Moloxin

Moloxin to lek zawieraj膮cy moksyfloksacyn臋, antybiotyk z grupy fluorochinolon贸w. Wykazuje dzia艂anie bakteriob贸jcze, zwalczaj膮c bakterie powoduj膮ce zaka偶enia. Stosuje si臋 go u doros艂ych w leczeniu zaka偶e艅 bakteryjnych, takich jak zapalenie zatok, przewlek艂e zapalenie dr贸g oddechowych, zapalenie p艂uc oraz niekt贸re zaka偶enia uk艂adu rozrodczego. Lek jest dost臋pny tylko na recept臋. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Moloxin. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Moloxin i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Moloxin zawiera jako substancj臋 czynn膮 – moksyfloksacyn臋, kt贸ra nale偶y do grupy antybiotyk贸w nazywanych fluorochinolonami. Lek Moloxin dzia艂a bakteriob贸jczo na bakterie wywo艂uj膮ce zaka偶enia.

Moloxin stosuje si臋 u pacjent贸w w wieku 18 lat i starszych w leczeniu wymienionych poni偶ej zaka偶e艅 bakteryjnych, je偶eli s膮 wywo艂ane przez bakterie wra偶liwe na moksyfloksacyn臋. Moloxin mo偶na stosowa膰 do leczenia tych zaka偶e艅 tylko w贸wczas, gdy zastosowanie zwykle podawanych antybiotyk贸w nie jest mo偶liwe lub je艣li by艂y one nieskuteczne:
zapalenie zatok;
– nag艂e zaostrzenie przewlek艂ego zapalenia dr贸g oddechowych lub zapalenie p艂uc, kiedy do zaka偶enia nie dosz艂o w szpitalu (opr贸cz ci臋偶kich przypadk贸w);
– lekkie do umiarkowanie ci臋偶kich zaka偶e艅 g贸rnego odcinka dr贸g rodnych (zapalenie narz膮d贸w miednicy mniejszej) w tym zaka偶enia jajowod贸w oraz zaka偶enia b艂ony 艣luzowej macicy. Lek zastosowany pojedynczo nie jest wystarczaj膮cy do leczenia tego typu zaka偶e艅, wi臋c lekarz powinien przepisa膰 dodatkowo inny lek przeciwbakteryjny do leczenia zaka偶e艅 g贸rnego odcinka 偶e艅skiego narz膮du rodnego.

Je偶eli podczas leczenia wymienionych poni偶ej zaka偶e艅 bakteryjnych nast膮pi艂a poprawa w wyniku podawania moksyfloksacyny w postaci roztworu do infuzji, lekarz mo偶e r贸wnie偶 przepisa膰 lek Moloxin w postaci tabletek powlekanych, w celu doko艅czenia leczenia: zaka偶enie p艂uc (zapalenie p艂uc) nabyte poza szpitalem, zaka偶enia sk贸ry i tkanek mi臋kkich. Lek Moloxin nie powinien by膰 stosowany w celu rozpocz臋cia leczenia dla ka偶dego typu zaka偶enia sk贸ry i tkanek mi臋kkich lub w ci臋偶kich zaka偶eniach p艂uc.

Kategorie powi膮zane:
Antybiotyki, Zapalenie oskrzeli,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Moloxin, jakie substancje zawiera?

Substancj膮 czynn膮 jest moksyfloksacyna.

Ka偶da tabletka powlekana zawiera 400 mg moksyfloksacyny (w postaci moksyfloksacyny chlorowodorku).

Pozosta艂e sk艂adniki to celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza 6 mPa鈭檚, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171) i 偶elaza tlenek czerwony (E172) w otoczce tabletki.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Moloxin 鈥 jak stosowa膰?

Ten lek nale偶y zawsze stosowa膰 zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka u doros艂ych to 1 tabletka powlekana 400 mg raz na dob臋.
Tabletki leku Moloxin stosuje si臋 doustnie. Tabletk臋 nale偶y po艂kn膮膰 w ca艂o艣ci (aby zamaskowa膰 gorzki smak) popijaj膮c du偶膮 ilo艣ci膮 p艂ynu. Moloxin mo偶na przyjmowa膰 niezale偶nie od posi艂k贸w.
Zaleca si臋 przyjmowanie leku o tej samej porze dnia.
Nie ma konieczno艣ci modyfikacji dawki u pacjent贸w w podesz艂ym wieku, z ma艂膮 mas膮 cia艂a lub pacjent贸w z zaburzeniami czynno艣ci nerek.

Czas trwania leczenia zale偶y od rodzaju zaka偶enia. O ile lekarz nie zaleci艂 inaczej, zalecany czas stosowania leku Moloxin wynosi:
– nag艂e nasilenie przewlek艂ego zapalenia oskrzeli (zaostrzenie przewlek艂ego zapalenia oskrzeli): 5 do 10 dni
– zaka偶enia p艂uc, z wyj膮tkiem zapalenia p艂uc, kt贸re rozpocz臋艂o si臋 podczas leczenia szpitalnego: 10 dni
– ostre zapalenie zatok (ostre bakteryjne zapalenie zatok): 7 dni
– lekkie do umiarkowanego zaka偶enia g贸rnego odcinka dr贸g rodnych (zapalenie narz膮d贸w miednicy mniejszej), w tym zaka偶enie jajowod贸w oraz zaka偶enie b艂ony 艣luzowej macicy: 14 dni.

Je艣li lek Moloxin jest stosowany w celu uzupe艂nienia cyklu leczenia moksyfloksacyn膮 w postaci roztworu do infuzji, zalecany czas leczenia wynosi:
– zaka偶enia p艂uc nabyte poza szpitalem: 7 – 14 dni

U wi臋kszo艣ci pacjent贸w z zapaleniem p艂uc zmiana na leczenie doustne moksyfloksacyn膮 w postaci tabletek powlekanych nast膮pi艂a w ci膮gu 4 dni.
– zaka偶enia sk贸ry i tkanek mi臋kkich: 7 – 21 dni.

U wi臋kszo艣ci pacjent贸w z zaka偶eniami sk贸ry i tkanek mi臋kkich zmiana na leczenie doustne moksyfloksacyn膮 w postaci tabletek powlekanych nast膮pi艂a w ci膮gu 6 dni.
Wa偶ne jest uko艅czenie pe艂nego cyklu leczenia, nawet je艣li po kilku dniach nast膮pi poprawa samopoczucia. W razie zbyt wczesnego przerwania przyjmowania tego leku zaka偶enie mo偶e nie zosta膰 ca艂kowicie wyleczone, mo偶e doj艣膰 do nawrotu choroby lub jej pogorszenia, jak r贸wnie偶 mo偶e doj艣膰 do wytworzenia si臋 oporno艣ci bakterii na lek Moloxin.

Nie nale偶y przekracza膰 zalecanej dawki ani przed艂u偶a膰 czasu leczenia (patrz punkt 2,”Informacje wa偶ne przed zastosowaniem leku Moloxin”, „Ostrze偶enia i 艣rodki ostro偶no艣ci”).

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

W razie przyj臋cia wi臋cej ni偶 jednej przepisanej tabletki na dob臋, nale偶y natychmiast zasi臋gn膮膰 pomocy medycznej i, je艣li to mo偶liwe, zabra膰 wszystkie pozosta艂e tabletki, opakowanie leku oraz niniejsz膮 ulotk臋 w celu pokazania lekarzowi lub farmaceucie.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Moloxin 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Moloxin mo偶na przyjmowa膰 niezale偶nie od posi艂k贸w (w tym posi艂k贸w nabia艂owych).

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Moloxin w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Nie nale偶y stosowa膰 leku Moloxin w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮.

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Badania na zwierz臋tach nie wykaza艂y wp艂ywu na p艂odno艣膰 podczas przyjmowania moksyfloksacyny.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Moloxin

Ulotka Moloxin 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Moloxin w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Moloxin

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Moloxin? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

88 komentarzy do “Moloxin”

 1. Bra艂am w swoim 偶yciu r贸偶ne leki, antybiotyki, a nie by艂o ich ma艂o, wiadomo, 偶e ka偶dy lek ma jakie艣 skutki uboczne, ale czego艣 tak okropnego nigdy wcze艣niej nie do艣wiadczy艂am. To nie lek, to trucizna. Otrzyma艂am Moloxin jako drugi, rzekomo mocniejszy antybiotyk na zapalenie tchawicy, oskrzeli .. Wzi臋艂am tylko 1 tabletk臋, o 1 za du偶o, reszta do kosza lub mo偶e dow贸d do s膮du … Kilkana艣cie minut po za偶yciu okropny ucisk w klatce piersiowej oraz g艂owie, przyspieszony oddech i t臋tno, md艂o艣ci, skr臋canie w brzuchu, duszno艣膰, obezw艂adniaj膮ca niemoc, oszolomienie, p贸藕niej senno艣膰, zimne poty, objawy jak przy zawale serca, zapa艣ci, musia艂am wezwa膰 pogotowie, cho膰 nie by艂o to 艂atwe, z powodu problem贸w z m贸wieniem, anomalie wykazane w EKG serca, wyjazd na SOR, lekarze niech臋tnie przyjmowali do wiadomo艣ci, 偶e to skutek moloxinu, na si艂臋 pr贸bowali doszukiwa膰 si臋 oczywi艣cie bezpodstawnie covid-a, min臋艂o ponad 24h, a samopoczucie wci膮偶 fatalne, cho膰 mam nadziej臋 偶e najgorsze ju偶 za mn膮, czy jest na to jakie艣 antidotum, odtrutka? magnez i potas suplementowalam jeszcze przed wzi臋ciem leku … stanowczo odradzam tego 艣wi艅stwa, jest tyle innych sprawdzonych antybiotyk贸w i metod naturalnych, nie warto si臋 tru膰 i jeszcze za to p艂aci膰, kto dopu艣ci艂 ten pseudolek do sprzeda偶y, czy偶by skutki uboczne w fazie bada艅 by艂y sfa艂szowane ? Je艣li b臋dzie pozew zbiorowy, ch臋tnie si臋 podpisz臋 …

  Odpowiedz
 2. Moloxin 400 bra艂am na zapalenie pluc.
  呕adnych skutk贸w ubocznych i szybka poprawa.
  Ka偶dy organizm jest inny ,reakcje te偶 mog膮 by膰 r贸偶ne….

  Odpowiedz
 3. Lekarz przepisa艂 mi lek na przewlek艂e zapalenie zatok(10tabletek) Lek pom贸g艂 momentalnie ale da艂em rad臋 przyj膮膰 8 tabletek bo stwierdzi艂em, 偶e skutecznie upora艂em si臋 z chorob膮 a nie chcia艂em si臋 wi臋cej tru膰. Skutki uboczne to faktycznie zwalenie z n贸g zaraz po wzi臋ciu tabletki, uczucie jakby si臋 by艂o na膰panym, ot臋pienie, nieprzyjemny zapach z ust jakby organizm gni艂 od 艣rodka i powr贸t tego stanu albo pog艂臋bienie z ka偶da kolejn膮 dawk膮. Lek skuteczny ale skutki uboczne mog臋 by膰 ci臋偶kie, jedyny pozytywny efekt to wyleczenie zatok i bujne sny. Trzeba bardzo uwa偶a膰 i podobno przyjmowa膰 magnez i witamin臋 K(potas) podczas brania leku co dowiedzia艂em si臋 po terapii tym 艣wi艅stwem. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 4. Po za偶yciu 3 tabletki (czyli w 3 dniu kuracji) zacz臋艂y si臋 dzia膰 ze mn膮 okropne rzeczy- w ci膮gu doby przespa艂am w sumie tylko 3 godziny i chocia偶 chcia艂am nie mog艂am zasn膮膰. Ko艂atanie serca, nudno艣ci, zawroty g艂owy, utrata smaku… Dramat! Mam tylko 18 lat i naprawd臋 nie wyniszczony organizm, ale przy tym antybiotyku o ma艂o si臋 nie przekr臋ci艂am, wi臋c szczerze nie polecam.

  Odpowiedz
 5. Dzis wzialem 7 i ostatnia tabletke, po opiniach bardzo sie obawialem. Jedyne efekty uboczne to lekki ucisk klatki piersiowej, ale nie wiem czy to po leku czy ze stresu.

  Odpowiedz
  • Moloxin 400mg zosta艂 mi przypisany z powodu nie wyleczonej poprzedniej choroby (pocz膮tku zapalenia oskrzeli). Wzi臋艂am wieczorem 1 pierwsza tabletk臋 i po 2 godzinach dostalam okropnego ko艂atania serca ,a偶 mi si臋 s艂abo robi艂o. Mia艂em je bra膰 prze 5 dni , ale si臋 boj臋 si臋 nastepna dawk臋 przyj膮膰. Podobne objawy mia艂am, za ka偶dym razem kiedy bra艂am penicyline. A偶 w ko艅cu dosta艂am ci臋偶kiego wstrz膮su anafilaktycznego .

   Odpowiedz
 6. Dosta艂am ten l臋k na ostre zapalenie zatok. Po przeczytaniu tych opinii zmrozilo mnie. Ba艂am si臋 to bra膰 bo mia艂am ju偶 z艂e do艣wiadczenia z r贸偶nymi antybiotykami Ale tak dokuczaly zatoki ze ju偶 nie wytrzymywalam z b贸lu. Bior臋 dzisiaj ostatni dzie艅 moloxin i opr贸cz zdrowienia 偶adnych skutk贸w ubocznych. Bardzo szybko ten l臋k dzia艂a. Troch臋 jestem os艂abiona ale wiadomo jak to po antybiotyku.

  Odpowiedz
  • Wzi臋艂am wczoraj 1 tabletk臋 tego antybiotyku o godz. 14.00 po p贸艂 godzinie zacz臋艂o mi si臋 dziwnie w g艂owie kr臋ci膰, potem dosz艂y duszno艣ci, bice serca coraz gorzej, pp godzinie mia艂am drgawki i nie mog艂am m贸wi膰. Sasiad zawi贸z艂 mnie na osrodek zdrowia tam szybko dosta艂am 3 zastrzyki i jakis syrop. Sp臋dzi艂am 2 godizny na obserwacji. Ci艣nienie przeszlo 180 ….. teraz min臋艂o 24 h a ja dalej nie mog臋 doskc do siebie ciagle mi jest zimno s艂abo i xhxe si臋 pi膰.

   Odpowiedz
 7. Stosuj臋 lek od tygodnia, dosta艂am go na ostre zapalenie zatok. Czuj臋 wyra藕n膮 popraw臋, je艣li chodzi o skutki uboczne to nie zauwa偶y艂am 偶adnych, mimo wra偶liwego 偶o艂膮dka. Chyba zale偶y od osoby, ka偶dy lek mo偶e wywo艂a膰 niepo偶膮dane dzia艂anie, ale jak kto艣 藕le si臋 czuje to trzeba odstawi膰 od razu..

  Odpowiedz
 8. 呕a艂uj臋 偶e nie przeczyta艂em opinii przed przyj臋ciem tego syfu. Po trzeciej tabletce, a nawet ju偶 po drugiej, ogromne problemy z brzuchem i jelitami.. Biegunka, skurcze, 艂膮czy艂o si臋 to z parciem na p臋cherz. My艣la艂em 偶e si臋 zatrulem, ale to co w nocy prze偶ywalem tj ten dodatkowy b贸l p臋cherza kazalo mi sprawdzi膰 opinie. Dosta艂em go na zataki. Odstawiam od razu bo si臋 wyko艅cze.

  Odpowiedz
 9. Lekaz przepisal mi Moxinea (moksyfloksacyna)聽Jako kolejny antybiotyk,bo od miesiaca nie moglam sie wyleczyc-zaroki, oskrzela,p艂uca. Po za偶yciu 1 tabletki po ok.3h to byl jakis horror. Puls ponad 100 w spoczynku, ko艂atanie serca,straszny bol glowy pulsujacy,z uczuciem ucisku. Balam sie,ze dostane wylewu,ze mi glowe rozsadzi.Nie moglam wstac,podniesc glowy z poduszki..Czulam jakby to byla nie moja glowa, jakas doczepiona.Nie moglam dojsc do wc. Szlam z pomoca po scianach. Duze oszolomienie, szum. W nocy doszedl bol brzucha,w膮troby. Po 20h od zazycia po nocy puls nadal ok.100 Szum w glowie.Bardzo duze oslabienie,zawroty glowy, Nie moglam spac,co usypialam to mnie wybudzalo.Ucisk w klatce piersiowej, Dodam,ze jestem ogolnie osoba zdrowa. Nie choruje czesto.To byl moj 4 antybiotyk w zyciu. Jakbym widziala wczesniej te opinie, nigdy bym go nie wziela. Przestrzegam! Bo skutki dla zdrowia moga byc potem nieublagane.Straszna chemia.

  Odpowiedz
 10. Asia,
  Bior臋 Moloxin na zapalenie oskrzeli i nie mam zadnych skutk贸w ubocznych, wr臋cz przeciwnie lek mi pom贸g艂.
  pozdrawiam,

  Odpowiedz
 11. Poprawa jest- zapalenia oskrzeli zadzialao juz po 3 dawce.skutek uboczny…brak checi na sen i pobudzenie jak po jakims „cukierku”

  Odpowiedz
 12. Posz艂am do lekarza z lekkim b贸lem gard艂a. Chcia艂am sprawdzi膰 czy nic si臋 nie dzieje bo 3 tygodnie temu przesz艂am gryp臋. Lekarz stwierdzi艂, 偶e mam przewlek艂e zapalenie zatok i straszny obrz臋k gard艂a.
  Zapisa艂 mi Moloxin. Informowa艂am go, 偶e mam przewlek艂e zapalenie zatok, ale chodzi艂am do laryngologa i ten nie kaza艂 mi bra膰 偶adnych antybiotyk贸w tylko bra膰 tabletki zio艂owe Zatoxin duo i steryd do nosa. Mam te偶 alergie ( bior臋 leki na alergi臋).
  Po przeczytaniu informacji o tym leku my艣l臋, 偶e jest on za silny 偶eby go zastosowa膰 tylko na lekki b贸l gard艂a. Nie mam gor膮czki, g艂owa mnie nie boli, nie mam kataru, a same zatoki s膮 w o wiele lepszym stanie po Zatoxinie.
  Nie bior臋 tej chemii

  Odpowiedz
 13. balam sie wziasc po tych wpisach mam67 lat wzielam jednak juz 5 dni i nic sie nie dzieje a czuje poprawe jest ciezki ale skuteczny na przyszlosc nie bede czytac tych wpisow kazdy ma inny organizm jak narazie jest ok

  Odpowiedz
 14. Dlaczego nie wycofano tego leku z obiegu? Po trzeciej dawce przesz艂am horror. Czulam, jakby serce mia艂o mi wyskoczy膰, bylam oszo艂omiona i os艂abiona. Nie bylam w stanie si臋 ruszac. Dzis min膮 dwie dobry, jak to odstawilam po trzeciej dawce, a od wczoraj mam straszne k艂ucie w okolicy p臋pka i calego brzucha. To skandal, ze lekarze przepisuj膮 tak膮 trucizn臋!

  Odpowiedz
  • Moloxin dosta艂am na zapalenie zatok. 1 dawka ok ale z ka偶d膮 kolejn膮 czu艂am si臋 bardziej os艂abiona. Wzi臋艂am 4 i po tej 4 my艣la艂am 偶e umre. Trzes艂am si臋, do tego zimne poty, b贸l ca艂ego cia艂a, b贸l brzucha, jakie艣 l臋ki. Nie bior臋 ju偶 tego 艣wi艅stwa 4 dzie艅 a nadal odczuwam skutki. Koszmarne! Uwa偶ajcie!

   Odpowiedz
 15. dzisiaj przepisan mi ten lek nie biorego dziekuje za wpisy jestem wystraszona trzeba cos zrobic zeby wycofano to swinstwo dlaczego lekarze nas truja

  Odpowiedz
 16. Lekarka przepisa艂a mi Moloxin. Mia艂am prawdopodobnie ( nie robiono wymazu) zapalenie zatok z wydzielin膮 艣luzow膮 bezbarwn膮. Wydzielina sp艂ywa艂a nizej atakuj膮c krta艅 i struny g艂osowe. M臋czy艂 mnie kaszel. Tyle z dolegliwo艣ci wst臋pnych. Moloxin bralam tylko 2doby czyli 2 tabletki. Po pierwszej pierwszego dnia zacz膮艂 bolec mnie brzuch i tylko tyle. Po drugiej za艣 czulam si臋 tak jakby wysiada艂a mi psychika, jakby m贸zg nie wysylal nale偶ytych bodzcow. Mia艂am zaburzon膮 koncentracj臋 i kompletny brak kontroli nad w艂asna psychik膮. Gdyby kto艣 poleci艂 mi zej艣膰 z 3 pi臋tra na ziemi臋 przez balkon uczyni艂abym to, nie potrafi艂am napisa膰 maila do m臋偶a aby natychmiast przyszed艂 z pracy do domu. Mia艂am te偶 odczucie jaby oczodo艂y robi艂y si臋 wieksze z obawami wypadni臋cia ga艂ek ocznych. stany nie do opanowania. po艂o偶ylam si臋 na dywanie i tak przeleza艂am do rana bo balam si臋 wy偶szej pozycji. stan powoli ust臋powa艂 pow wypiciu duzej ilo艣ci wody. Rano by艂am s艂aba, bez apetytu i oszo艂omiona. Nie tylko odstawi艂am Moloxin, ale go po prostu wyrzuci艂am.

  Odpowiedz
 17. Witam ,dzisiaj lekarka przepisa艂a mi moloxin 400 jest to drugi antybiotyk w mojej kuracji. Pierwszy nie pom贸g艂.. ok 14:30 zd膮偶y艂am lek 2 godz p贸藕niej wezwalam pogotowie . Czu艂am si臋 jakbym odp艂ywa艂a. Nogi mi si臋 ugina艂y nie potrafi艂am zaczerpn膮膰 porz膮dnie oddechu czu艂am sie jak na chaju. Nadmieni臋, 偶e m膮偶 jest za granic膮 A ja zosta艂am z rocznym dzieckiem w domu . Gdy pogotowie przyjecha艂o. Dosta艂am dexaven w zastrzyku . Co艣 na alergi臋 i 偶ebym mog艂a oddychac. Po p贸艂 godzinie od zastrzyku wszystko przesz艂o . Jutro musz臋 znowu i艣膰 do lekarza po Nowy lek . Ps u lekarza by艂am z c贸rk膮 lekarka wiedzia艂a 偶e jestem z ma艂膮 sama.. I wyda艂a taki lek !!!

  Odpowiedz
 18. Witam, jestem w szoku po przeczytaniu komentarzy. Moloxin dosta艂am na przewlekle zapalenie zatok. Od wczoraj mam ogromnie silne b贸le brzucha, wymioty i biegunka. By艂am przekonana ze to jelit贸wk膮, ale po konsultacji z lekarzem okaza艂o si臋 ze to prawdopodobnie silna reakcja alergiczna na ten lek… najgorsze jest to ze praktycznie zako艅czy艂am kuracje(jutro kija ostatni dzie艅), przyj臋艂am a偶 10dawek!!! (Jedna tabletka raz dziennie) czuje si臋 fatalnie nigdy nie mia艂am tak okropnego b贸lu brzucha. Objawy zapalenia zatok ust膮pi艂y ale gdybym wiedzia艂a ze s膮 a偶 tak ogromne skutki uboczne nigdy bym go nie wzi臋艂a… ko艂atanie serca, b贸l g艂owy i bezsenno艣膰 do tego wszystkiego powoduje ze nie mam si艂y wstawa膰 z 艂贸偶ka. Mam Nadziejewie to wszystko minie!!

  Odpowiedz
 19. Kazdy ma prawo do wlasnego zdania o wlasnej opinii.
  Ale….nie chce czy nie moge to nie biore i juz.
  Z wiekszosci opinii wynika jakis horror i…..panika?

  Odpowiedz
 20. Witam wczoraj pierwsza tabletka o 19:30 o 23 si臋 zacz臋艂o ko艂atanie serca b贸l w klatce nie o wytrzymania . T臋tno s艂abe siedzia艂em jak warzywo majaki silne l臋ki dreszcze co艣 strasznego a dosta艂em 10 tab po 2 bym chyba umar艂. I tak znalaz艂em was zapraszam tutaj lekarzy wszechwiedz膮cych niech poczytaj膮 co daj膮 .

  Odpowiedz
 21. Lek przypisany na zapalenie zatok, po przeczytaniu opinii mia艂em dylemat czy go za偶y膰 czy nie. Wzi膮艂em jedn膮 tabletk臋. Ca艂y dzie艅 czu艂em si臋 fatalnie: przyspieszony puls, l臋ki, jakie艣 dziwne my艣li, chodzi艂em 鈥瀙o 艣cianach鈥, nie mia艂em si艂y na nic, mog艂em jedynie le偶e膰 lub siedzie膰. Wieczorem obla艂y mnie zimne poty i czu艂em si臋 jak podczas grypy (wcze艣niej nic takiego mi nie dolega艂o). Na pewno nie mo偶na po tym je藕dzi膰 samochodem, jest du偶e ryzyko omdlenia. Jeszcze nigdy nie czu艂em si臋 tak 藕le. Zdecydowanie nie polecam. Mo偶e lek jest silny i skuteczny jednak uwa偶am, 偶e wi臋kszo艣膰 ludzi go nie toleruje.

  Odpowiedz
 22. Biore moloxin 4dzie艅 objawy rozmazany obraz , nogi jak z waty, bezsenno艣膰, drzenie rak, ko艂otanie serca, duszno艣ci, zawroty glowy dziwne my艣li, brak koncentracji, ucisk w g艂owie i oczach,u mnie dzia艂a moczop臋dnie. Odstawiam z dniem dzisiejszym zobaczymy co b臋dzie si臋 dzia艂o. Osobi艣cie nie polecam . Lek przypisany na pluca.

  Odpowiedz
 23. Lek jest OK. zgadza si臋, jest ci臋偶ki, ale dobrze leczy i szybko sobie radzi z zatokami. Wa偶ne jest by wraz z tym lekiem bra膰 magnez i potas.

  Odpowiedz
   • Nie, ale mia艂em te same objawy co wi臋kszo艣膰, nawet po odstawieniu leku, dopiero g艂ownie magnez (i potas) rozwi膮za艂 problem w 3 dni. Zgodnie z opisem, magnez zmniejsza wch艂anianie moksyfloksacyny, dlatego powinno si臋 go bra膰 w odst臋pie co najmniej 2h. Innych interakcji z lekiem nie ma.

    Odpowiedz
 24. Od 3 tygodni bardzo ma艂o jad艂em, zero apetytu, najpierw zapalenie oskrzeli i leczenie innymi antybiotykami nie pomagalo, lekarz przepisa艂 moloxin po jednym dniu odrazu znaczna poprawa apetytu i ogolnie samopoczucia.

  Odpowiedz
 25. Zgadzam si臋 ze wcze艣niejszymi opiniami. Dosta艂am ten lek na zapalenie zatok. Skutki uboczne po za偶yciu 2 tabletek b贸le mi臋艣ni, mrowienie palc贸w, bezsenno艣膰,os艂abienie n贸g,ko艂atanie serca .
  Leczenie zako艅czy艂am po 5 tabletce.Lek nie jest odpowiedni dla mojego organizmu. Beata

  Odpowiedz
 26. Nie jestem zwolennikiem antybiotyk贸w ale by艂am zmuszona wzi膮艣膰 na zatoki. Pierwszy dzie艅 by艂o ok, na drugi dzie艅 dziwny posmak w ustach oszolomienie dotego bezsenno艣膰, a horror si臋 zacz膮艂 po 3 tabletce bo m贸j stan si臋 pogarsza艂adnie dosz艂o t臋tno 119 totalne os艂abienie, powi臋kszone 藕renice czu艂am si臋 jak na haju. Dopiero po 20 h moje ten spad艂o do 83 z obawy ze mog臋 nie wsta膰 bo pikawa mi si膮dzie, to 4 tabletki juz nie przyj臋艂am.
  Nie polecam tego leku aczkolwiek ka偶dy organizm inaczej reaguje .

  Odpowiedz
  • Przeczyta艂am Tw贸j komentarz zanim zacz臋艂am przyjmowa膰 ten antybiotyk,wiec by艂am przygotowana na takie,a nie inne samopoczcie.Moje skutki uboczne by艂y identyczne,ale przebrn臋艂am i po 4 tabletce wsta艂am z wyra jak nowo narodzona-dos艂ownie jak Feniks z popio艂贸w

   Odpowiedz
 27. Dobrze, 偶e jest co艣 takiego jak forum. Po przeczytaniu opinii nie si臋gn臋艂am ju偶 po 3 tabletk臋. Lekarze powinni sami przeczyta膰 te fora i ulotki co przepisuja ludziom za 艣wi艅stwo. Ale oczywi艣cie kogo p贸藕niej wini膰 skoro skutek uboczny by艂 zapisany w ulotce? Mi po 2 tabletkach nic si臋 nie dzia艂o ale z tego co poczyta艂am skutki wyst臋puj膮 od 3 tabletki w g贸r臋. Lepiej dmucha膰 na zimne..

  Odpowiedz
 28. Moloxin by艂 trzecim lekiem (po Zinnat 500 i Azitrolek 500) jaki dosta艂am na zapalenie oskrzeli, kt贸re mimo dw贸ch r贸偶nych antybiotyk贸w i dwukrotnego stawiania baniek nie chcia艂o przej艣膰. Za偶ywa艂am go przez 10 dni po jednej tabletce. Popraw臋 zauwa偶y艂am ju偶 po jednej dawce. Nie mia艂am 偶adnych skutk贸w ubocznych poza lekkimi nudno艣ciami po pierwszej dawce, kt贸re po oko艂o 1,5 godzinie min臋艂y. Dla mnie by艂 to strza艂 w dziesi膮tk臋 bo wko艅cu pozby艂am si臋 zapalenia oskrzeli! Obawia艂am si臋 za偶ycia go po poczytaniu opinii na jego temat aczkolwiek ka偶demu kto trafi na ten lek proponuj臋 samemu si臋 przekona膰 czy jest skuteczny czy te偶 nie. Dla mnie by艂.

  Odpowiedz
 29. Zarzylam dwie tabletki Moloxin tak jak pisz膮 os艂abienie zawroty g艂owy wymioty bardzo 藕le samopoczucie lekarz kaza艂 wybra膰 do ko艅ca czyli na 7 dni nie zgodzi艂a si臋 to jest jaka艣 trucizna nigdy wcze艣niej nie mia艂am takiej reakcji na antybiotyk a w 偶yciu bra艂am ich nie malo!

  Odpowiedz
 30. 呕a艂uje, baardzo zaluje, ze dalam si臋 nam贸wi膰 na ten antybiotyk.
  Leku ju偶 nie bra艂am od 5 miesi臋cy a ciagle mam dolegliwosci w postaci mocnego b贸lu okolic brzucha.
  Nie bralam antybiotykow od lat ale pojawily si臋 zatoki i laryngolog po pierwszym antybiotyku, ktory nie pom贸g艂 przepisala to 艣wi艅stwo.
  Po pierwszej dawce ledwo wrocilam z pracy a mam prawie 80 km do domu, bylam wyczerpana, senna i jakby na膰pana na szkoleniu, ktore tego dnia mialam.
  Pozniej bylo tylko gorzej.
  Bole lewej r臋ki trwaly kilka tygodni, duze bole w okolicy serca. NOc膮 ze strachu budzilam m臋偶a, bo t臋tno by艂o bardzo szybko, ca艂a drza艂am.
  Wzielam tylko 4 tabletki, bo nie bylam w stanie wstawa膰 z 艂贸zka rano.
  I niestety to mocne os艂abienie trwa艂o jeszcze z 2 miesi膮ce.
  Teraz m臋cze si臋 bardzo z duzymi bolami brzucha i dolegliwo艣ciami przewodu pokarmowego.

  Odpowiedz
 31. Lek przepisa艂 mi laryngolog na ostre zapalenie zatok.Jednak do dnia dzisiejszego nie ma oczekiwanej poprawy.
  Poza os艂abieniem co jest normalne przy antybiotyku poza tym 偶adnych skutk贸w ubocznych nie mam,jutro bior臋 ostatni膮 tabletk臋.

  Odpowiedz
 32. po pierwszej dawce mia艂am furczenia w oskrzelach w nocy, kaszel. Po kolejnej dawce zglosi艂am sie do lekarza prosz膮c o skierowanie na prze艣wietlenie p艂uc. Lekarz zasugerowa艂, 偶e to mo偶e by膰 alergia na lek. Wczoraj po kolejnej dawce ju偶 serce bi艂o bardzo szybko, s艂ab艂am, wszystko sw臋dzia艂o, wzi臋艂am leki od alergii i wiecej nie wezme tego 艣wi艅stwa.

  Odpowiedz
 33. Po pierwszej tabletce mam niskie ci艣nienie przy艣pieszony rytm serca 99 czuje si臋 fatalnie po przeczytaniu opinii niewiem czy jutro to bra膰 mam chore zatoki

  Odpowiedz
 34. W pi膮tek dr pierwszego kontaktu przypisal mi moloxin na chore gard艂o, kt贸re poprzedza艂y 2 dni podwy偶szonej temp. Powiedzia艂am lekarzowi, 偶e opiekuj臋 si臋 synkiem, u kt贸rego pediatra stwierdzi艂 angin臋 wi臋c pewnie przesz艂o na mnie. Po pierwszej dawce nic nie zaobserwowa艂am, ale po drugiej ju偶 co艣 senna by艂am w ci膮gu dnia. Wczoraj na wiecz贸r przyj臋艂am 3 dawke i dzisiaj czuje si臋 ot臋pia艂a. Og贸lne os艂abienie, nogi jak z waty. W ci膮gu dnia 艣pi臋 a w nocy kr臋c臋 si臋 z boku na bok. Zrezygnowalam z prowadzenia auta i poprosi艂am siostr臋, aby pojecha艂a ze mn膮 do lekarza. Przekaza艂am mu moje odczucia, ale stwierdzi艂 偶e mam doko艅czy膰 kuracj臋 i jak najwi臋cej le偶e膰, odpoczywa膰.
  Nie wiem co zrobi膰, bo jeszcze w 偶yciu si臋 tak 藕le nie czu艂am.

  Odpowiedz
  • Basia, czy dobrze rozumiem, 偶e lekarz przepisa艂 ci Moloxin 3 x na dob臋 ?? Bierze si臋 go TYLKO 1 x na dob臋 !!!

   Odpowiedz
 35. Dosta艂am od lekarza Moloxin. Po pierwszej tabletce zacze艂am si臋 gorzej czu膰. My艣la艂am, 偶e to jak zwykle pod wiecz贸r si臋 cz艂owiekowi pogarsza. Nast臋pnego dnia po drugiej dawce by艂o ju偶 du偶o gorzej. Biegunka, olbrzymie md艂o艣ci, os艂abienie ZMUSZAJ膭CE do le偶enia, b贸l wszystkiego- ca艂ego cia艂a. Trzeciego dnia nie mog艂am si臋 zwlec z 艂贸偶ka.. ot艂umanienie, rozsadzanie czaszki, uszu, oczu (laryngolog stwierdzi艂 obrz臋k alergiczny od leku), mimowolne rzuty d艂oni i przedramienia.. totalne os艂abienie… s艂uch pogorszy艂 mi si臋 o 50% (czasowo), b贸l WSZYSTKIEGO! Ka偶dy staw, mi臋sie艅, sk贸ra! Wyl膮dowa艂am na w贸zku na zastrzyku i kropl贸wce bo prawie zesz艂am… po przep艂ukaniu organizmu przez kropl贸wk臋 czu艂am si臋 lepiej, ale po 3h znowu zaczyna mi wszystko wraca膰 :/
  NIE BIERZCIE TEGO 艢WI艃STWA!!!!!!!!!!

  Odpowiedz
 36. Uwa偶am 偶e lek dzia艂a 艣wietnie – 偶adnych skutk贸w ubocznycznych poza os艂abieniem, ale to normalne przy antybiotykach. Jest to 3 antybiotyk, kt贸ry biore w ci膮gu miesi膮ca – poprzednio bra艂em Levox臋 i nic nie pomog艂o. Po 2 dniach stosowania Moloxinu ju偶 czu艂em znaczn膮 popraw臋 – dodam 偶e lekarka zapisa艂a mi dodatkowo do niego Priobiotyk – Asecurin, Zatocan Forte + witamina c, Halaxe 5 mg oraz zestaw Rinse Zatoxin. Po ponad 20 dniach b贸lu i dziesi膮tkach zjedzonych tabletek przeciwb贸lowych 偶yj臋 normalnie. Polecam oraz Pozdrawiam chorobowicz贸w. 鈽

  Odpowiedz
 37. Po latach b贸lu zatok,g艂owy,problem贸w ze spaniem,wiecznie zatkanego nosa i wielu pr贸bach z lekami ,inhalacjami i innymi mniej lub bardziej niekonwencjonalnymi metodami leczenia po Moloxinie WSZYSTKO ust膮pi艂o jak r臋k膮 odj膮艂 偶adnych skutk贸w ubocznych nie stwierdzi艂em poza popraw膮 samopoczucia i ust膮pieniem w/w dolegliwo艣ci czytam opinie i a偶 dziwie si臋 偶e jeden lek a tak r贸偶nie dzia艂a na r贸偶ne osoby

  Odpowiedz
 38. Witam. Po 2 dniach brania zauwazylam zawroty glowy, do tego stopnia ze zemdlalam i poubijalam kolana. Maz podpowiedzial zebym przeczytala ulotke. Nawet biegunka zgadzala sie z nieporzadanymi skutkami a po pierwszej tabletce wlasnie mialam. Jestem po 2 dniach od odstawienia i nadal mam tetno 77/ 62 a samopoczucie straszne. PROSZE JESLI KTOS TO CZYTA – NIE BIERZCIE TEGO SWINSTWA!!!!!

  Odpowiedz
 39. Po pierwszej tabletce og贸lne z艂e samopoczucie i wielkie os艂abienie. Po oko艂o 12 godzinach zacz臋艂o si臋 troch臋 poprawia膰. Wybra艂em si臋 metrem do c贸rki, ale nie dojecha艂em – zemdla艂em i trafi艂em na SOR.

  Odpowiedz
 40. bior臋 trzeci膮 dawk臋 Moloxin 400mg – przewa偶a totalne wym臋czenie i os艂abienie, og艂upienie czasem brak kontaktu z rzeczywisto艣ci膮, macie racj臋 to nie antybiotyk a chemia w czystej postaci

  Odpowiedz
 41. 呕a艂uj臋, 偶e wcze艣niej nie przeczyta艂am tych opinii. Biore moloxin 5 dzie艅. Wstaj膮c mam silne zawroty g艂owy, brak si艂y, r臋ce i nogi ci膮gle mi si臋 trz臋s膮, ko艂atanie serca, b贸le w klatce piersiowej i duszno艣ci. Od wczoraj b贸le g艂owy. Nie mam poczucia rzeczywisto艣ci, jakbym 偶y艂a w innym wymiarze. Czuje si臋 strasznie. Ten lek to trucizna! Boj臋 si臋 o swoje zdrowie. Przed moloxinem bra艂am jeszcze 3 r贸偶ne antybiotyki na zapalenie w臋z艂ow ch艂onnych szyi ale po 偶adnym z nich nie czu艂am sie tak 藕le…

  Odpowiedz
 42. Rewelacyjny lek! Meczylam sie z zatokami ponad rok i nareszcie trafione lekarstwo. Zadnych skutkow ubocznych nie mam pojecia skad te bajki o zlym samopoczuciu!

  Odpowiedz
  • Prosz臋 nie pisa膰, 偶e kto艣 bajki o z艂ym samopoczuciu opisuje, bo je艣li Pandora30 ich nie zazna艂a to nie oznacza, 偶e kto艣 inny takowych nie odczu艂.
   Jak co艣 nie tak a lekarz bagatelizuje objawy to cz艂owiek szuka takiego forum, aby sprawdzi膰 czy jego odczucia mog膮 by膰 wywo艂ane w艂a艣nie przez ten lek.

   Odpowiedz
 43. Szkoda, 偶e trafi艂am na te stron臋 dopiero dzi艣. Wzi臋艂am ju偶 5 dawek tego leku. Od.kilku dni strasznie boli mnie lew膮 stron膮 klatki piersiowej , taki,,ucisk serca,,. Serce wyra藕nie zm臋czone odczuwam ka偶de uderzenie. B贸l jest ci膮g艂y ju偶 od 3 dawki leku. By艂am u lekarza rodzinnego kt贸ry wypisywal mi ten l臋k z objawami b贸lu serca nie wiedzia艂 co mi jest nawet nie wspomnia艂 ze to mo偶e by膰 ten antybiotyk. Dzi艣 po kolejnej nieprzespanej nocy sama wpad艂am na to 偶eby poczyta膰 co艣 o tym niby leku. I trafi艂am tu. Mam 26 lat, nigdy jeszcze nie czu艂am zeby m贸j organizm by艂 tak spustoszony ja teraz. Dzi艣 ju偶 nie bior臋 kolejnej dawki czekam a偶 objawy min膮, je艣li nie b臋d臋 musia艂a to gdzie艣 skonsultowa膰.

  Odpowiedz
 44. Bra艂am moloxin w styczniu 2017. Od drugiej doby brania tego leku pojawi艂a si臋 bezsenno艣膰. Posz艂am do internisty, ale kaza艂 bra膰 lek do ko艅ca opakowania. Teraz lecz臋 si臋 na bezsenno艣膰. Inny (dobry) lekarz psychiatra, u kt贸rego lecz臋 bezsenno艣膰 nie mia艂 w膮tpliwo艣ci, 偶e sk艂ad moloxinu wywo艂a艂 u mnie bezsenno艣膰. M贸g艂 r贸wnie dobrze wywo艂a膰 napady padaczkowe.
  Je艣li kto艣 cierpi na MIGRENY nie powinien bra膰 MOLOXINU!!!!

  Odpowiedz
 45. Nie polecam tego leku!!! Dosta艂am go na zapalenie zatok, kuracja mia艂a trwa膰 7 dni, ja natomiast ledwo dotrwa艂am do 3. Bardzo du偶e skutki uboczne: md艂o艣ci, brak apetytu, zawroty g艂owy, dr偶enie r膮k i mi臋艣ni, bardzo du偶e os艂abienie i ot臋pienie, nawet nie ma mowy o prowadzeniu pojazdu czy jakiejkolwiek pracy bo mo偶na po prostu zej艣膰! My艣la艂am 偶e wyl膮duj臋 w szpitalu. Uwa偶ajcie bardzo na ten lek i nie dajcie sobie wm贸wi膰 偶e mo偶na mie膰 po nim ,,lekkie md艂o艣ci” bo skutk贸w ubocznych jest o wiele wiecej do tego niebiezpiecznych dla zdrowia.

  Odpowiedz
 46. Ten lek to jakie艣 nieporozumienie! Przypisa艂 mi go pulmonolog – wzi臋艂am tylko 1 tabletk臋, a prze偶y艂am co艣 okropnego: ko艂atanie serca, b贸l w klatce piersiowej, rozmazany obraz, dr臋twienie ust i problem z wymow膮 oraz ospa艂o艣膰. Wszystko trwa艂o jakie艣 12 godzin. Na drugi dzie艅 dr偶enie mi臋艣ni i problem z normalnym funkcjonowaniem – obecnie jestem po badaniach i czekam wyniki. Jutro postaram si臋 dodzwonic do Departamentu Monitorowania Niepo偶膮danych Dzia艂a艅… – podany jest kontakt w ulotce. Warto zg艂asza膰 takie sytuacje!!! Uwa偶ajcie na ten lek!!!

  Odpowiedz
 47. Ja te偶 bra艂am Milion na zatoki i zapalenie p艂uc i bardzo, bardzo 藕le si臋 czu艂am, podwy偶szone t臋tno a bardzo niskie ci艣nienie krwi, prawie zemdlalam , os艂abienie, po pierwszej tabletce prawie ca艂y dzie艅 spa艂am po drugiej to samo ci艣nienie 86na 50, my艣la艂am 偶e ju偶 po mnie bylo okropnie, odstawi艂am ten lek i nie 偶a艂uj臋 dosta艂am inny antybiotyk i jest lepiej ciesz臋 si臋 偶e w por臋 posz艂am po rozum do g艂owy bo w ko艅cu bym si臋 nie obudzi艂a. ( bardzo dzi臋kuj臋 za wpisy na forum).

  Odpowiedz
 48. Ostrzegam, pod 偶adnym pozorem nie Wilno bra膰 tej trucizny. Moja 74 letnia mama po 3 tabletkach dosta艂a udaru i ledwo z tego wysz艂a. Kobieta og贸lnie zdrowa jak na sw贸j wiek, dosta艂a moloxin od pulmonologa, kt贸ry stwierdzi艂 obecno艣膰 bakterii w p艂ucach. Mama o ma艂y w艂os nie zmar艂a. Po odstawieniu leku wr贸ci艂o wszystko do jako takiej normy. Ta trucizna powinna zosta膰 wycofana z rynku. To si臋 kwalifikuje do pozwu zbiorowego.

  Odpowiedz
 49. Prosz臋 wszystkich ludzi, pod 偶adnym pozorem, nie bierzcie Moloxinu,moja mama, 84 letnia pani, umiera w jednym z warszawskich szpitali po kuracji tym lekiem.Przepisa艂 go lekarz rodzinny,trafi艂a do szpitala ,robi膮 co mog膮,ale niewiele mo偶na,obrz臋ki,migotanie przedsionk贸w,biegunka,zapalenie jelita,brak samodzielno艣ci, horror.Pozew zbiorowy jak najbardziej wskazany,ale czy w naszym tak skorumpowanym kraju o co艣 mo偶na wnosi膰.Wiem jedno ,lek ten powinien znikn膮膰 z powierzchni 艢wiata.M贸j meil:kprokopczyk@wp.pl

  Odpowiedz
 50. Po pierwsze, nale偶y podkre艣li膰, 偶e nie jest to antybiotyk, a chemioterapeutyk, tak wi臋c w 100% sama chemia. Przepisano mi go na przewlek艂e zapalenie zatok i wywo艂an膮 nim nawracaj膮ce zapalenie gard艂a. Mai艂am wzi膮膰 10 tabletek, od pocz膮tku 藕le go tolerowa艂am- os艂abienie, dezorientacja, zawroty g艂owy. Mimo to nie odstawi艂am, bo poprawa z zatokami by艂a. 10go dnia trafi艂am do lekarza z wysypk膮 w gardle, stwierdzi艂, 偶e wszystko ok, podra偶nione gard艂o i afty na migda艂kach. Niestety wieczorem tego samego dnia trafi艂am ju偶 do szpitala z reakcj膮 alergiczn膮, zastrzyk ze steryd贸w, leki przeciwhistaminowe, potem 3 dni je偶d偶enia po szpitalach a偶 wreszcie kto艣 da艂 mi takie sterydy, kt贸re zadzia艂a艂y i zatrzyma艂y pog艂臋biaj膮c膮 si臋 reakcj臋 alergiczn膮. Krwawienie dzi膮se艂, wysypka na ca艂ym ciele, b膮ble, (na szcz臋艣cie ) 艂agodny zesp贸艂 Stevensa-Johnsona, dr臋twienie mi臋艣ni. Teraz zako艅czy艂am tygodniow膮 kuracj臋 sterydami i czeka mnie miesi膮c lek贸w na alergi臋. A gard艂o jak bola艂o mnie to boli, a migda艂y mam 2krotnie powi臋kszone :(

  Odpowiedz
 51. Moje odczucia:
  Dzie艅 pierwszy : cudo wyra藕na poprawa ze strasznego stanu
  Dzie艅 drugi : Dalsza poprawa prawie do zdrowia ale dziwnie si臋 czuje troch臋 jak na haju.
  Dzie艅 trzeci : Przesta艂em bra膰 wyra藕ne l臋ki dekoncentracja w sumie nie wiedzia艂em co si臋 dooko艂a mnie dzieje.

  Odpowiedz
  • Dostalam ten abtybiotyk na przewkekle zapalenie zatok, grozil mi zabieg w szpitalu. po opiniach w internecie obawialam sie brac ten leku , natomiast wynik leczenia przekroczyl najsmielsze oczekiwania, zamiast ciagnacego sie miesiacami kataru, wieczbego bolu i choroby ciagnacej sie w nieskonczonosc wyzdrowialam i pisze to z pelna swiadomoscia , gdyz jestem ponad miesiac od zakonczenia leczenia i objawy nie powrocily???? Faktem jest to , iz wykonywanie powazniejszych dzialan nie wchodzi w rachube, gdyz czlowiek jest zdekoncentrowany i czulam sie jakbym conajmniej byla pilana- to uczucie poglebialo sie z dnia na dzien, chcialam w piatym dniu odstawic lek, ciesze sie , ze sie nie poddalam -JESTEM ZDROWA!!!!!!!! i nie potrzebuje juz kolejnej 10-tej serii antybiotykow ???

   Odpowiedz
  • Lek nie w膮tpliwie pomocny przy zapaleniu np. zatok , skutki uboczne nie doopisania , od 1 dnia uczucie os艂abienia , kt贸re pog艂臋bia艂o si臋 z dnia na dzie艅 a przy ko艅c贸wce tj 7 dzie艅 stosowania leku omdlenie zawroy=ty g艂owy i z艂o艣膰 ze si臋 nie odstawi艂o wcze艣niej leku , do dzi艣 jestem bardzo s艂aba , nabawi艂am si臋 silnej anemii…….

   Odpowiedz
  • Jestem po drugiej dawce i te偶 fatalnie sie czuje,jakiea dziwne stany l臋kowe,oszo艂omienie,ko艂atanie serca.
   Chcialabym to gdzie艣 zg艂osi膰,tylko za bardzo nie wiem gdzie…

   Odpowiedz
 52. Najgorsze 艣wi艅stwo jakie kiedykolwiek bra艂am. Przepisano mi opakowanie 5 tabletek po jednej dziennie na zapalenie zatok i objaw grypy. Jestem w trakcie trzeciego dnia kuracji i czuj臋 si臋 bardzo 藕le, mam md艂o艣ci, zawroty g艂owy, uczucie sucho艣ci w ustach, nie mam na nic si艂y i samopoczucie psychiczne po tym antybiotyku te偶 jest bardzo s艂abe. Czuj臋 opustoszenie organizmu.Zdecydowanie nie polecam tego leku.

  Odpowiedz
 53. Moloxin to trucizna. Po pierwszej tabletce nie spa艂am cala noc i prawie nie zasz艂am takie mia艂am ko艂atanie serca i omdlenia. Nie polecam to okropne 艣wi艅stwo. Nie wiem jak dopuszczono je do obrotu.

  Odpowiedz
 54. Po 1 ju偶 tabletce MOLOXINU bol膮 mnie wszystkie stawy i mi臋艣nie. Nie mam si艂y wsta膰 z 艂贸偶ka a mam tylko 23 lata… nie wezm臋 tego nigdy wi臋cej. UWAZAJCIE NA TEN „LEK”!!

  Odpowiedz
 55. Witam, moja mama dosta艂a od laryngologa Maloxin, po 2 tabletce dosta艂a omam贸w wzrokowych. Widzia艂a r贸偶ne postacie ludzi i zwierz膮t, tak jakby by艂y wy艣wietlane z projektora na 艣cianie , lod贸wce,a nawet jak zamyka艂a oczy. W miar臋 wyp艂ukiwania si臋 leku z organizmu te obrazy s艂ab艂y. Wzi臋艂a tylko 2 tabletki, NIE BIERZCIE TEGO 艢WI艃STWA

  Odpowiedz
 56. Dostalam moloxin na zatoki, laryngolog powiedziala mi ze to super nowy antybiotyk, od pierwszej dawki zaczelam zle sie czuc ale poczatkowo tego nie skojarzylam, potem bylo gorzej i znalazlam forum http://www.toksyczny.pl. mija tydzien a ja dalej nie mam na nic sily, mysli depresyjne, tzw brain fog, boka mnie wszystkie stawy, nerki. Ludzie nie bierzcie tego! Znalazlam nawet zagraniczne fora opisujace ak ludzie latami nie mog膮 wrocic o zdrowia. Jestem zainteresowana pozwem zbiorowym daria.sz780@gmail.com

  Odpowiedz
  • Rok temu wyladowalam po tym leku w szpitalu Grochowskim z racji tego ze tentno spadlo mi do 30. Lezalam tam 4 dni, po wielu badaniach i wykluczeniach wszystkich mozliwych chorob okazalo sie ze to ten lek prawie mnie usmiercil… Chetnie dolacze do pozwu zbiorowego, mam cala hostorie ze szpitala kardiologicznego

   Odpowiedz
 57. Leki z fluorochinolonow czyli ciprofloksacyna, levoxacyna, avelox,聽
  gemifloxacyna, moxifloksacyna … i inne o roznych nazwach handlowych
  sa silnie toksyczne (tak samo jak leki przeciwnowotworowe)聽
  i powoduja degeneracyjne efekty uboczne jednoczesnie na danym pacjencie
  na tkance miesniowej, chrzestnej, sciegnach, tkance nerwowej
  ktore moga byc trwale, w rezultacie powodujac trwale kalectwo
  (czlowiek czuje sie jak stulatek, prawie jak warzywo z neuropatycznym
  przewleklym bolem).
  W USA agencja FDA wystosowala mocniejsze komunikaty
  ostrzegajace o tych lekach:

  FDA Drug Safety Communication: FDA updates warnings for oral and injectable fluoroquinolone antibiotics due to disabling side effects

  Fluoroquinolone Antibacterial Drugs for Systemic Use: Drug Safety Communication – Warnings Updated Due to Disabling Side Effects

  FDA Drug Safety Communication: FDA advises restricting fluoroquinolone antibiotic use for certain uncomplicated infections; warns about disabling side effects that can occur together

  FDA strengthens safety warnings on Cipro, other antibiotics, due to dangerous side effects – CBS News

  Dodam jeszczcze ze fluorochinolony dzialaja toksycznie na mitochondria
  komorkowe, generalnie moga trwale uszkodzic kazdy narzad
  prowadzac do smierci (nerki, jelita, tarczyce, watrobe), ale mimo doniesien
  fda jeszcze nie wystosowala odpowiedniego komunikatu, ale jest to w trakcie.

  Uszkodzenia po fluorochinolonach kumuluja sie w organizmie i kazdy
  ma swoj wlasny limit tabletek tzn. mozna
  przyjac kilka serii tych lekow i dopiero po ktorejs tam serii czlowiek聽
  moze stac sie kaleka.

  Odpowiedz
 58. Szanowni Pa艅stwo. W kwietniu 2016 r. lekarz przepisa艂 mi Moloxin 400. nie poinformowa艂 mnie , 偶e lek ten jest testowany. Obecnie lecze sie u alergologa, tam mnie poinformoano , 偶e nie ma alergenu na ten lek poniewa偶 jest testowany. Po u偶yciu 6 tabletek – 7 ju偶 nie wzi臋艂am. Zdj臋cie RTG wykaza艂o, serce powi臋kszone w zakresie lewej komory. Aorta wyd艂u偶ona, Pola p艂ucne o wzmo偶onym rysunku zr臋bu. Mia艂am obola艂膮 ca艂膮 lew膮 stron臋 cia艂a, obrz臋k r臋ki, okolice serca i wysypka. Obecnie lecz臋 si臋 na skutki ,kt贸re wywo艂a艂 ten lek. Dlatego wnosz臋 o odszkodowanie, za poniesione koszty leczenia, i testowanie na mnie tego leku. Dosta艂am skierowanie do Szpitala Alergologi w Katowicach ul. Cegla 35. Wizyt臋 b臋d臋 mia艂a dopiero w 2017 r. poniewa偶 dopiero w sierpniu b臋d膮 rejestrowa膰 na 2017 r. w tym roku nie ma ju偶 miejsc. A teraz chodz臋 od jednego lekarza do drugiego. Ten lek to trucizna. Prosz臋 o odpowied藕 na mojego e- maila wiesbrzoza@wp. pl. Lek ten powinien by膰 wycofany i nie dopuszczony do stosowania dla ludzi.

  Odpowiedz
 59. po leku moloxin czu艂em ogromne os艂abienie, brak koncentracji zauwa偶ony r贸wnie偶 przez innych tragiczny lek. Nigdy wi臋cej nie wezm臋 tego 艣wi艅stwa!!! M贸j wiek to 27lat

  Odpowiedz
 60. Dodam jeszcze jedno Moloxin to trucizna. Nie wiem jak mo偶na przepisywa膰 co艣 takiego. Najlepsze s膮 nasze polskie leki. Nigdy wi臋cej nie wezm臋 nowego leku z ksi膮偶ki jak lekarz b臋dzie chcia艂 przepisywacz..
  Moloxin uszkodzi艂 mi serce. Doradzono mi , 偶e powinna stara膰 si臋 o odszkodowanie od Firmy , kt贸ra to wyprodukowa艂a.

  Odpowiedz
  • Zgadzam sie z wszystkimi opiniami. Wlasnie stosuje lek i niemoge spa膰. Czuje jakbym miala zaraz zemdlec. Jakies odretwienie, dezorientacja, oszolomienie. Kolatanie serca i jakie艣 mam dziwne omamy Cos okropnego.nie mozna normalnie funkcjonowa膰 a juz napewno nie jedzic autem. Nigdy wiecej!

   Odpowiedz
  • Lekarz rodzinny przypisa艂 mi ten Moloxin na zatoki, wczoraj wzi臋艂am pierwsz膮 dawk臋. To nie jest 偶aden lek, tylko trucizna. By艂am os艂abiona, mia艂am ko艂atanie serca, dr偶enie r膮k, b贸l g艂owy i mi臋艣ni. Ca艂y dzie艅 le偶a艂am w 艂贸偶ku, pi艂am du偶e ilo艣ci wody 偶eby jak najszybciej wyp艂uka膰 to 艣wi艅stwo z organizmu. Dzi艣 nie przyj臋艂am kolejnej dawki. Na szcz臋艣cie czuj臋 si臋 ju偶 lepiej, chocia偶 ci膮gle jestem os艂abiona. Nie do艣膰, 偶e zmarnowa艂am pieni膮dze to i zdrowiem przep艂aci艂am. Nie bierzcie tego leku, nawet go nie kupujcie! Przy nast臋pnej wizycie u lekarza ch臋tnie opowiem jakie skutki uboczne ma lek, kt贸ry tak ch臋tnie mi przypisa艂.

   Odpowiedz
   • Jeszcze tylko dopisz臋: nie 艂ykam tabletek wi臋c Moloxin musia艂am rozkruszy膰 i po艂膮czy膰 z g臋stym sokiem 偶eby 艂atwiej prze艂kn膮膰. Tabletka ma okropny gorzki smak, kt贸ry od razu powoduje silny odruch wymiotny. Wczoraj ledwo po艂kn臋艂am to 艣wi艅stwo i ma艂o nie zwymiotowa艂am.

    Odpowiedz
 61. Po za偶yciu 6 tabletek Moloxin lewa strona cia艂a r臋ka i bark okolice serca opuch艂y. Wyst膮pi艂o zaczerwienienie tej cz臋艣ci cia艂a z wysypk膮.Na lewej stronie nie mog艂am spa膰 , uwiera艂a mnie nawet bluzka. Chodzi艂am bez biustonosza. Obecnie mam powi臋kszon膮 lew膮 komor臋 serca

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Moloxin. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.