Atropine Accord

Atropine Accord to lek, który zawiera atropinę. Atropina jest konkurencyjnym, wybiórczym antagonistą pozazwojowych receptorów cholinergicznych M1 i M2, przez co znosi działanie acetylocholiny. Jej działanie można częściowo odwrócić, podając inhibitor AChE. Stosowana jest w reanimacji oddechowo-krążeniowej (w asystolii, blokach serca), premedykacji przed znieczuleniem ogólnym, odwracaniu blokady nerwowo-mięśniowej, w leczeniu odruchowej bradykardii, nadmiernego wydzielania i skurczu oskrzeli, stanów spastycznych przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowodów, w diagnostyce radiologicznej. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Atropina należy do grupy leków zwanych antycholinergikami. Substancja antycholinergiczna to substancja, która blokuje neuroprzekaźnik acetylocholinę w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Stosuje się ją w sytuacjach nagłych, gdy serce bije zbyt wolno, jako odtrutka na przykład na zatrucie insektycydem fosforoorganicznym, gazami działającymi na układ nerwowy, grzybami.

Lek może być stosowany jako element premedykacji przed znieczuleniem ogólnym. Może być również stosowany w celu zapobiegania działaniom niepożądanym innych leków, które są stosowane do odwrócenia działania leków zwiotczających mięśnie po operacji.

Lek Atropine Accord jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci od chwili urodzenia, ale o masie ciała powyżej 3 kg.

Skład

Substancją czynną leku jest atropiny siarczan: Każdy ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 0,1 mg atropiny siarczanu jednowodnego, co odpowiada 0,083 mg atropiny.
Każda strzykawka o pojemności 5 ml zawiera 0,5 mg atropiny siarczanu jednowodnego, co odpowiada 0,415 mg atropiny.
Każda strzykawka o pojemności 10 ml zawiera 1 mg atropiny siarczanu jednowodnego, co odpowiada 0,83 mg atropiny.

Pozostałe składniki to sodu chlorek, kwas siarkowy (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Lekarz zdecyduje, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta oraz jak i kiedy będzie wykonane wstrzyknięcie.

Zazwyczaj stosowane dawki są następujące:
Premedykacja przed znieczuleniem
Dożylne podanie (i.v.) bezpośrednio przed operacją; w razie potrzeby możliwe jest podanie domięśniowe 30-60 minut przed operacją.
Dorośli: 0,3-0,6 mg dożylnie.
Dzieci i młodzież: 0,01-0,02 mg/kg; dawkowanie należy dostosować do odpowiedzi i tolerancji pacjenta (maksymalnie 0,6 mg na dawkę).

Odwrócenie działania leków zwiotczających mięśnie
Dorośli: 0,6-1,2 mg dożylnie w połączeniu z neostygminą.
Dzieci i młodzież: 0,02 mg/kg dożylnie.

Wolne bicie serca, blok serca, zatrzymanie akcji serca
Dorośli:
– Bradykardia zatokowa (wolne bicie serca): 0,5 mg dożylnie co 2-5 minut, aż do uzyskania pożądanej częstości akcji serca.
– Blok przedsionkowo-komorowy (blokada transmisji skurczu między przedsionkiem a komorą): 0,5 mg dożylnie co 3-5 minut (maksymalnie 3 mg).
Dzieci i młodzież: 0,02 mg/kg dożylnie w pojedynczej dawce (maksymalna dawka 0,6 mg).

Jako antidotum w przypadku zatrucia środkami fosforoorganicznymi (pestycydy, gazy działające na układ nerwowy), inhibitorami cholinoesterazy oraz grzybami zawierającymi muskarynę
Dorośli: 0,5-2 mg dożylnie; można powtórzyć po 5 minutach, a następnie w razie potrzeby co 10-15 minut.
Dzieci i młodzież: 0,02 mg/kg; można powtórzyć kilkakrotnie, aż do ustąpienia objawów podmiotowych i przedmiotowych.
W przypadkach, gdy wymagana jest dawka powyżej 1 mg, bardziej odpowiednie mogą być inne postacie farmaceutyczne.
Dzieci i młodzież
Atropina jest stosowania do leczenia dzieci od chwili urodzenia o masie ciała powyżej 3 kg.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem tego leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ten zastrzyk zostanie wykonany przez lekarza lub pielęgniarkę, więc jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę atropiny. Jeśli pacjent obawia się, że otrzymał zbyt dużą dawkę atropiny, czuje bardzo szybkie bicie serca, szybki oddech, wysoką temperaturę, niepokój, dezorientację, halucynacje lub utratę koordynacji, należy o tym powiedzieć osobie, która wykonała zastrzyk.

Przedawkowanie

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Ograniczone dane dotyczące stosowania atropiny przez kobiety w ciąży wskazują na brak niekorzystnego wpływu atropiny na ciążę lub zdrowie płodu. Atropina przenika przez łożysko.
Dożylne podanie atropiny w czasie ciąży lub porodu może spowodować przyspieszone bicie serca u płodu i matki. Ten lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.


Karmienie piersią
Niewielkie ilości atropiny mogą przenikać do mleka kobiecego i mogą mieć wpływ na niemowlę.
Atropina może hamować wytwarzanie mleka. Lekarz rozważy korzyści z karmienia piersią w stosunku do korzyści z leczenia. W przypadku decyzji o utrzymaniu leczenia należy przerwać karmienie piersią. Jeżeli jednak w trakcie leczenia zostanie podjęta decyzja o kontynuowaniu karmienia piersią, lekarz przeprowadzi dodatkowe badania niemowlęcia.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ulotka Atropine Accord

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Brak charakterystyki w bazie leków.

Opinie o Atropine Accord (forum)

Stosujesz Atropine Accord? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Atropine Accord. Podziel się doświadczeniami na forum.