Purethal

Purethal to lek stosowany w immunoterapii swoistej (leczenia odczulającego) alergii IgE-zależnej pochodzenia wziewnego. Zastosowanie tego leku obejmuje objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, alergicznego zapalenia spojówek, oraz astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym. Rozpoznanie powinno być oparte o szczegółowy wywiad potwierdzający wystąpienie u pacjenta reakcji nadwrażliwości na pyłki roślin. Purethal jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

PURETHAL służy do immunoterapii swoistej (odczulania) alergii IgE – zależnej pochodzenia wziewnego, z objawami alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym.

Mechanizm działania obejmuje:
– modulację funkcji limfocytów T (przesunięcie dominacji z Th2 na Th1)
– tworzenie przeciwciał IgG
– zmniejszenie reaktywności komórek wyzwalających mediatory.

PURETHAL stosowany jest do immunoterapii swoistej (leczenia odczulającego) alergii IgE-zależnej pochodzenia wziewnego, z objawami alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym.

Rozpoznanie powinno być oparte o szczegółowy wywiad potwierdzający wystąpienie u pacjenta reakcji nadwrażliwości na pyłek brzozy.

Skład

– Substancją czynną leku są pojedyncze alergoidy pyłków roślin.
1 ml zawiesiny zawiera: Alergoid pyłku brzozy (Betula verrucosa) 20 000 AUM.

– Pozostałe składniki to: glinu wodorotlenek, sodu chlorek, fenol, woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku PURETHAL u dzieci
Leku PURETHAL nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 5 lat.
Leczenie z zastosowaniem leku PURETHAL może być prowadzone przed sezonem pylenia lub cały rok.
Leczenie rozpoczyna się zawsze od dawki 0,05 ml (pierwsze wstrzyknięcie), a następnie zwiększa się dawki stopniowo w odstępach tygodniowych do osiągnięcia dawki maksymalnej wynoszącej 0,5 ml (lub niższej, indywidualnie ustalonej dla pacjenta). Leczenie początkowe jest zakończone po podaniu najwyższej tolerowanej dawki.

Immunoterapia skrócona może być zakończona po wykonaniu 8 wstrzyknięć w odstępach tygodniowych, w ciągu 7 tygodni (zawartość 1 fiolki).

Immunoterapia podtrzymująca przedsezonowa lub całoroczna. Po zakończeniu leczenia początkowego, zaleca się wstrzyknięcia co 14 dni. Jeżeli pacjent dobrze toleruje leczenie, po trzecim wstrzyknięciu w cyklu 14-dniowym można odstęp pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami wydłużyć do 4 tygodni.

Po rozpoczęciu nowej fiolki nie ma konieczności do zmniejszenia dawki.
Podane powyżej zalecenia do stosowania należy uważać wyłącznie za wskazówkę i przykład leczenia z zastosowaniem leku PURETHAL. Lekarz prowadzący może zalecić inne dawkowanie na podstawie oceny stopnia uczulenia pacjenta.
Każda decyzja o zwiększeniu dawki leku musi być oparta na ocenie reakcji po ostatniej stosowanej dawce. Można kontynuować leczenie zwiększoną dawką jeżeli nie wystąpiły działania niepożądane i nie nasiliła się reakcja alergiczna po podaniu ostatniej dawki.

Odnośnie stosowania wyciągów alergenowych z pyłków roślin w okresie pylenia roślin patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PURETHAL (poniższa ulotka).

Leczenie podtrzymujące całoroczne może być prowadzone po 11 tygodniu leczenia początkowego.

Wstrzyknięć dokonuje się w odstępach miesięcznych.

Czas trwania immunoterapii
Pełny i trwały skutek leczenia uzyskuje się po 3 – 5 latach stosowania leku PURETHAL.

Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do nasilonych reakcji.

Pojawienie się reakcji miejscowej lub układowej po wstrzyknięciu PURETHAL wymaga modyfikacji dawki.

Dostosowanie dawki do intensywności reakcji u pacjenta.

Nasilone reakcje uogólnione lub wstrząs anafilaktyczny:
Należy ponownie opracować schemat leczenia.

Nasilona reakcja miejscowa
Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia o średnicy przekraczającej 12 cm:
– Należy zmniejszyć dawkę o 0,1 – 0,3 ml.

Łagodna reakcja miejscowa
Maksymalny odczyn w miejscu wstrzyknięcia nie przekraczający 5 cm średnicy:
– Należy kontynuować leczenie według schematu.
– Odczyn miejscowy o średnicy między 5 cm – 12 cm:
– Powtórzyć dawkę ostatnio wstrzykniętą. Nie zwiększać dawki.

Reakcje uogólnione o różnym nasileniu (od łagodnych do intensywnych)
– Należy zmniejszyć dawkę o 0,1 – 0,3 ml.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Obecnie nie ma odpowiednio udokumentowanych danych dotyczących stosowania odczulania alergoidami u kobiet ciężarnych. Potencjalne ryzyko dla matki i płodu jest nieznane.

Podczas ciąży nie należy rozpoczynać leczenia lekiem PURETHAL. Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Karmienie piersią
W okresie karmienia piersią nie należy rozpoczynać leczenia lekiem PURETHAL. Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Ulotka Purethal

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Purethal (forum)

Stosujesz Purethal? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

1 komentarz do “Purethal”

  1. Dzień dobry, czy przy odczulaniu dziecka preparatem Purethal 6 razy co tydzień, następna dawka może być podana zamiast za 14 dni, za 21dni?
    Pozdrawiam

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Purethal. Podziel się doświadczeniami na forum.