Lidocaini hydrochloridum Noridem

Lek Lidocaini hydrochloridum Noridem zawiera chlorowodorek lidokainy jako substancję czynną. Jest to lek znieczulający, który stosuje się miejscowo i regionalnie. Skutecznie znieczula określone obszary ciała przed zabiegiem chirurgicznym u dorosłych i dzieci. Dodatkowo, lek ten może być stosowany w celu kontroli ciężkiej postaci przyspieszonego lub nieprawidłowego rytmu serca (częstoskurcz komorowy lub tachyarytmia), jednak tylko w przypadku, gdy lekarz oceni stan pacjenta jako zagrażający życiu. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Substancją czynną leku Lidocaini hydrochloridum Noridem jest chlorowodorek lidokainy.
Lidokaina jest lekiem znieczulającym miejscowo i regionalnie. Stosuje się go w celu znieczulenia określonego obszaru ciała przed zabiegiem chirurgicznym u dorosłych i dzieci. Jednak w przypadku podania leku dziecku należy zachować szczególne środki ostrożności. Szczególnie należy wziąć pod uwagę fakt, iż w kwestii stosowania leku u dzieci poniżej 2. roku życia dostępne są jedynie ograniczone dane.

Lidocaini hydrochloridum Noridem, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań
Dodatkowo lek można stosować w celu kontroli ciężkiej postaci przyspieszonego lub nieprawidłowego rytmu serca (częstoskurcz komorowy lub tachyarytmia), jednak tylko w przypadku, gdy lekarz oceni stan pacjenta jako zagrażający życiu.
W tym celu lek ten może być podawany dorosłym i dzieciom. Jednak w przypadku podania leku dziecku należy zachować szczególne środki ostrożności. Szczególnie należy wziąć pod uwagę fakt, iż w kwestii stosowania leku u dzieci dostępne są jedynie ograniczone dane.

Skład

– Substancją czynną leku jest lidokainy chlorowodorek (w postaci lidokainy chlorowodorku jednowodnego).

Lidocaini hydrochloridum Noridem, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań
Każdy mililitr roztworu zawiera 10 mg chlorowodorku lidokainy.
Każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy.
Każda ampułka o pojemności 5 ml zawiera 50 mg chlorowodorku lidokainy.
Każda ampułka o pojemności 10 ml zawiera 100 mg chlorowodorku lidokainy.
Każda ampułka o pojemności 20 ml zawiera 200 mg chlorowodorku lidokainy.

Lidocaini hydrochloridum Noridem, 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań
Każdy mililitr roztworu zawiera 20 mg chlorowodorku lidokainy.
Każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 40 mg chlorowodorku lidokainy.
Każda ampułka o pojemności 5 ml zawiera 100 mg chlorowodorku lidokainy.
Każda ampułka o pojemności 10 ml zawiera 200 mg chlorowodorku lidokainy.
Każda ampułka o pojemności 20 ml zawiera 400 mg chlorowodorku lidokainy.

– Pozostałe składniki to sodu chlorek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) oraz woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Ten lek podaje lekarz.
Ten lek podaje się w postaci wstrzyknięcia w żyłę, pod skórę, okolicę mięśnia, kości, kręgosłupa lub nerwu.

O wielkości dawki decyduje lekarz. Zależy to od indywidualnego stanu pacjenta.

Znieczulenie miejscowe i regionalne
Dorośli
Zwykłą dawka maksymalna wynosi 4,5 mg/kg masy ciała (lub 300 g). W przypadku jednoczesnego stosowania leku zwężającego naczynia krwionośne dawkę maksymalną można zwiększyć do 7 mg/kg masy ciała (lub 500 mg).

Dzieci i młodzież
W przypadku dzieci i młodzieży dawkę ustala się indywidualnie, na podstawie wieku, masy ciała oraz rodzaju zabiegu. W przypadku dzieci dawka maksymalna wynosi 5 mg/kg masy ciała. W przypadku jednoczesnego stosowania leku zwężającego naczynia krwionośne dawkę maksymalną można zwiększyć do 7 mg/kg masy ciała.

W przypadku dzieci do znieczulenia należy zastosować niższe stężenie leku (0,5%). W celu wykonania specjalnej techniki, nazywanej pełną blokadą ruchową, konieczne może być użycie wyższego stężenia (1% w/v).
U dzieci poniżej 2. roku życia ten lek należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Kontrola przyspieszonego lub nieprawidłowego rytmu serca
Dawkę należy dostosować do indywidualnych wymagań i oczekiwanego efektu terapeutycznego.
Ma to zastosowanie zwłaszcza w przypadku pacjentów z problemami z sercem, wątrobą lub nerkami oraz kobiet w ciąży.

W przypadku niektórych grup pacjentów stosuje się zmniejszoną dawkę lidokainy. Są to:
• kobiety w ciąży,
• niemowlęta,
• młodsze dzieci,
• dzieci o dużej masie ciała,
• osoby w podeszłym wieku,
• osoby o złym ogólnym stanie zdrowia,
• osoby z zaburzeniem zdolności wiązania z białkami,
• osoby z niewydolnością nerek,
• osoby z chorobami serca i (lub) wątroby.

Przedawkowanie

Wystąpienie u pacjenta objawów przedawkowania zależy od poziomu leku we krwi. Im więcej lidokainy krąży we krwi i im szybciej jest podawana pacjentowi, tym częściej i w tym cięższej postaci mogą występować objawy przedawkowania.
Niewielkie przedawkowanie ma wpływ głównie na ośrodkowy układ nerwowy. Jeśli wystąpią działania niepożądane, w większości przypadków ustąpią samoistnie, po zaprzestaniu podawania lidokainy.

Objawy występujące głównie na początku zatrucia lidokainą to:
• nieprzyjemne uczucie wokół ust,
• uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia (parestezja), niepokój, senność, zawroty głowy,
• zaburzenia mowy, niewyraźne widzenie,
• zaburzenia widzenia i słyszenia, szumy uszne,
• drżenie mięśni, drgawki,
• napadowy rumień,
• podwyższone ciśnienie krwi,
• przyspieszony rytm serca,
• wymioty, nudności,
• halucynacje, euforia, niepokój,
• dreszcze.

Poważniejsze objawy to:
• nagły spadek ciśnienia,
• bladość skóry,
• zaburzenia, a nawet utrata przytomności (śpiączka),
• zatrzymanie oddechu,
• zanik pulsu,
• atak serca, spowolniony lub nieregularny rytm serca,
• śmierć.

W razie wystąpienia ciężkich objawów, lekarz będzie wiedział jak postąpić i zastosuje u pacjenta niezbędne leczenie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego produktu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. O zastosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią zdecyduje lekarz.

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży, lekarz poda ten lek tylko, jeśli jest to konieczne. Dawka powinna być możliwie jak najmniejsza.

Karmienie piersią
Lidokaina i jej metabolity w niewielkich ilościach przenikają do mleka kobiecego. Dlatego jeśli pacjentka karmi piersią, lekarz zachowa szczególną ostrożność. Niemniej jednak ogólnie, w zwykłych dawkach lek ten nie będzie miał wpływu na karmione piersią dziecko. Nie ma więc konieczności przerywania karmienia piersią.

Ulotka Lidocaini hydrochloridum Noridem

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Lidocaini hydrochloridum Noridem (forum)

Stosujesz Lidocaini hydrochloridum Noridem? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Lidocaini hydrochloridum Noridem. Podziel się doświadczeniami na forum.