PURETHAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA PURETHAL? – OPIS I WSKAZANIA

PURETHAL służy do immunoterapii swoistej (odczulania) alergii IgE – zależnej pochodzenia wziewnego, z objawami alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym.

Mechanizm działania obejmuje:
– modulację funkcji limfocytów T (przesunięcie dominacji z Th2 na Th1)
– tworzenie przeciwciał IgG
– zmniejszenie reaktywności komórek wyzwalających mediatory.

PURETHAL stosowany jest do immunoterapii swoistej (leczenia odczulającego) alergii IgE-zależnej pochodzenia wziewnego, z objawami alergicznego nieżytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, astmy oskrzelowej o podłożu alergicznym.

Rozpoznanie powinno być oparte o szczegółowy wywiad potwierdzający wystąpienie u pacjenta reakcji nadwrażliwości na pyłek brzozy.

SKŁAD PURETHAL, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

– Substancją czynną leku są pojedyncze alergoidy pyłków roślin.
1 ml zawiesiny zawiera: Alergoid pyłku brzozy (Betula verrucosa) 20 000 AUM.

– Pozostałe składniki to: glinu wodorotlenek, sodu chlorek, fenol, woda do wstrzykiwań.

JAKIE JEST DAWKOWANIE PURETHAL? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku PURETHAL u dzieci
Leku PURETHAL nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 5 lat.
Leczenie z zastosowaniem leku PURETHAL może być prowadzone przed sezonem pylenia lub cały rok.
Leczenie rozpoczyna się zawsze od dawki 0,05 ml (pierwsze wstrzyknięcie), a następnie zwiększa się dawki stopniowo w odstępach tygodniowych do osiągnięcia dawki maksymalnej wynoszącej 0,5 ml (lub niższej, indywidualnie ustalonej dla pacjenta). Leczenie początkowe jest zakończone po podaniu najwyższej tolerowanej dawki.

Immunoterapia skrócona może być zakończona po wykonaniu 8 wstrzyknięć w odstępach tygodniowych, w ciągu 7 tygodni (zawartość 1 fiolki).

Immunoterapia podtrzymująca przedsezonowa lub całoroczna. Po zakończeniu leczenia początkowego, zaleca się wstrzyknięcia co 14 dni. Jeżeli pacjent dobrze toleruje leczenie, po trzecim wstrzyknięciu w cyklu 14-dniowym można odstęp pomiędzy kolejnymi wstrzyknięciami wydłużyć do 4 tygodni.

Po rozpoczęciu nowej fiolki nie ma konieczności do zmniejszenia dawki.
Podane powyżej zalecenia do stosowania należy uważać wyłącznie za wskazówkę i przykład leczenia z zastosowaniem leku PURETHAL. Lekarz prowadzący może zalecić inne dawkowanie na podstawie oceny stopnia uczulenia pacjenta.
Każda decyzja o zwiększeniu dawki leku musi być oparta na ocenie reakcji po ostatniej stosowanej dawce. Można kontynuować leczenie zwiększoną dawką jeżeli nie wystąpiły działania niepożądane i nie nasiliła się reakcja alergiczna po podaniu ostatniej dawki.

Odnośnie stosowania wyciągów alergenowych z pyłków roślin w okresie pylenia roślin patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku PURETHAL (poniższa ulotka).

Leczenie podtrzymujące całoroczne może być prowadzone po 11 tygodniu leczenia początkowego.

Wstrzyknięć dokonuje się w odstępach miesięcznych.

Czas trwania immunoterapii
Pełny i trwały skutek leczenia uzyskuje się po 3 – 5 latach stosowania leku PURETHAL.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI PURETHAL, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Przedawkowanie może prowadzić do nasilonych reakcji.

Pojawienie się reakcji miejscowej lub układowej po wstrzyknięciu PURETHAL wymaga modyfikacji dawki.

Dostosowanie dawki do intensywności reakcji u pacjenta.

Nasilone reakcje uogólnione lub wstrząs anafilaktyczny:
Należy ponownie opracować schemat leczenia.

Nasilona reakcja miejscowa
Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia o średnicy przekraczającej 12 cm:
– Należy zmniejszyć dawkę o 0,1 – 0,3 ml.

Łagodna reakcja miejscowa
Maksymalny odczyn w miejscu wstrzyknięcia nie przekraczający 5 cm średnicy:
– Należy kontynuować leczenie według schematu.
– Odczyn miejscowy o średnicy między 5 cm – 12 cm:
– Powtórzyć dawkę ostatnio wstrzykniętą. Nie zwiększać dawki.

Reakcje uogólnione o różnym nasileniu (od łagodnych do intensywnych)
– Należy zmniejszyć dawkę o 0,1 – 0,3 ml.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Brak danych.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ PURETHAL W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Ciąża
Obecnie nie ma odpowiednio udokumentowanych danych dotyczących stosowania odczulania alergoidami u kobiet ciężarnych. Potencjalne ryzyko dla matki i płodu jest nieznane.

Podczas ciąży nie należy rozpoczynać leczenia lekiem PURETHAL. Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

Karmienie piersią
W okresie karmienia piersią nie należy rozpoczynać leczenia lekiem PURETHAL. Jeżeli leczenie takie zostało rozpoczęte przed zajściem w ciążę, może być kontynuowane w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

ULOTKA LEKU PURETHAL – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – PURETHAL CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

REZERWACJA LEKU W APTECE - PURETHAL CENA, REFUNDACJA

PURETHAL OPINIE PACJENTÓW O LEKU - FORUM O LEKACH, WYROBACH MEDYCZNYCH, SUPLEMENTACH DIETY I INNYCH PRODUKTACH Z POLSKICH APTEK

OCENA PACJENTÓW O LEKU:
12345678910
(1 ocen, średnia: 4,00 na 10)
Loading...

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here