Gemcitabin Mylan

Gemcitabine Mylan zawiera substancję czynną gemcytabinę.

Gemcytabina należy do grupy leków cytotoksycznych. Ich działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych.

Gemcitabine Mylan można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu.
Gemcitabine Mylan stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów:
• w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc,
• w leczeniu raka trzustki,
• w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu raka piersi,
• w skojarzeniu z karboplatyną w leczeniu raka jajnika,
• w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu raka pęcherza

Jaki jest skład Gemcitabin Mylan, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest gemcytabina.
1 ml zawiera chlorowodorek gemcytabiny w ilości odpowiadającej 10 mg gemcytabiny.

Każda fiolka 20 ml zawiera 200 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku).
Każda fiolka 100 ml zawiera 1000 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku).

Pozostałe składniki to sodu octan bezwodny, kwas solny stężony, sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Gemcitabin Mylan – jak stosować ten lek?

Zazwyczaj stosowania dawka leku Gemcitabine Mylan to 1000-1250 mg leku na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciał pacjenta. Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia w zależności od wyników badania krwi i ogólnego stanu pacjenta.

Częstość infuzji leku zależy od typu nowotworu, z powodu którego pacjent jest leczony.

Lek zawsze podaje się w infuzji dożylnej. Infuzja trwa około 30 minut.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lek jest podawany pod nadzorem lekarza, który ma doświadczenie w stosowaniu takiego leczenia.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Gemcitabin Mylan – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Gemcitabin Mylan w okresie ciąży i karmienia piersią?

Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży. Lekarz omówi z pacjentką potencjalne zagrożenia wiążące się ze stosowaniem tego leku w okresie ciąży.

Kobiety karmiące piersią powinny poinformować o tym lekarza.

Podczas stosowania leku Gemcitabine Mylan należy zaprzestać karmienia piersią.

Zaleca się, aby mężczyźni nie starali się o dziecko podczas stosowania leku Gemcitabine Mylan i przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Mężczyźni powinni zwrócić się o radę do lekarza lub farmaceuty, jeżeli w okresie leczenia lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia chcą mieć dziecko.

Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjenci mogą zwrócić się o poradę do instytucji zajmującej się przechowywaniem nasienia.

Ulotka Gemcitabin Mylan – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Gemcitabine Mylan, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Gemcitabinum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Gemcitabin Mylan m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Gemcitabine Mylan, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Gemcitabinum)

Opinie o Gemcitabin Mylan - forum pacjentów

Stosujesz Gemcitabin Mylan? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz