Ampicilin+Sulbactam AptaPharma

Ampicilin+Sulbactam AptaPharma to lek, który zawiera dwa składniki aktywne: ampicylinę i sulbaktam. Ampicylina jest antybiotykiem z grupy penicylin, który działa przeciwbakteryjnie, niszcząc ściany komórkowe bakterii i powodując ich śmierć. Sulbaktam jest inhibitorem β-laktamaz, enzymów produkowanych przez niektóre bakterie, które mogą rozkładać antybiotyki i czynić je nieskutecznymi. Dzięki temu sulbaktam zwiększa skuteczność ampicyliny. Lek jest stosowany w leczeniu różnych zakażeń bakteryjnych, w tym zakażeń układu moczowego, dróg oddechowych, skóry i tkanek miękkich. Jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję: ,

Wskazania / działanie

Lek Ampicilin+Sulbactam AptaPharma jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania. Leczy zakażenia wywołane przez bakterie wrażliwe na ampicylinę i sulbaktam.
Ampicylina należy do grupy leków zwanych “penicylinami” (rodzaj antybiotyków beta-laktamowych). Działa poprzez hamowanie tworzenia bakteryjnej ściany komórkowej na etapie namnażania się bakterii (biosyntezy).
Działanie przeciwbakteryjne sulbaktamu jest skuteczne wobec szczepów bakterii niewrażliwych na ampicylinę.

Lekarz może podać pacjentowi lek Ampicilin+Sulbactam AptaPharma w celu leczenia następujących zakażeń bakteryjnych:
• zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego lub krtani (zapalenie nagłośni);
• zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc;
• zakażenia dróg moczowych, w tym zapalenie nerek (odmiedniczkowe zapalenie nerek);
• zakażenia w obrębie jamy brzusznej (w tym zapalenie otrzewnej), zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie błony śluzowej macicy i zapalenie tkanki łącznej miednicy;
• posocznica bakteryjna; zakażenia skóry, tkanek miękkich, kości i stawów
• zakażenia przenoszone drogą płciową (rzeżączka);
• w okresie przed- lub pooperacyjnym w celu zmniejszenia częstości występowania zakażeń ran u pacjentów po zabiegach chirurgicznych jamy brzusznej lub miednicy.

Skład

Substancją czynną leku jest ampicylina oraz sulbaktam.
Ampicilin+Sulbactam AptaPharma, 1 g + 0,5 g:
Każda fiolka zawiera 1 g ampicyliny (w postaci ampicyliny sodowej) oraz 0,5 g sulbaktamu (w postaci sulbaktamu sodowego).

Ampicilin+Sulbactam AptaPharma, 2 g + 1 g:
Każda fiolka zawiera 2 g ampicyliny (w postaci ampicyliny sodowej) oraz 1 g sulbaktamu (w postaci sulbaktamu sodowego).

Lek nie zawiera innych składników.

Dawkowanie

Lek będzie zawsze przygotowany i podany pacjentowi przez lekarza lub pracownika służby zdrowia.
Lek można podawać domięśniowo lub dożylnie.

Dorośli
Lekarz określi dawkę w zależności od ciężkości zakażenia i stanu pacjenta. Zalecana dawka to 1,5 g do 12 g, które mogą być podzielone na równe dawki co 12, 8 lub 6 godzin. Całkowita dawka sulbaktamu nie powinna przekraczać 4 g na dobę.

Stopień ciężkości zakażenia Dawka dobowa Ampicilin+Sulbactam AptaPharma (sulbaktam + ampicylina) [g]
Lekki 1,5 do 3 (0,5 + 1 do 1 + 2)
Umiarkowany do 6 (2 + 4)
Ciężki do 12 (4 + 8)

Częstość dawkowania jest ustalana w zależności od ciężkości choroby oraz czynności nerek pacjenta
Całkowita dawka sulbaktamu nie powinna przekraczać 4 g na dobę. Mniej poważne zakażenia można leczyć zgodnie z harmonogramem co 12 godzin.
Leczenie jest zwykle kontynuowane do 48 godzin po ustąpieniu gorączki i innych nieprawidłowych objawów. Leczenie zwykle trwa od 5 do 14 dni, ale w ciężkich przypadkach można podać dodatkowe dawki ampicyliny

Profilaktyka zakażeń chirurgicznych
Podczas indukcji znieczulenia należy podać 1,5-3 g leku Ampicilin+Sulbactam AptaPharma. Dawkę można powtarzać co 6-8 godzin. Podawanie leku zwykle kończy się po 24 godzinach od zakończenia większości zabiegów chirurgicznych, chyba że wskazany jest kolejny cykl terapeutyczny produktem Ampicilin+Sulbactam AptaPharma.

Leczenie niepowikłanej rzeżączki
Ampicilin+Sulbactam AptaPharma można podawać w pojedynczej dawce 1,5 g. Lekarz może rozpocząć jednoczesne podanie doustne 1 g probenecydu.

Stosowanie u dzieci
Noworodki, niemowlęta i dzieci
Dawka w leczeniu większości zakażeń u dzieci, niemowląt i noworodków wynosi 150 mg/kg mc. na dobę (odpowiada to dawce 50 mg/kg mc. sulbaktamu na dobę oraz 100 mg/kg mc. ampicyliny na dobę), podawana zwykle co 6 lub 8 godzin.

U noworodków i wcześniaków w pierwszym tygodniu życia zalecana dawka wynosi 75 mg/kg mc. na dobę (odpowiada to dawce 25 mg/kg mc. sulbaktamu na dobę oraz 50 mg/kg mc. ampicyliny na dobę) w dawkach podzielonych co 12 godzin.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek
Lek Ampicilin+Sulbactam AptaPharma u takich pacjentów należy podawać rzadziej.

Przedawkowanie

Podanie pacjentowi dawki większej niż zalecana przez lekarza lub pracownika służby zdrowia, zwykle w szpitalu, jest mało prawdopodobne. Uważa się, że po przedawkowaniu leku głównymi objawami będą przedłużone działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania leku. Należy wziąć pod uwagę, że wysokie stężenia antybiotyków beta-laktamowych w płynie mózgowo-rdzeniowym wywołuje objawy neurologiczne, w tym drgawki. Ze względu na to, że ampicylina i sulbaktam usuwane są z krążenia przez hemodializę, zabieg ten może ułatwiać eliminację leku z organizmu w przypadku przedawkowania u pacjentów z nieprawidłową czynnością nerek.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lekarz podejmie staranną decyzję, czy pacjentka będąca w ciąży powinna otrzymać lek Ampicilin+Sulbactam AptaPharma, biorąc pod uwagę stosunek korzyści do ryzyka, ponieważ nie ma dowodów, że stosowanie tego leku u kobiet w ciąży jest bezpieczne.

Karmienie piersią
Ampicylina i sulbaktam w niewielkim stopniu przenikają do mleka ludzkiego. U matek karmiących piersią stosowanie leku może powodować działania niepożądane u dzieci, takie jak biegunka. Lek Ampicilin+Sulbactam AptaPharma należy stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy przewidywane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Ulotka Ampicilin+Sulbactam AptaPharma

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Ampicilin+Sulbactam AptaPharma (forum)

Stosujesz Ampicilin+Sulbactam AptaPharma? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Ampicilin+Sulbactam AptaPharma. Podziel się doświadczeniami na forum.