Terlipressini acetas EVER Pharma

Terlipressini acetas EVER Pharma to lek na receptę, który jest syntetyczną pochodną wazopresyny, naturalnego hormonu tylnego płata przysadki mózgowej. Lek ten hamuje nadciśnienie wrotne, powodując jednocześnie zmniejszenie przepływu krwi w naczyniach krążenia wrotnego. Jest stosowany w leczeniu krwawienia z żylaków przełyku oraz w nagłych przypadkach zespołu wątrobowo-nerkowego typu 1, zgodnie z kryteriami IAC.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Terlipressini acetas EVER Pharma zawiera substancję czynną terlipresynę, która jest syntetycznym hormonem przysadki mózgowej (ten hormon jest zazwyczaj wytwarzany przez przysadkę mózgową, znajdującą się w mózgu).

Lek będzie podawany pacjentowi we wstrzyknięciu dożylnym.

Terlipressini acetas EVER Pharma stosuje się w leczeniu:
– krwawienia z poszerzonych żył w części przewodu pokarmowego prowadzącej do żołądka (zwane krwawieniem z żylaków przełyku);
– nagłych przypadków zespołu wątrobowo-nerkowego typu 1 (gwałtownie postępująca niewydolność nerek) u pacjentów z marskością wątroby (włóknienie wątroby) i wodobrzuszem (obrzmienie brzucha).

Skład

– Substancją czynną leku jest terlipresyny octan.
5 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1 mg terlipresyny octanu, co odpowiada 0,85 mg terlipresyny.
10 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 2 mg terlipresyny octanu, co odpowiada 1,7 mg terlipresyny.
Jest to równoważne 0,2 mg terlipresyny octanu w każdym ml, co odpowiada 0,17 mg terlipresyny w każdym ml.

– Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas octowy, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ten lek będzie zawsze podawany pacjentowi przez lekarza, we wstrzyknięciu dożylnym. Lekarz ustali, jaka dawka jest najbardziej odpowiednia dla pacjenta. W czasie wstrzyknięcia lekarz będzie
stale kontrolować serce i krążenie krwi pacjenta.

Stosowanie u dorosłych
1. Krótkotrwałe leczenie krwawienia z żylaków przełyku:
Początkowo od 1 do 2 mg octanu terlipresyny (5 do 10 ml leku Terlipressini acetas EVER Pharma), podawane w powolnym wstrzyknięciu dożylnym. Dawka zależy od masy ciała pacjenta.
Po podaniu początkowego wstrzyknięcia, dawka może być zmniejszona do 1 mg octanu terlipresyny (5 ml) co 4 do 6 godzin.
2. Zespół wątrobowo-nerkowy typu 1:
Zwykle stosowana dawka wynosi 1 mg octanu terlipresyny co 6 godzin, przez co najmniej 3 dni. Jeśli po 3 dniach leczenia stężenie kreatyniny w surowicy krwi obniżyło się o mniej niż 30% w stosunku do wartości wyjściowej, lekarz rozważy zwiększenie dawki do 2 mg co 6 godzin. W przypadku braku odpowiedzi na leczenie lekiem Terlipressini acetas EVER Pharma lub gdy odpowiedź jest niepełna, leczenie należy przerwać.

Jeśli stężenie kreatyniny w surowicy krwi zmniejszyło się, leczenie lekiem Terlipressini acetas EVER Pharma można kontynuować maksymalnie przez 14 dni.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku
Jeśli pacjent jest w wieku poyżej 70 lat, powinien porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku Terlipressini acetas EVER Pharma.

Stosowanie u pacjentow z zaburzeniami czynności nerek
Lek Terlipressini acetas EVER Pharma należy stosować ostrożnie u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek.

Stosowanie u pacjentow z zaburzeniami czynności wątroby
Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek Terlipressini acetas EVER Pharma nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, ze względu na niewystarczające doświadczenia w tej grupie wiekowej.

Czas trwania leczenia
Stosowanie tego leku jest ograniczone do 2-3 dni w przypadku krótkotrwałego leczenia krwawienia z żylaków przełyku i do maksymalnie 14 dni w przypadku leczenia zespołu wątrobowo-nerkowego, w zależności od przebiegu choroby.

Przedawkowanie

Ponieważ lek będzie podawany pacjentowi przez wykwalifikowany personel medyczny, jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma dawkę większą niż zalecana. W przypadku zastosowania zbyt dużej dawki może wystąpić gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (stwierdzone podczas ciągłej kontroli), szczególnie u pacjentów z istniejącym wcześniej nadciśnieniem tętniczym. W takim przypadku pacjent otrzyma inny lek, zwany alfa-blokerem (np. klonidyna), w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpi uczucie oszołomienia, zawroty głowy lub uczucie omdlewania, pownieważ mogą to być objawy wolnej czynności serca. Można ją leczyć podaniem innego leku, zwanego atropiną.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki przed zastosowaniem tego leku.
Leku Terlipressini acetas EVER Pharma nie wolno stosować w czasie ciąży.

Nie wiadomo, czy lek Terlipressini acetas EVER Pharma przenika do mleka matki, dlatego nie jest znany możliwy wpływ na dziecko. Należy omówić z lekarzem możliwe ryzyko dla dziecka.

Ulotka Terlipressini acetas EVER Pharma

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Terlipressini acetas EVER Pharma (forum)

Stosujesz Terlipressini acetas EVER Pharma? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Terlipressini acetas EVER Pharma. Podziel się doświadczeniami na forum.