Voriconazole Fosun Pharma

Voriconazole Fosun Pharma to lek przeciwgrzybiczy, który zawiera substancję czynną worykonazol. Lek jest stosowany w leczeniu poważnych zakażeń grzybiczych u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat. Worykonazol działa poprzez zabijanie grzybów lub hamowanie ich wzrostu, co pomaga w walce z infekcją. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Voriconazole Fosun Pharma, 200 mg zawiera substancję czynną worykonazol. Lek Voriconazole Fosun Pharma, 200 mg jest lekiem przeciwgrzybiczym. Działa on zabijając grzyby wywołujące zakażenia lub hamując ich wzrost.

Lek jest stosowany w leczeniu pacjentów (dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat) z:
– inwazyjną aspergilozą (rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Aspergillus spp.),
– kandydemią (inny rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Candida spp.) u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii (pacjenci, którzy nie mają zmniejszonej liczby białych krwinek),
– ciężkimi, inwazyjnymi zakażeniami grzybiczymi, wywołanymi przez grzyby z rodzaju Candida spp. opornymi na flukonazol (inny lek przeciwgrzybiczy),
– ciężkimi zakażeniami grzybiczymi wywołanymi przez grzyby z rodzaju Scedosporium spp. i Fusarium spp. (dwa różne rodzaje grzybów).

Lek Voriconazole Fosun Pharma, 200 mg jest przeznaczony dla pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami grzybiczymi.

Lek jest przeznaczony do zapobiegania zakażeniom grzybiczym u pacjentów wysokiego ryzyka po przeszczepieniu szpiku kostnego.

Ten lek należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza.

Skład

– Substancją czynną leku jest worykonazol.
– Pozostałe składniki to: betadeksu sulfobutylowy eter sodowy

Każda fiolka zawiera 200 mg worykonazolu, co po rozpuszczeniu przez pielęgniarkę lub szpitalnego farmaceutę odpowiada roztworowi o stężeniu 10 mg/ml.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lekarz zdecyduje o dawce leku na podstawie masy ciała i rodzaju zakażenia.

Zwykle zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) przedstawiono w poniższej tabeli:

Voriconazole Fosun Pharma-dawkowanie

W zależności od odpowiedzi na leczenie, lekarz może zmniejszyć dawkę dobową do 3 mg/kg mc. dwa razy na dobę.
W przypadku stwierdzenia łagodnej lub umiarkowanej marskości wątroby, lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Zwykle zalecane dawkowanie u dzieci i młodzieży przedstawiono w poniższej tabeli:

Voriconazole Fosun Pharma-dawkowanie2

W zależności od odpowiedzi na leczenie, lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć dawkę dobową.
Lek Voriconazole Fosun Pharma, 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, będzie przed podaniem rozpuszczony a otrzymany roztwór rozcieńczony do odpowiedniego stężenia przez pielęgniarkę lub szpitalnego farmaceutę.

Lek będzie podawany w infuzji dożylnej z maksymalną prędkością 3 mg/kg mc. na godzinę przez 1 do 3 godzin.

Jeśli pacjent przyjmuje lek Voriconazole Fosun Pharma, 200 mg w celu zapobieżenia zakażeniom grzybiczym, w przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych z leczeniem lekarz prowadzący może przerwać podawanie leku Voriconazole Fosun Pharma, 200 mg.

Leku Voriconazole Fosun Pharma, 200 mg nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat.

Przedawkowanie

W związku z tym, że lek będzie podawany pod ścisłym nadzorem personelu medycznego, zastosowanie większej niż zalecana dawki wydaje się mało prawdopodobne. Jednak w razie podejrzenia zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zawsze poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Nie wolno stosować leku Voriconazole Fosun Pharma, 200 mg w okresie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Podczas leczenia kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie przyjmowania leku Voriconazole Fosun Pharma, 200 mg, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ulotka Voriconazole Fosun Pharma

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Voriconazole Fosun Pharma (forum)

Stosujesz Voriconazole Fosun Pharma? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Voriconazole Fosun Pharma. Podziel się doświadczeniami na forum.