Ketoconazole Hasco

Ketoconazole Hasco to lek, który zawiera substancję czynną ketokonazol. Jest to syntetyczny azolowy lek przeciwgrzybiczy z grupy pochodnych imidazolu. Mechanizm działania leków z tej grupy polega na hamowaniu enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę ergosterolu, jednego ze składników budujących błonę komórkową grzyba. W zależności od stężenia działa grzybostatycznie lub grzybobójczo. Ketoconazole Hasco jest dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu grzybic układowych (zakażenia grzybami ze zmianami w obrębie narządów), grzybic powierzchownych skóry, błon śluzowych, włosów i paznokci niereagujące na inne leczenie lub wywołane przez drobnoustroje oporne na inne leki oraz w zapobieganiu zakażeniom grzybiczym u chorych z upośledzoną odpornością.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Kétoconazole HASCO jest lekiem przeciwgrzybiczym o szerokim zakresie działania, obejmującym dermatofity (Microsporum spp., Epidermatophyton spp., Trichophyton spp.), drożdżaki [Candida spp., Malassezia, Torulopsis, Cryptococcus neoformans), grzyby dimorficzne [Coccidioides immitis, Histoplasma capsulation, Paracoccidioides brasiliensis) oraz inne grzyby, np. Sporotrichum schenckii, Phialophora spp., Blastomyces dermatidis. Mniej wrażliwe są: Aspergillus spp., niektóre Dematiaceae, Mucor spp., i inne glonowce z wyjątkiem Entomophthorales. Mechanizm działania ketokonazolu polega na hamowaniu syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Powoduje to zwiększenie przepuszczalności błony komórkowej, zanik jej funkcji ochronnych i w efekcie obumieranie komórek grzyba.

Wskazania do stosowania:
• zakażenia skóry, włosów i paznokci wywołane przez dennatofity oraz zapalenie mieszków włosowych wywołane przez Malassezia (poprzednia nazwa PUyrosporum), jeżeli leczenie miejscowe jest niemożliwe z powodu usytuowania miejsca zakażenia, albo jeśli leczenie miejscowe jest niewystarczające. Kctokonazol jest wskazany u pacjentów, u których nie można zastosować flukonazolu, terbinafiny ani itrakonazolu lub u których stosowanie tych substancji jest nieskuteczne.
• przewlekłe zakażenia drożdżakowe skóry i błon śluzowych, pochwy, jamy ustnej i gardła, przewodu pokarmowego, które nie mogą być leczone miejscowo z powodu lokalizacji, rozległości lub głębokości penetracji w skórze. Ketokonazol jest wskazany u pacjentów, u których nie można zastosować flukonazolu, ani itrakonazolu lub u których stosowanie tych substancji jest nieskuteczne.

Skład

1 tabletka zawiera:
substancję czynną ketokonazol (ketoconazolum) 200 mg

oraz substancje pomocnicze
laktoza jcdnowodna, celuloza mikrokrystaliczna, Powidon 30, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Lek stosuje się doustnie.

W celu maksymalnego wchłaniania, lek Kétoconazole HASCO należy stosować podczas posiłku.

Dawki:
Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg:
1 tabletka (200 mg) raz na dobę w czasie posiłku. W przypadku braku oczekiwanego działania dawkę należy zwiększyć do 2 tabletek (400 mg) raz na dobę.

Czas leczenia:
Leczenie należy kontynuować bez przerwy aż do czasu wyleczenia. Przedwczesne przerwanie terapii może spowodować wznowę zakażenia. Należy jednak pamiętać, że ryzyko uszkodzenia wątroby zwiększa się wraz z czasem trwania leczenia. Terapia dłuższa niż 10 dni powinna być stosowana po analizie skutków dotychczasowej terapii oraz dalszych potencjalnych korzyści i potencjalnego ryzyka. Konieczne jest monitorowanie parametrów czynności wątroby (patrz punkt 2 ulotki „Zanim zastosuje się lek Ketoconazole HASCO”).

W grzybiczym zapaleniu mieszków włosowych leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność (patrz punkt ulotki „Zachować szczególną ostrożność stosując Ketoconazole HASCO”).

Leku nie należy stosować u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg.

Przedawkowanie

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku. należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne płukanie żołądka lub zastosowanie innego leczenia.

Objawami przedawkowania są: ból głowy, nadmierne zmęczenie, szum w uszach.

Jedzenie i picie (alkohol)

Lek należy podawać podczas posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Kobiety leczone ketokonazolem nie powinny kannie piersią.

Prowadzenie pojazdów

Brak jest danych na temat wpływu ketokonazolu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ulotka Ketoconazole Hasco

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Ketoconazole Hasco (forum)

Stosujesz Ketoconazole Hasco? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Ketoconazole Hasco. Podziel się doświadczeniami na forum.