Colchicine RIA

Colchicine RIA to lek stosowany w leczeniu dny moczanowej. Działa poprzez zmniejszanie stanu zapalnego podczas ostrych napadów dny. Lek jest również stosowany w profilaktyce ostrych napadów dny moczanowej podczas leczenia obniżającego stężenie kwasu moczowego, takimi jak allopurynol. Colchicine RIA jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Colchicine RIA zawiera substancję czynną o nazwie kolchicyna. Substancja ta należy do grupy leków przeciw dnie moczanowej i jest stosowana w leczeniu lub profilaktyce napadów dny moczanowej.

Napady dny moczanowej u dorosłych
Kolchicyna jest stosowana u dorosłych w krótkotrwałym leczeniu ostrych napadów dny moczanowej oraz w zapobieganiu jej nawrotom. W przebiegu dny moczanowej stężenie kwasu moczowego we krwi jest podwyższone. Może to prowadzić do wytrącania się kryształów kwasu moczowego w płynie wypełniającym stawy. Kolchicyna hamuje odpowiedź zapalną na te kryształy.

Jeśli w nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku jest kolchicyna. Każda tabletka leku Colchicine 500 mikrogramów zawiera 500 mikrogramów kolchicyny,

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, skrobia żelowana (kukurydziana), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy.

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych

Stosowanie w dnie moczanowej

Leczenie ostrego napadu dny moczanowej:
Dawka zalecana to 0,5 mg (500 mikrogramów) dwa do trzech razy na dobę. Lekarz może zdecydować o zapisaniu pacjentowi dodatkowego 1 mg (1000 mikrogramów) na pierwszą dobę leczenia. Przyjmowanie niniejszego leku należy przerwać, jeśli pojawią się objawy ze strony przewodu pokarmowego albo po 2 do 3 dobach leczenia nie będzie oczekiwanych wyników leczenia.

W jednym cyklu leczenia nie należy przyjmować łącznie więcej niż 6 mg leku Colchicine RIA.

Nie należy rozpoczynać kolejnego cyklu leczenia lekiem Colchicine RIA (ani innym lekiem zawierającym kolchicynę), jeśli od zakończenia poprzedniego nie minęły co najmniej trzy doby.

Profilaktyka napadów dny moczanowej:
Dawka zalecana to 0,5–1 mg na dobę (500–1000 mikrogramów na dobę). Dawkę tę należy przyjmować wieczorem. Lekarz poinformuje pacjenta o tym, jak długo będzie należało przyjmować lek Colchicine RIA.

Jeśli u pacjenta występują choroby nerek lub wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zalecana dawka kolchicyny wynosi 0,5 mg (500 mikrogramów) na dobę, a pacjenci ci powinni być uważnie monitorowani. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni przyjmować tego leku — patrz podpunkt „Kiedy nie stosować leku Colchicine RIA”.

Dzieci i młodzież
Leku Colchicine RIA nie należy stosować w leczeniu dny moczanowej u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody.

Przedawkowanie

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Colchicine RIA albo przypadkowego połknięcia tego leku przez dziecko, istnieje ryzyko zatrucia. Należy wówczas niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Objawy zatrucia
• Po przyjęciu zbyt dużej dawki tabletek z kolchicyną wczesne objawy przedawkowania pojawiają się już po kilku godzinach. Objawy te obejmują uczucie pieczenia w gardle, żołądku i na skórze, nudności, wymioty, kurczowe bóle brzucha i krwistą biegunkę, która może prowadzić do obniżenia pH krwi, odwodnienia, spadku ciśnienia tętniczego i wstrząsu.
• Następnie po 24–72 godzinach od przyjęcia zbyt dużej dawki leku mogą rozwinąć się następujące zagrażające życiu powikłania: zaburzenia świadomości z ewentualnymi urojeniami (delirium), śpiączka, objawy paraliżu, depresja oddechowa, obrzęk płuc, uszkodzenie nerek, utrata krwi i zatrzymanie akcji serca.
• Po około 7 dniach od przyjęcia zbyt dużej dawki leku może wystąpić przejściowy wzrost liczby krwinek białych (leukocytoza) i wypadanie włosów.

Jedzenie i picie (alkohol)

W okresie leczenia kolchicyną nie należy pić soku grejpfrutowego.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Leczenie dny moczanowej:
Jeśli pacjentka jest lub może być w ciąży, nie powinna stosować leku Colchicine RIA. Jeśli mimo to pacjentka zajdzie w ciążę, w okresie leczenia lekiem Colchicine RIA lub w ciągu 3 miesięcy od zakończenia leczenia, powinna zostać objęta poradnictwem genetycznym.

Karmienie piersią:
Substancja czynna omawianego leku — kolchicyna — przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Leku Colchicine RIA nie należy stosować u karmiących piersią kobiet z dną moczanową.

Ulotka Colchicine RIA

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Colchicine RIA (forum)

Stosujesz Colchicine RIA? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Colchicine RIA. Podziel się doświadczeniami na forum.