Gemcitabin Mylan

Gemcitabin Mylan to lek przeciwnowotworowy, który jest cytostatykiem. Niszczy on komórki, które się dzielą, w tym komórki rakowe. Można go stosować zarówno pojedynczo (w monoterapii), jak i w połączeniu z innymi lekami (terapia skojarzona). Jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Gemcitabine Mylan zawiera substancję czynną gemcytabinę.

Gemcytabina należy do grupy leków cytotoksycznych. Ich działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych.

Gemcitabine Mylan można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu.
Gemcitabine Mylan stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów:
• w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc,
• w leczeniu raka trzustki,
• w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu raka piersi,
• w skojarzeniu z karboplatyną w leczeniu raka jajnika,
• w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu raka pęcherza

Skład

Substancją czynną leku jest gemcytabina.
1 ml zawiera chlorowodorek gemcytabiny w ilości odpowiadającej 10 mg gemcytabiny.

Każda fiolka 20 ml zawiera 200 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku).
Każda fiolka 100 ml zawiera 1000 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku).

Pozostałe składniki to sodu octan bezwodny, kwas solny stężony, sodu wodorotlenek i woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Zazwyczaj stosowania dawka leku Gemcitabine Mylan to 1000-1250 mg leku na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciał pacjenta. Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia w zależności od wyników badania krwi i ogólnego stanu pacjenta.

Częstość infuzji leku zależy od typu nowotworu, z powodu którego pacjent jest leczony.

Lek zawsze podaje się w infuzji dożylnej. Infuzja trwa około 30 minut.

Przedawkowanie

Lek jest podawany pod nadzorem lekarza, który ma doświadczenie w stosowaniu takiego leczenia.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Należy unikać stosowania leku w okresie ciąży. Lekarz omówi z pacjentką potencjalne zagrożenia wiążące się ze stosowaniem tego leku w okresie ciąży.

Kobiety karmiące piersią powinny poinformować o tym lekarza.

Podczas stosowania leku Gemcitabine Mylan należy zaprzestać karmienia piersią.

Zaleca się, aby mężczyźni nie starali się o dziecko podczas stosowania leku Gemcitabine Mylan i przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Mężczyźni powinni zwrócić się o radę do lekarza lub farmaceuty, jeżeli w okresie leczenia lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia chcą mieć dziecko.

Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjenci mogą zwrócić się o poradę do instytucji zajmującej się przechowywaniem nasienia.

Ulotka Gemcitabin Mylan

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Gemcitabin Mylan (forum)

Stosujesz Gemcitabin Mylan? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Gemcitabin Mylan. Podziel się doświadczeniami na forum.