Thiopental Reclinmed

Thiopental Reclinmed to lek w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, który zawiera jako substancję czynną tiopental sodowy w ilości 500 mg lub 1000 mg.

Thiopental Reclinmed jest lekiem znieczulającym z grupy barbituranów i jest stosowany:
– jako pojedynczy środek znieczulający do krótkich zabiegów chirurgicznych,
– do indukcji znieczulenia ogólnego przed zastosowaniem innych środków znieczulających,
– jako uzupełnienie znieczulenia miejscowego,
– w celu zapewnienia działania hipnotycznego podczas znieczulenia zrównoważonego za pomocą innych środków podawanych w celu uzyskania efektu przeciwbólowego lub zwiotczenia mięśni,
– do kontroli stanów drgawkowych podczas lub po znieczuleniu wziewnym, znieczuleniu miejscowym lub występujących z innych przyczyn,
– u pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, w przypadku zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

Lek Tiopental Reclinmed powinien być stosowany wyłącznie przez specjalistów z dziedziny anestezjologii.

Jaki jest skład Thiopental Reclinmed, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest tiopental sodowy.
1 fiolka leku Thiopental Reclinmed 0,5 g zawiera 530 mg tiopentalu sodowego i sodu węglanu, co odpowiada 500 mg tiopentalu sodowego.
1 fiolka leku Thiopental Reclinmed 1,0 g zawiera 1060 mg tiopentalu sodowego i sodu węglanu, co odpowiada 1000 mg tiopentalu sodowego.

Pozostały składnik to: sodu węglan.

Zobacz krótki, przystępny opis farmaceuty na temat substancji czynnej oraz listę produktów zawierających:

Dawkowanie preparatu Thiopental Reclinmed – jak stosować ten lek?

Lek podawany jest przez lekarza w szpitalu. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania podanymi poniżej lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawkę leku Thiopental Reclinmed należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego wieku, płci, masy ciała oraz pożądanej głębokości znieczulenia.

Stężenia leku stosowane do podawania drogą dożylną wynoszą od 2,5% do 5,0%. Najczęściej stosowany jest 2,5% (500 mg w 20 mL). Roztwór 5% (500 mg w 10 mL) stosowany jest w sytuacjach wyjątkowych.

Stosowanie w znieczuleniu
Zdrowi dorośli 4 – 6 mg/kg masy ciała
Niemowlęta i dzieci 5 – 7 mg/kg masy ciała
Osoby w podeszłym wieku 2 – 3 mg/kg masy ciała.

Stosowanie w stanach drgawkowych
Natychmiast po wystąpieniu drgawek należy podać 75 mg do 125 mg (3 mL do 5 mL 2,5 % roztworu).

Stosowanie u pacjentów po zabiegach neurochirurgicznych z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym
Lek Thiopental Reclinmed podawany jest w przerywanym bolusie w dawce od 1,5 do 3 mg/kg masy ciała.

Maksymalna pojedyncza dawka wynosi 1 g.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g.

Zalecane jest dożylne podanie niewielkiej dawki „próbnej” w ilości od 25 do 75 mg (1 do 3 mL 2,5% roztworu) w celu oceny tolerancji lub sprawdzenia czy pacjent nie wykazuje nadwrażliwości na tiopental, a następnie wstrzymania podawania leku w celu zaobserwowania reakcji pacjenta przez około 60 sekund.

Lek Thiopental Reclinmed podawany jest wyłącznie drogą dożylną u pacjentów dorosłych, a u dzieci dodatkowo drogą doodbytniczą. Lek Thiopental Reclinmed powinien być stosowany wyłącznie przez specjalistów anestezjologii.

Lek podawany jest poprzez powolne wstrzykiwanie w celu ograniczenia depresji układu oddechowego i możliwości przedawkowania.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lek Thiopental Reclinmed podawany jest przez lekarza lub pod nadzorem lekarza dlatego jest mało prawdopodobne aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę tego leku. Niemniej w przypadku jeśli pacjent otrzymał większą dawkę leku Thiopental Reclinmed niż powinien, może wystąpić u niego gwałtowny spadek ciśnienia krwi, który może doprowadzić do wstrząsu. Ponadto przedawkowanie może powodować trudności w oddychaniu (zatrzymanie oddychania), które mogą zagrażać życiu bez podłączenia pacjenta do sztucznego oddychania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości dotyczących stosowania niniejszego leku, należy zwrócić się do lekarza.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Thiopental Reclinmed – czy mogę spożywać alkohol?

Przed i po znieczuleniu w żadnych okolicznościach nie wolno spożywać żadnych napojów ani pokarmów zawierających alkohol.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Thiopental Reclinmed w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Lek Thiopental Reclinmed przenika przez łożysko. Z tego względu leku Thiopental Reclinmed nie należy podawać kobietom w ciąży, z wyjątkiem sytuacji, w której lekarz stwierdzi, że oczekiwane korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią
Lek Thiopental Reclinmed jest wydzielany do mleka ludzkiego, dlatego nie należy karmić piersią przez 24 godziny po zastosowaniu tego leku.

Ulotka Thiopental Reclinmed – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pylera m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Opinie o Pylera - forum pacjentów

Stosujesz Thiopental Reclinmed? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź opinie pacjentów z ostatnich 12 miesięcy.

Dodaj komentarz