitalem, zaka偶enia sk贸ry i tkanek mi臋kkich. Tabletki Moxifloxacin Aurovitas nie powinny by膰 stosowane w celu rozpocz臋cia leczenia dla ka偶dego typu zaka偶enia sk贸ry i tkanek mi臋kkich lub w ci臋偶kich zaka偶eniach p艂uc.

Kategorie powi膮zane:
Antybiotyki, Zapalenie oskrzeli,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Moxifloxacin Aurovitas, jakie substancje zawiera?

Substancj膮 czynn膮 leku jest moksyfloksacyna. Ka偶da tabletka powlekana zawiera 436.32 mg chlorowodorku moksyfloksacyny, co odpowiada 400 mg moksyfloksacyny

Pozosta艂e sk艂adniki to:
Rdze艅 tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (PH 101), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna (PH 102), magnezu stearynian
Otoczka tabletki: hypromeloza 6cp, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000, 偶elaza tlenek czerwony (E172)

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Moxifloxacin Aurovitas 鈥 jak stosowa膰?

Zalecana dawka u os贸b doros艂ych to 1 tabletka powlekana 400 mg raz na dob臋.

Tabletki leku Moxifloxacin Aurovitas stosuje si臋 doustnie. Tabletk臋 nale偶y po艂kn膮膰 w ca艂o艣ci (aby zamaskowa膰 gorzki smak) popijaj膮c du偶膮 ilo艣ci膮 p艂ynu. Moxifloxacin Aurovitas mo偶na przyjmowa膰 niezale偶nie od posi艂k贸w. Zaleca si臋 przyjmowanie tabletki leku o tej samej porze dnia.

Nie ma konieczno艣ci modyfikacji dawkowania u pacjent贸w w podesz艂ym wieku, z ma艂膮 mas膮 cia艂a oraz zaburzeniami czynno艣ci nerek.

Czas trwania leczenia zale偶y od rodzaju zaka偶enia. O ile lekarz nie zaleci艂 inaczej, zalecany czas stosowania leku Moxifloxacin Aurovitas tabletki powlekane wynosi:
– nag艂e nasilenie przewlek艂ego zapalenia oskrzeli (zaostrzenie przewlek艂ego zapalenia oskrzeli) 5 do 10 dni
– zapalenie p艂uc, kiedy do zaka偶enia nie dosz艂o w szpitalu, opr贸cz ci臋偶kich przypadk贸w 10 dni
– ostre bakteryjne zapalenie zatok 7 dni
– lekkie lub umiarkowane zaka偶enia g贸rnego odcinka dr贸g rodnych (zapalenie narz膮d贸w miednicy mniejszej) w tym zaka偶enie jajowod贸w oraz zaka偶enie b艂ony 艣luzowej macicy 14 dni

Poni偶ej podano zalecany ca艂kowity czas leczenia u pacjent贸w, u kt贸rych Moxifloxacin Aurovitas w postaci tabletek powlekanych jest podawany w celu zako艅czenia leczenia rozpocz臋tego lekiem Moxifloxacin w postaci roztworu do infuzji.
– Pozaszpitalne zapalenie p艂uc 7 鈥 14 dni
U wi臋kszo艣ci pacjent贸w z pozaszpitalnym zapaleniem p艂uc drog臋 podania leku z do偶ylnej na doustn膮 zmieniono w ci膮gu 4 dni.
– Zaka偶enia sk贸ry i tkanek mi臋kkich 7 鈥 21 dni
U wi臋kszo艣ci pacjent贸w z zaka偶eniem sk贸ry i tkanek mi臋kkich drog臋 podania leku z do偶ylnej na doustn膮 zmieniono w ci膮gu 6 dni.

Wa偶ne jest uko艅czenie pe艂nego cyklu leczenia, nawet je艣li po kilku dniach nast膮pi poprawa samopoczucia. W razie zbyt wczesnego przerwania przyjmowania leku zaka偶enie mo偶e nie zosta膰 ca艂kowicie wyleczone, mo偶e doj艣膰 do nawrotu choroby lub pogorszenia samopoczucia, a tak偶e do wytworzenia si臋 oporno艣ci bakterii na antybiotyk.

Nie nale偶y przekracza膰 zalecanej dawki ani przed艂u偶a膰 czasu leczenia (patrz punkt 2 ulotki. Informacje wa偶ne przed zastosowaniem leku Moxifloxacin Aurovitas Ostrze偶enia i 艣rodki ostro偶no艣ci).

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

W razie przyj臋cia wi臋cej ni偶 jednej przepisanej tabletki dziennie, nale偶y natychmiast zasi臋gn膮膰 pomocy medycznej i, je艣li to mo偶liwe, zabra膰 wszystkie pozosta艂e tabletki, opakowanie leku oraz niniejsz膮 ulotk臋 informacyjn膮 w celu pokazania lekarzowi lub farmaceucie.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Moxifloxacin Aurovitas 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Pokarmy, w tym produkty nabia艂owe, nie maj膮 wp艂ywu na dzia艂anie leku Moxifloxacin Aurovitas.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Moxifloxacin Aurovitas w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Nie nale偶y stosowa膰 leku Moxifloxacin Aurovitas w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮.

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y, karmi piersi膮, przypuszcza, 偶e jest w ci膮偶y lub planuje ci膮偶臋, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzi膰 si臋 lekarza lub farmaceuty.

Badania na zwierz臋tach nie wykazuj膮 ujemnego wp艂ywu tego leku na p艂odno艣膰.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Moxifloxacin Aurovitas

Ulotka Moxifloxacin Aurovitas 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Moxifloxacin Aurovitas w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Moxifloxacin Aurovitas

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Moxifloxacin Aurovitas? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

1 komentarz do “Moxifloxacin Aurovitas”

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Moxifloxacin Aurovitas. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.