Tiopental Panpharma

Tiopental Panpharma to lek w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Jest to ultrakrótko działający barbituran stosowany do krótkotrwałego znieczulenia dożylnego i wprowadzenia znieczulenia ogólnego. Zawiera sól sodową kwasu tiobarbiturowego o działaniu nasennym i narkotycznym, ale nie przeciwbólowym. Lek jest przeznaczony do stosowania w krótkotrwałych zabiegach chirurgicznych (nie dłuższych niż 15 minut) - w celu wprowadzenia znieczulenia, do podtrzymywania znieczulenia w połączeniu z innymi lekami zwykle stosowanymi w anestezjologii, w celu opanowania stanów skurczowych. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Tiopental Panpharma to lek stosowany do znieczulenia z grupy barbituranów.

Lek Tiopental Panpharma jest stosowany:
– W celu krótkotrwałego znieczulenia bez intubacji (krótkotrwałe znieczulenie podczas zabiegów chirurgicznych niewymagające żadnego przygotowania do sztucznego oddychania),
– W celu indukcji znieczulenia ogólnego z intubacją lub bez intubacji (indukcji dłuższego znieczulenia podczas zabiegów chirurgicznych z przygotowaniem pacjenta do sztucznego oddychania lub bez takiego przygotowania).

Uwaga: Jak w przypadku wszystkich barbituranów konieczne jest podanie leku przeciwbólowego podczas przeprowadzania znieczulenia lekiem Tiopental Panpharma.

Skład

Substancją czynną leku jest tiopental sodowy z sodu węglanem.

Jedna fiolka leku Tiopental Panpharma 500 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 500 mg tiopentalu sodowego z sodu węglanem (co odpowiada 470 mg tiopentalu sodowego).

Jedna fiolka leku Tiopental Panpharma 1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 g tiopentalu sodowego z sodu węglanem (co odpowiada 0,94 g tiopentalu sodowego).

Dawkowanie

To wstrzyknięcie jest podawane przez lekarza w szpitalu. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania podanymi poniżej lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Lek Tiopental Panpharma należy stosować wyłącznie, gdy dostępny jest wykwalifikowany personel i niezbędny sprzęt specjalistyczny do resuscytacji i intubacji dotchawiczej w celu leczenia nagłych przypadków medycznych, takich jak niewydolność oddechowa i zatrzymanie oddychania.

Zalecaną dawkę określa się w zależności od indywidualnej wrażliwości pacjenta i pożądanej głębokości znieczulenia. Poniższe informacje stanowią ogólne wytyczne; najbezpieczniejszym sposobem uzyskania optymalnego działania jest powolne kilkukrotne wstrzykiwanie małych dawek.

Dla indukcji znieczulenia ogólnego dawka dla wstrzyknięcia dożylnego średnio wynosi 5 mg leku Tiopental Panpharma na kilogram masy ciała. Czas utrzymywania się działania wynosi od 6 do 8 minut. Na ogół dawkę od 100 do 200 mg tiopentalu sodowego wstrzykuje się powoli przez 20 sekund. Podanie dodatkowych dawek zależy od wrażliwości pacjenta i pożądanej głębokości znieczulenia.

W przypadku krótkotrwałego znieczulenia całkowita dawka nie powinna zasadniczo być większa niż podwójna dawka indukująca znieczulenie wynosząca od 100 do 200 mg tiopentalu sodowego.

Całkowita dawka wymagana w przypadku zabiegu chirurgicznego może wynosić od 400 mg do 1 g tiopentalu sodowego.

Osoby w podeszłym wieku
W związku ze spowolnieniem metabolizmu u osób w podeszłym wieku należy spodziewać się zwiększonego działania produktu leczniczego. Dlatego należy odpowiednio zmniejszyć dawkę.

Stosowanie u pacjentów z chorobą nerek lub wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek dawka leku musi być dostosowana odpowiednio do stopnia zaburzenia.

Przedawkowanie

Leczenie przedawkowania jest objawowe i powinno być prowadzone w warunkach intensywnej opieki medycznej i przez fachowy personel medyczny lub lekarza prowadzącego leczenie. Niemniej w przypadku przedawkowania mogą wystąpić następujące działania niepożądane.

Jeśli pacjent otrzymał większą dawkę leku Tiopental Panpharma niż powinien, może nastąpić u niego gwałtowny spadek ciśnienia krwi, który może doprowadzić do wstrząsu. W wyniku niedostatecznej czynności pompowania krwi przez serce może wystąpić obrzęk płucny. Spadek ciśnienia krwi może również wynikać z wystąpienia reakcji uczuleniowej; jeśli wystąpi taka reakcja, zwykle towarzyszą jej uczuleniowe reakcje skórne.

Ponadto przedawkowanie może powodować trudności w oddychaniu (trwała niewydolność oddechowa lub zatrzymanie oddychania), które mogą zagrażać życiu bez podłączenia pacjenta do sztucznego oddychania. Występuje nagłe zmniejszenie temperatury ciała.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedzenie i picie (alkohol)

Przed i po znieczuleniu w żadnych okolicznościach nie wolno spożywać żadnych napojów ani jedzenia zawierających alkohol.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.

Lek Tiopental Panpharma przenika przez łożysko. Z tego względu znieczulenie ogólne przy użyciu leku Tiopental Panpharma u kobiet w ciąży można stosować wyłącznie, jeśli jest to bezwzględnie konieczne i po dokładnej ocenie ryzyka i korzyści.

Lek Tiopental Panpharma przenika do mleka ludzkiego. Stężenia tego produktu leczniczego we krwi karmionych niemowląt mogą być większe niż u matki z powodu niedojrzałości metabolizmu. Lek Tiopental Panpharma jest wykrywany w mleku ludzkim do 36 godzin po wstrzyknięciu leku. W tym okresie nie należy karmić piersią.

Ulotka Tiopental Panpharma

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Tiopental Panpharma (forum)

Stosujesz Tiopental Panpharma? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Tiopental Panpharma. Podziel się doświadczeniami na forum.