INHAFORT


12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

WSKAZANIA DO STOSOWANIA LEKU INHAFORT

Jakie są wskazania do stosowania leku oraz jak działa ten lek?

Inhafort zawiera lek o nazwie formoterol. Należy on do grupy leków określanych jako „długo działające beta-mimetyki” lub „leki rozszerzające oskrzela”.

Ich działanie polega na rozkurczaniu mięśni w drogach oddechowych. Ułatwia to pacjentowi oddychanie. Lek zaczyna działać w ciągu 1 do 3 minut, a jego efekt utrzymuje się do 12 godzin.

Lekarz przepisał ten lek w celu leczenia astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Inhafort stosuje się u dzieci w wieku od 6 roku życia, u młodzieży i u osób dorosłych.

Astma
W leczeniu astmy lekarz zaleci stosowanie dwóch inhalatorów: Inhafort oraz osobnego inhalatora zawierającego „glikokortykosteroid”. Inhalatory te należy stosować razem.
• Inhafort stosuje się w celu zapobiegania występowaniu objawów astmy.
• Niektóre osoby stosują też Inhafort, gdy potrzebują regularnego leczenia rozszerzającego oskrzela.
• Inhafort można również stosować przed wysiłkiem fizycznym w celu zapobiegania wystąpieniu objawów astmy spowodowanych takim wysiłkiem.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
Inhafort można także stosować w leczeniu objawów POChP u osób dorosłych. POChP to przewlekła choroba dróg oddechowych w płucach, która często jest spowodowana paleniem papierosów.

SKŁAD LEKU INHAFORT

Jaki jest skład leku? Jaką zawiera substancję czynną oraz substancje pomocnicze?

Substancją czynną leku jest fumaran formoterolu dwuwodny. Każda dawka zawiera 12 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego.

Pozostały składnik to laktoza w ilości do 25 mg na dawkę odmierzoną.

DAWKOWANIE LEKU INHAFORT

Jakie jest zalecane dawkowanie leku? Jak prawdłowo i bezpiecznie stosować ten lek? Jak długo stosować?

Nie należy zwiększać dawki leku Inhafort przepisanej przez lekarza bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W przypadku regularnego stosowania leku Inhafort w leczeniu astmy lub POChP należy kontynuować stosowanie tego leku nawet po ustąpieniu objawów.

Jeżeli nie występują żadne problemy, należy kontynuować stosowanie inhalatora tak długo, jak zalecił to lekarz. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Inhafort należy przyjmować tylko przy użyciu dołączonego inhalatora. Nie należy próbować wykonywać inhalacji leku Inhafort przy użyciu innego inhalatora.

Nie należy umieszczać innych typów kapsułek w inhalatorze dołączonym do leku Inhafort.

Nie należy połykać kapsułek. Zawartość kapsułki należy przyjąć w inhalacji przy użyciu dołączonego inhalatora.

Ważne informacje na temat objawów astmy lub POChP
W przypadku wystąpienia uczucia duszności lub świstów oddechowych podczas stosowania leku Inhafort należy nadal stosować ten lek, lecz należy też możliwie jak najszybciej zgłosić się do lekarza, gdyż może to oznaczać konieczność zastosowania dodatkowego leczenia.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w następujących przypadkach:
• Utrudnione oddychanie lub częste wybudzanie się w nocy z powodu astmy.
• Wystąpienie ucisku w klatce piersiowej.
• Niewystarczające redukowanie objawów po przyjęciu aktualnie stosowanej dawki.
• Konieczność przyjmowania dawek większych niż zazwyczaj stosowane przez więcej niż dwa dni w tygodniu.
• Konieczność stosowania leku Inhafort częściej niż zwykle przed wysiłkiem fizycznym.

Objawy te mogą oznaczać, że występująca u pacjenta astma lub POChP nie są odpowiednio kontrolowane i może być konieczna pilna ocena lekarza w celu wprowadzenia innego lub dodatkowego leczenia.

Astma

Leku Inhafort nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 roku życia.

Dorośli (18 lat lub więcej)
• Zazwyczaj stosowana dawka to 1 inhalacja, raz lub dwa razy na dobę.
• Lekarz może zwiększyć tę dawkę do 2 inhalacji, raz lub dwa razy na dobę.
• Niektóre osoby stosują też lek Inhafort jako „inhalator stosowany doraźnie”. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy astmy, typowa dawka to 1 inhalacja.
• W przypadku regularnego stosowania leku dawka dobowa nie powinna przekroczyć 4 inhalacji. W razie konieczności można stosować dodatkową 1 lub 2 kapsułki na dobę w celu łagodzenia typowych objawów, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona zalecana maksymalna dawka dobowa wynosząca 48 mikrogramów.
• Nie należy wykonywać jednorazowo więcej niż 2 inhalacje.

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 17 roku życia)
• Zazwyczaj stosowana dawka to 1 inhalacja, raz lub dwa razy na dobę.
• Niektóre dzieci stosują też lek Inhafort jako „inhalator stosowany doraźnie”. Jeżeli u dziecka wystąpią objawy astmy, typowa dawka to 1 inhalacja.
• Dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 inhalacje.
• Nie należy wykonywać u dziecka jednorazowo więcej niż 1 inhalację.

Lekarz (lub pielęgniarka pomagająca w leczeniu astmy) mogą pomóc pacjentowi w zaplanowaniu leczenia astmy. Po uzyskaniu odpowiedniej kontroli astmy lekarz może rozważyć stopniowe zmniejszanie dawek leku Inhafort.
Astma wywołana wysiłkiem fizycznym

Jeśli u osoby dorosłej lub dziecka występują objawy astmy spowodowane przez wysiłek fizyczny, lekarz może zalecić stosowanie leku Inhafort również przed wysiłkiem fizycznym. Leku Inhafort nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 roku życia.

Dorośli (18 lat lub więcej)
• Typowa dawka to 1 inhalacja przed wysiłkiem fizycznym.
• Zazwyczaj nie jest potrzebna łączna dawka dobowa przekraczająca 4 inhalacje. Liczba ta obejmuje zarówno inhalacje wykonywane regularnie każdego dnia, jak i inhalacje wykonywane z powodu wystąpienia objawów astmy lub przed wysiłkiem fizycznym. Jednak lekarz może wyrazić zgodę na stosowanie do 6 inhalacji na dobę. Nie należy wykonywać łącznie więcej niż 6 inhalacji w okresie 24 godzin.
• Nie należy wykonywać jednorazowo więcej niż 2 inhalacje.

Dzieci i młodzież (w wieku od 6 do 17 roku życia)
• Typowa dawka to 1 inhalacja przed wysiłkiem fizycznym.
• Zazwyczaj nie jest potrzebna łączna dawka dobowa przekraczająca 2 inhalacje. Liczba ta obejmuje zarówno inhalacje wykonywane u dziecka regularnie każdego dnia, jak i inhalacje wykonywane z powodu wystąpienia objawów astmy lub przed wysiłkiem fizycznym. Nie należy wykonywać u dziecka jednorazowo więcej niż 1 inhalację.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
• Lek może być stosowany tylko przez osoby dorosłe (w wieku 18 lat lub więcej).
• Zazwyczaj stosowana dawka to 1 inhalacja, raz lub dwa razy na dobę.
• Lekarz może zalecić przyjmowanie dodatkowych dawek w celu złagodzenia objawów POChP.
• Nie należy przyjmować więcej niż 4 inhalacji na dobę.
• Nie należy wykonywać jednorazowo więcej niż 2 inhalacje.

Jak używać kapsułek z inhalatorem
Dziecku należy zademonstrować prawidłowy sposób używania inhalatora i powinno ono używać go tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
1. Zdjąć osłonkę.
2. Mocno przytrzymać podstawę inhalatora i obrócić ustnik w kierunku wskazanym strzałką, aby otworzyć inhalator.
3. Wyjąć jedną kapsułkę z opakowania. Umieścić ją w komorze w kształcie kapsułki wewnątrz inhalatora. Ważne jest, aby wyjąć kapsułkę z opakowania dopiero bezpośrednio przed użyciem.
4. Obrócić ustnik do pozycji zamkniętej aż do zatrzaśnięcia.
5. Trzymając inhalator w pozycji pionowej, mocno wcisnąć dwa przyciski jeden raz. Spowoduje to przekłucie kapsułki. Zwolnić przyciski. Choć kapsułka jest już przebita, proszek zostanie z niej uwolniony dopiero w momencie jego inhalacji.
6. Wykonać pełny wydech.
7. Umieścić ustnik w ustach i odchylić głowę lekko do tyłu. Zamknąć usta wokół ustnika i wykonać tak szybki i głęboki wdech, jak to możliwe. W trakcie wykonywania wdechu nastąpi inhalacja leku do płuc. Powinno być słyszalne obracanie się kapsułki w inhalatorze. Jeżeli takie furkotanie nie jest słyszalne, oznacza to, że kapsułka mogła zostać zablokowana w komorze. W takim przypadku należy otworzyć inhalator i poluzować kapsułkę, wysuwając ją z komory. Nie należy próbować poluzować kapsułki przez wielokrotne naciskanie przycisków.
8. Jeżeli dźwięk furkotania był słyszalny, wówczas należy wstrzymać oddech na możliwie długi czas, usuwając inhalator z ust. Następnie należy normalnie oddychać. Otworzyć inhalator, aby sprawdzić, czy w kapsułce nie ma pozostałości proszku. Jeżeli w kapsułce nadal znajduje się proszek, należy powtórzyć czynności od 6 do 8.
9. Po użyciu inhalatora należy wyrzucić pustą kapsułkę i zamknąć ustnik.
10. Założyć osłonkę.

Czyszczenie inhalatora
W przypadku konieczności oczyszczenia inhalatora należy przetrzeć ustnik i komorę kapsułki suchą ściereczką lub czystą, miękką szczoteczką.

Dowiedz się więcej na ten temat tego, jak bezpiecznie przyjmować leki.

PRZEDAWKOWANIE

Jak postępować w przypadku przedawkowania leku? Co zrobić, gdy przypadkowo przyjęto większą dawkę leku niż zalecana?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Inhafort należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady. Mogą wystąpić następujące zaburzenia: drżenia, bóle głowy lub przyspieszone bicie serca.

STOSOWANIE Z JEDZENIEM I PICIEM (W TYM Z ALKOHOLEM)

Czy można jeść i pić stosując lek? Czy można pić alkohol? Zastosowanie leku przy jednoczesnym spożywaniu pokarmów i napojów?

Nie dotyczy.

Nie zaleca sie spożywania alkoholu w trakcie stosowania leków. Istnieją pewne grupy leków, w przypadku których picie alkoholu jest kategorycznie zakazane. Dowiedz się więcej na ten temat i sprawdź interakcje leków z alkoholem.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ

Czy kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może zażywać lek? Jakie środki ostrożności należy zachować?

• Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
• W przypadku zajścia w ciążę podczas stosowania leku Inhafort, nie należy przerywać jego przyjmowania, lecz należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

DOKUMENTACJA LEKU INHAFORT – DOKUMENTY W FORMACIE PDF LUB DOC

Udostępniliśmy możliwość ściągnięcia pełnej dokumentacji leku: ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego (dla faramceutów, lekarzy i personelu medycznego).

ULOTKA LEKU INHAFORT

ULOTKA LEKU INHAFORT - Oprócz informacji, które udostępniśmy w powyższym opisie, ulotka leku zawiera dodatkowo szczegółowe informacje m.in. skutki uboczne stosowania leku, interakcje z innymi lekami, przeciwwskazania do stosowania leku.


CHPL – CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - INHAFORT CHPL - Zawiera profesjonalne informacje przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Dane zawarte w tym dokumencie są uszczegółowione w stosunku do ulotki leku. Dodatkowo zawiera informacje o właściwościach farmakologicznych leku, danych farmaceutycznych, postaci farmaceutycznej, danych klinicznych.
ZAREZERWUJ INHAFORT W NAJBLIŻSZEJ APTECE

Rezerwacja leku w najbliższej aptece w Twojej okolicy, za pośrednictwem serwisu ktomalek.pl. Możliwość rezerwacji leku zarówno na receptę, jak i bez recepty. Jeżeli apteka udostępnia informacje, istnieje możliwość weryfikacji jaka jest aktualna cena leku. Sprawdź gdzie kupić lek. Kupuj wygodnie i najtaniej. Podczas rezerwacji nie są pobierane żadne opłaty – za wybrane produkty zapłacisz w aptece. Sprawdź także, czy ten lek jest refundowany (poziom refundacji) oraz czy wymagana jest recepta.

ZAMIENNIKI LEKU INHAFORT

Zapoznaj się z listą leków, które zawierają:

OPINIE O INHAFORT

Poznaj opinie pacjentów stosujących ten lek lub podziel się własnymi spostrzeżeniami - forum o lekach.

FORUM O LEKACH - PODZIEL SIĘ OPINIĄ. TO BARDZO PROSTE!! :)

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here