Konsultacja merytoryczna:

Predasol

Predasol jest glikokortykosteroidem (kortykosteroidem) wpływającym na metabolizm, równowagę elektrolitową oraz czynność tkanek.

Predasol jest stosowany w następujących przypadkach:
– wstrząs spowodowany ciężką reakcją alergiczną (wstrząs anafilaktyczny) (po wcześniejszym wstrzyknięciu adrenaliny – leku wpływającego na układ sercowo-naczyniowy);
– obrzęk płuc spowodowany wdychaniem substancji toksycznych, takich jak chlor, izocyjaniany, siarkowodór, fosgen, azot, ozon, a także w następstwie dostania się soku żołądkowego do płuc lub wskutek tonięcia (podtopienia);
– ciężki, ostry napad astmy;
– obrzęk mózgu spowodowany przez guz mózgu, zabiegi neurochirurgiczne, ropień mózgu, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;
– ryzyko odrzucenia organu po przeszczepieniu nerki;
– początkowe leczenie rozległych, ostrych, ciężkich chorób skóry, takich jak erytrodermia, pęcherzyca zwykła, ostry wyprysk;
– ostre choroby krwi (autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna, ostra plamica małopłytkowa);
– zespół pozawałowy (zespół Dresslera: ból w obrębie klatki piersiowej z gorączką i stanem zapalnym) w przypadku ciężkich lub powtarzających się objawów, od 5. tygodnia po zawale mięśnia sercowego i w sytuacji, kiedy inne leki nie są dostatecznie skuteczne;
– ciężkie choroby zakaźne ze stanami podobnymi do zatruć (np. w przebiegu gruźlicy, duru brzusznego), tylko wraz z dodatkowym odpowiednim leczeniem przeciwdrobnoustrojowym;
– brak lub zmniejszenie czynności kory nadnerczy (niewydolność kory nadnerczy): przełom nadnerczowy;
– pseudokrup (zapalenie dróg oddechowych z dusznością i silnym kaszlem).

Jaki jest skład Predasol, jakie substancje zawiera?

50 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji
– Substancją czynną leku jest prednizolonu sodu bursztynian.
1 ampułka z proszkiem zawiera prednizolonu sodu bursztynian w ilości równoważnej 50 mg prednizolonu wodorobursztynianu, co odpowiada 39,1 mg prednizolonu.

– Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, disodu fosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny.

1 ampułka z rozpuszczalnikiem zawiera 2 ml wody do wstrzykiwań.

25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji
– Substancją czynną leku jest prednizolonu sodu bursztynian.
1 ampułka z proszkiem zawiera prednizolonu sodu bursztynian w ilości równoważnej 25 mg prednizolonu wodorobursztynianu, co odpowiada 19,6 mg prednizolonu.

– Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, disodu fosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny.

1 ampułka z rozpuszczalnikiem zawiera 2 ml wody do wstrzykiwań.

250 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji
– Substancją czynną leku jest prednizolonu sodu bursztynian.
1 fiolka z proszkiem zawiera prednizolonu sodu bursztynian w ilości równoważnej 250 mg prednizolonu wodorobursztynianu, co odpowiada 195,7 mg prednizolonu.

– Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, disodu fosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny.

1 ampułka z rozpuszczalnikiem zawiera 5 ml wody do wstrzykiwań.

1000 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji
– Substancją czynną leku jest prednizolonu sodu bursztynian.
1 fiolka z proszkiem zawiera prednizolonu sodu bursztynian w ilości równoważnej 1000 mg prednizolonu wodorobursztynianu, co odpowiada 782,7 mg prednizolonu.

– Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, disodu fosforan dwuwodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny.

1 ampułka z rozpuszczalnikiem zawiera 10 ml wody do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Predasol – jak stosować ten lek?

Predasol będzie podawany przez fachowy personel medyczny. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Na ogół lekarz kieruje się następującymi wytycznymi dotyczącymi dawkowania:
Wstrząs anafilaktyczny (po wcześniejszym wstrzyknięciu adrenaliny)
Po dożylnym wstrzyknięciu adrenaliny (1,0 ml standardowo stosowanego roztworu adrenaliny 1:1000 rozcieńczyć do 10 ml roztworem soli fizjologicznej lub krwi i powoli wstrzykiwać niezbędną dawkę pod ścisłym nadzorem lekarza; ostrzeżenie: zaburzenia rytmu serca), podać dożylnie 1000 mg prednizolonu (u dzieci 250 mg) przez założony wenflon, a następnie podawać płyny uzupełniające i, w razie konieczności, zastosować sztuczną wentylację. Wstrzyknięcia adrenaliny i prednizolonu mogą zostać powtórzone w razie potrzeby. Nie należy podawać preparatów wapnia ani naparstnicy razem z adrenaliną.

Obrzęk płuc spowodowany wdychaniem substancji toksycznych, a także w następstwie zachłyśnięcia się sokiem żołądkowym lub wskutek tonięcia
Dawka początkowa: 1000 mg prednizolonu dożylnie u dorosłych (u dzieci 10 do 15 mg/kg masy ciała). W razie konieczności powtórzyć po 6, 12 i 24 godzinach. Następnie przez 2 dni po 150 mg na dobę i przez kolejne 2 dni po 75 mg prednizolonu na dobę w dawkach podzielonych dożylnie (u dzieci odpowiednio 2 mg/kg masy ciała i 1 mg/kg masy ciała). Potem stopniowo odstawiać lek, przechodząc na leczenie wziewne.

Ciężki, ostry napad astmy
Początkowa dawka u dorosłych: 100 do 500 mg prednizolonu dożylnie, następnie dalsze leczenie takimi samymi lub mniejszymi dawkami w około 6-godzinnych odstępach, po tym powolne zmniejszenie dawki do dawki podtrzymującej. U dzieci, w początkowej fazie, podać 2 mg prednizolonu/kg masy ciała dożylnie, następnie dawkę 1 do 2 mg/kg masy ciała co 6 godzin do uzyskania poprawy. Zaleca się jednoczesne podawanie leków rozszerzających oskrzela.

Profilaktyka lub leczenie obrzęku mózgu
Dawka początkowa 250 do 1000 mg prednizolonu dożylnie (jeśli nie można zastosować fosforanu deksametazonu jako początkowego leczenia pozajelitowego), później leczenie dawką 8 do 16 mg fosforanu deksametazonu dożylnie, w 2- do 6-godzinnych odstępach.

Ryzyko odrzucenia organu po przeszczepieniu nerki
Oprócz terapii podstawowej podawać 1000 mg prednizolonu w postaci dożylnych pulsów, w zależności od ciężkości przypadku przez 3 do 7 kolejnych dni.

Ostre, ciężkie choroby skóry i ostre choroby krwi
40 – 250 mg prednizolonu dożylnie, w indywidualnych przypadkach do 400 mg na dobę.

Zespół pozawałowy (zespół Dresslera)
50 mg prednizolonu dożylnie na dobę, następnie ostrożnie zmniejszać dawkę.

Ciężkie choroby zakaźne (np. w przebiegu gruźlicy, duru brzusznego)
100 do 500 mg prednizolonu na dobę dożylnie (wraz z antybiotykoterapią).

Przełom nadnerczowy
25 do 50 mg prednizolonu dożylnie jako dawka początkowa; w razie potrzeby kontynuować leczenie doustnie prednizonem lub prednizolonem, w razie potrzeby w skojarzeniu z mineralokortykosteroidem.

Pseudokrup
Cieżkie postacie: natychmiast 3 do 5 mg/kg masy ciała dożylnie, w razie konieczności powtórzyć dawkę po 2 – 3 godzinach.

Sposób podawania
Predasol jest podawany przez fachowy personel medyczny do żyły (podanie dożylne) lub jako infuzja.
Lek można podawać w postaci bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego lub w infuzji, jednak preferowanym sposobem podania jest bezpośrednie wstrzyknięcie dożylne.

Gotowy roztwór do wstrzykiwań przeznaczony jest do jednokrotnego użycia. Lek należy podać natychmiast po otwarciu ampułki. Niezużytą pozostałość roztworu należy usunąć.

W celu przygotowania gotowego do podania roztworu do wstrzykiwań należy bezpośrednio przed użyciem wstrzyknąć dołączony rozpuszczalnik (woda do wstrzykiwań) do ampułki z proszkiem i obracać ampułkę aż do rozpuszczenia się proszku.

Zgodność z płynami do infuzji
Przygotowany roztwór do wstrzykiwań jest stabilny przez co najmniej 6 godzin w temperaturze pokojowej, jeśli został przygotowany z użyciem następujących standardowych roztworów do infuzji:
– 5% roztwór glukozy
– 0,9% roztwór chlorku sodu
– roztwór Ringera.

W przypadku przygotowywania wlewu, lek należy na początku rozpuścić zgodnie z powyższą instrukcją i następnie zmieszać w warunkach aseptycznych (wolnych od drobnoustrojów) z jednym z wymienionych roztworów do infuzji.

W przypadku mieszania z roztworami do infuzji, należy przestrzegać informacji poszczególnych producentów dotyczących ich roztworów do infuzji, w odniesieniu do zgodności, przeciwwskazań, działań niepożądanych i interakcji.

Leku Predasol nie należy mieszać z innymi lekami.

Leki przeznaczone do podawania pozajelitowego należy obejrzeć przed użyciem. Należy stosować wyłącznie przejrzyste roztwory bez widocznych cząstek.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Na ogół Predasol jest dobrze tolerowany nawet w przypadku krótkotrwałego stosowania dużych dawek. Nie jest wymagane specjalne postępowanie. Jeśli u pacjenta wystąpią nasilone lub nietypowe działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Predasol – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Predasol w okresie ciąży i karmienia piersią?

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Podczas ciąży ten lek może być stosowany wyłącznie po zaleceniu przez lekarza. Dlatego jeśli pacjentka jest w ciąży, powinna powiedzieć o tym lekarzowi. Podczas długotrwałego stosowania leku Predasol w trakcie ciąży możliwe jest wystąpienie zaburzeń wzrostu płodu. Jeśli Predasol stosowany jest pod koniec ciąży, u noworodka może wystąpić niewydolność kory nadnerczy, co może wymagać leczenia substytucyjnego ze stopniowym zmniejszaniem dawki. W badaniach na zwierzętach prednizolon wykazywał szkodliwe działanie na płody (np. rozszczepienie podniebienia). Istnieją doniesienia świadczące o zwiększonym ryzyku takich uszkodzeń u ludzi, wskutek podawania prednizolonu podczas pierwszych trzech miesięcy ciąży.

Karmienie piersią
Substancja czynna – prednizolon – przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Do tej pory nie zgłaszano zaburzeń u niemowląt. Niemniej jednak należy uważnie rozważyć konieczność stosowania leku podczas karmienia piersią. Jeśli wymagane jest stosowanie większych dawek ze względu na chorobę podstawową, należy zaprzestać karmienia piersią. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ulotka Predasol – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

PREDASOL, 50 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji (Prednisoloni hemisuccinas)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 4 razy

Rozmiar plku 503.39 KB


PREDASOL, 25 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji (Prednisoloni hemisuccinas)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 6 razy

Rozmiar plku 503.39 KB


PREDASOL, 250 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji (Prednisoloni hemisuccinas)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 1 razy

Rozmiar plku 503.39 KB


PREDASOL, 1000 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji (Prednisoloni hemisuccinas)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 4 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Predasol m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

PREDASOL, 25 mg; 50 mg; 250 mg; 1000 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji (Prednisoloni hemisuccinas)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 10 razy

Rozmiar plku 503.39 KB

Cena - ile kosztuje Predasol?

Cena Predasol i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Predasol.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Predasol? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

1 komentarz do “Predasol”

  1. Predasol 1000mg i 250mg to standardowe wyposażenie w zestawie przeciwwstrząsowym.
    Niestety w Polsce jest tylko corhydron 100mg dawka 40x mniejsza niż wymagana w ww interwencjach a wiec praktycznie nie działająca…

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Przykładowe produkty na BL Market

Kupuj leki i inne produkty w sprawdzonej aptece za pośrednictwem BL Market

Filters Sort results
Reset Apply

Aż 94% składu preparatu to składniki naturalne! Mosquito S.O.S Spray ochronny komary kleszcze i meszki swoją skuteczność w odstraszaniu owadów zawdzięcza zawartości olejków eterycznych – lawendowego i cytronelowego. Można stosować u dzieci od 3…

SWANSON Witamina E naturalna przede wszystkim charakteryzuje się silnym działaniem antyoksydacyjnym. Neutralizuje szkodliwy wpływ wolnych rodników. Wspomaga produkcję nasienia u mężczyzn.

APLEPLUS Ocet jabłkowy + Vit.C,E to preparat w postaci tabletek, który wspomaga proces odchudzania. Przyśpiesza proces rozkładu lipidów i węglowodanów oraz ogranicza stężenie cholesterolu w organizmie.

Tran to naturalne źródło substancji, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie odporności oraz właściwą pracę mózgu i serca. Suplement diety Tran Mollers Forte pomaga uzupełnić codzienną dietę w kwasy Omega-3 (EPA i DHA)…

Jedna tabletka suplementu diety Ostropest Plamisty Forte zawiera aż 110mg sylimaryny! Preparat ten jest rekomendowany do stosowania jako uzupełnienie codziennej diety dla osób, które chcą wspomóc naturalną regenerację oraz ochronę wątroby.

UNIGEL APOTEX PROCTO to produkt odpowiadający za szybsze gojenie się ran i uszkodzeń skórnych w obrębie odbytu. Redukuje krwawienie i łagodzi odczuwany podczas wypróżniania się ból.

ALOE VERA Z ZIELONĄ HERBATĄ to naturalny preparat, który usprawnia metabolizm i zwiększa odporność organizmu. Wspomaga procesy trawienne i przyczynia się do zredukowania tkanki tłuszczowej.

Pyłek pszczeli to oprócz miodu kolejny produkt pracy pszczół wyjątkowo ceniony już od wieków za swoje pozytywne właściwości. To cenne źródło witamin i aminokwasów.

SWANSON Shiitake grzybek to wysokiej jakości suplement diety, zawierający w każdej z kapsułek Shiitake - Lentinus edodes owocniki w dawce 500mg. Swanson Shiitake doskonale wspiera odporność organizmu, działa antystresowo oraz antyoksydacyjnie.

Kolagen Medica FORTE- dzięki zawartości kolagenu naturalnie występującego w organizmie, dociera do głębokich warstw skóry. Wpływa na jędrność, elastyczność , sprężystość tkanek, niweluje zmarszczki oraz pomaga przywrócić młodzieńczy wyglą…

Mentoval znajduje zastosowanie w: nerwicach czynnościowych różnego pochodzenia (głównie układu pokarmowego), bólach brzucha na tle czynnościowym, stanach spastyczne układu pokarmowego, kolce wątrobowej, wymiotach, zawrotach głowy.

Starannie wyselekcjonowany dla niemowląt i dzieci szczep bakterii kwasu mlekowego – Bifidobacterium BB-12 wzbogacony o prebiotyk. Suplement diety Acidolac Baby jest rekomendowany do stosowania m.in. w okresie antybiotykoterapii i po jej zakończeniu.

Marka Allnutrition stworzyła naturalny suplement diety Ashwagandha Forte. Każda kapsułka zawiera aż 800mg ekstraktu z żeń-szenia indyjskiego, który znany jest z działania adaptogennego, czyli zwiększającego odporność organizmu na stres.

Egzotycznemu zapachowi kokosa nie sposób się oprzeć! Intenson Olej kokosowy Extra Virgin wniesie odrobinę egzotyki do Twojej kuchni oraz dostarczy organizmowi wysokiej jakości nasyconych kwasów tłuszczowych.

Gardimax Herball pastylki do ssania o smaku malinowym, które pomagają łagodzić podrażnienia jamy ustnej, gardła i krtani. Zawierają w składzie substancje pochodzenia roślinnego oraz cynk i witaminę C, które pomagają podnosić naturalną odporność organizmu

Suplementacja dedykowana dla kobiet planujących zajście w ciążę. Suplement diety Inofolic Combi pozwala uzupełnić codzienną dietę w kwas foliowy i inozytol. W składzie zastosowano dwie formy izometryczne inozytolu ( myo-inozytol, d-chiro-inozytol).

Herbatka fix Z aronią i malwą polecana jest dla osób, które chętnie piją ziołowo-owocowe napary. Zawarte w saszetkach owoce aronii i dzikiej róży oraz kwiaty malwy i hibiskusa są prawdziwym naturalnym bogactwem dla organizmu.

Preparat, który szybko i skutecznie łagodzi nieprzyjemne objawy ukąszenia owada. Ulganol Żel po ukąszeniach owadów zmniejsza swędzenie i pieczenie, zapewnia równocześnie efekt chłodzenia. Preparat jest odpowiedni do stosowania u dzieci i dorosł…

APTEO GARDŁO Miód-cytryna to preparat, który łagodzi objawy podrażnienia błony śluzowej gardła. Wykazuje właściwości przeciwbakteryjne i powlekające. Wzmacnia odporność i działa odświeżająco.

Suplement diety Dicoflor 6 zawiera w każdej kapsułce 6 miliardów bakterii Lactobacillus rhamnosus GG. Preparat polecany jest dla dzieci powyżej 3. roku życia jako uzupełnienie codziennej diety m.in. w okresie antybiotykoterapii i po jej zakończeniu.