Voriconazole Accordpharma

Voriconazole Accordpharma to lek przeciwgrzybiczy, który zawiera substancję czynną worykonazol. Jest stosowany w leczeniu inwazyjnej aspergilozy, kandydemii u pacjentów bez towarzyszącej neutropenii, ciężkich zakażeń grzybiczych wywołanych przez Scedosporium spp. i Fusarium spp. Lek jest przeznaczony dla pacjentów z postępującymi, mogącymi zagrażać życiu zakażeniami grzybiczymi. Jest dostępny na receptę. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjentów o leku Voriconazole Accordpharma. Dowiesz się jak działa i jak prawidłowo stosować ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy skład leku. Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Jeżeli inni użytkownicy podzielili się własnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej części tej strony.

Działanie i wskazania - informacje z ulotki leku

Lek Voriconazole Accordpharma jest lekiem przeciwgrzybiczym i zawiera substancję czynną — worykonazol. Działa on zabijając grzyby wywołujące zakażenia lub hamując ich wzrost.

Jest on stosowany w leczeniu pacjentów (osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat) z:
– inwazyjną aspergilozą (rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Aspergillus)
– kandydemią (inny rodzaj zakażenia grzybiczego wywołanego przez grzyby z rodzaju Candida) u pacjentów bez neutropenii (u których nie występuje zmniejszona liczba białych krwinek)
– ciężkimi inwazyjnymi zakażeniami wywołanymi przez grzyby z rodzaju Candida opornymi na flukonazol (inny lek przeciwgrzybiczy)
– ciężkimi zakażeniami grzybiczymi wywołanymi przez grzyby z rodzaju Scedosporium lub Fusarium (dwa różne rodzaje grzybów).

Lek Voriconazole Accordpharma jest wskazany do stosowania u pacjentów z postępującymi zakażeniami grzybiczymi, mogącymi zagrażać życiu.

Stosuje się go również do zapobiegania zakażeniom grzybiczym u pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem po przeszczepieniu szpiku kostnego.

Ten lek powinien być stosowany wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Jaki jest skład Voriconazole Accordpharma, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną leku jest worykonazol.

– Pozostałe składniki to: hydroksypropylobetadeks, argininy chlorowodorek, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny stężony (do ustalenia pH).
Każda fiolka zawiera 200 mg worykonazolu, po rozpuszczeniu, zgodnie z zaleceniami, przez farmaceutę szpitalnego lub pielęgniarkę stężenie worykonazolu wynosi 10 mg/ml.

Zobacz opis substancji czynnnej oraz listę produktów zawierających:

Dawkowanie preparatu Voriconazole Accordpharma – jak stosować?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lekarz określi dawkę leku na podstawie masy ciała i rodzaju zakażenia.

Lekarz może zmienić zalecaną dawkę w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Dawkę zalecaną do stosowania u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) przedstawiono poniżej.
Dawka w ciągu pierwszych 24 godzin (dawka nasycająca) – 6 mg/kg mc. co 12 godzin w ciągu pierwszych 24 godzin (podanie dożylne).
Dawka po pierwszych 24 godzinach (dawka podtrzymująca) – 4 mg/kg mc. dwa razy na dobę (podanie dożylne).

W zależności od odpowiedzi na leczenie lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki do 3 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

Jeśli u pacjenta występuje lekka lub umiarkowana marskość wątroby, lekarz może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Dawkę zalecaną do stosowania u dzieci i młodzieży przedstawiono poniżej.

Voriconazole Accordpharma - dawkowanie

W zależności od odpowiedzi na leczenie lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki do 3 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

Voriconazole Accordpharma, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, będzie przed podaniem rozpuszczony, a otrzymany roztwór rozcieńczony do odpowiedniego stężenia przez personel szpitala.

Lek będzie podawany w infuzji dożylnej (do żyły) z maksymalną szybkością 3 mg/kg mc. na godzinę przez 1 do 3 godzin.

Jeśli pacjent lub dziecko przyjmują Voriconazole Accordpharma w celu zapobiegania zakażeniom grzybiczym, w przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych z leczeniem lekarz prowadzący może przerwać podawanie leku Voriconazole Accordpharma.

Reklama

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W badaniach klinicznych stwierdzono trzy przypadki przypadkowego przedawkowania. Wszystkie dotyczyły dzieci, które otrzymały nie więcej niż pięciokrotność zalecanej dożylnej dawki worykonazolu. Zaobserwowano jeden przypadek działania niepożądanego w postaci światłowstrętu utrzymującego się przez 10 minut.

Nie jest znane antidotum na worykonazol.

Worykonazol jest usuwany w trakcie hemodializy z klirensem wynoszącym 121 ml/min. Substancja pomocnicza postaci dożylnej, hydroksypropylobetadeks, ulega hemodializie z klirensem 37,5±24 ml/min. W przypadku przedawkowania hemodializa może wspomóc eliminację worykonazolu i hydroksypropylobetadeksu z organizmu.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Voriconazole Accordpharma – czy mogę spożywać alkohol?

Uwaga! Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia.

Czy można stosować Voriconazole Accordpharma w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie stosować leku Voriconazole Accordpharma w okresie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.
Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Jeśli podczas stosowania leku Voriconazole Accordpharma pacjentka zajdzie w ciążę, powinna natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Żródła / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Voriconazole Accordpharma

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Ulotka Voriconazole Accordpharma – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Do pobrania pełna ulotka Voriconazole Accordpharma przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne (działania niepożądane), przeciwwskazania, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjentów w formacie pdf:

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Voriconazole Accordpharma m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Sprawdź cenę i dostępność Voriconazole Accordpharma w najbliższej aptece

Cena i dostępność i w aptece w Twojej okolicy. Dzięki funkcjonalności portalu KtoMaLek.pl możesz dowiedzieć się ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Następnie możesz zarezerwować leki i odebrać w najbliższej aptece - sprawdź cenę Voriconazole Accordpharma

Opinie, forum, oceny pacjentów - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Voriconazole Accordpharma? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków i aptek. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź najnowsze opinie pacjentów.

Dodaj komentarz

Ważne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzedaży/kupna/odstąpienia leków są sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Zażycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej ręki") może być niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opinię o Voriconazole Accordpharma. Podziel się doświadczeniami na forum.