Zolitrat

Zolitrat to lek przeciwnowotworowy przeznaczony dla kobiet. Zawiera substancję czynną anastrozol i jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Stosowany jest w leczeniu raka piersi u kobiet po menopauzie. Jest to lek na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Zolitrat stosowany jest w leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie.

Skuteczność produktu nie została potwierdzona u pacjentek z nowotworami bez receptora estrogenowego, chyba że wystąpiła u nich odpowiedź kliniczna na wcześniejsze leczenie tamoksyfenem.

Skład

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu (Anastrozolum).

Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 65 mg laktozy jednowodnej.

Dawkowanie

Pacjentki dorosłe, w tym w podeszłym wieku:
Jedna 1 mg tabletka powlekana podawana doustnie raz na dobę.

Dzieci:
Zolitrat nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności (patrz punkt 4.4 i 5.1).

Zaburzenia czynności nerek:
Nie zaleca się zmiany dawkowania u pacjentek z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek.

Zaburzeniem czynności wątroby:
Nie zaleca się zmiany dawkowania u pacjentek z łagodnym zaburzeniem czynności wątroby.

Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne dotyczące przedawkowania jest ograniczone. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach anastrozol wykazywał niewielką ostrą toksyczność. Przeprowadzono badania kliniczne z zastosowaniem różnych dawek anastrozolu. U zdrowych ochotników płci męskiej podawano do 60 mg jednorazowo, a u kobiet po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi do 10 mg na dobę. Dawki te były dobrze tolerowane. Nie ustalono wielkości jednorazowej dawki anastrozolu, która może wywołać objawy zagrażające życiu. Nie istnieje specyficzne antidotum na wypadek przedawkowania i należy stosować leczenie objawowe.

W przypadku przedawkowania należy wziąć pod uwagę możliwość, że nastąpiło zażycie wielu substancji. U osoby przytomnej można wywołać wymioty. Dializa może być pomocna ze względu na niewielki stopień wiązania anastrozolu z białkami. Zaleca się stosowanie ogólnego leczenia podtrzymującego, w tym częstą kontrolę czynności życiowych, i dokładnie obserwować pacjentkę.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak odrębnych zaleceń.

Ciąża i karmienie piersią

Produkt leczniczy Zolitrat jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Ulotka Zolitrat

Brak ulotki dla pacjenta.

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Zolitrat (forum)

Stosujesz Zolitrat? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Zolitrat. Podziel się doświadczeniami na forum.