Cifoban

Cifoban to lek, który jest stosowany w leczeniu różnych chorób. W zależności od choroby, dawkowanie i czas stosowania leku mogą się różnić. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania leku Cifoban zależą od indywidualnej sytuacji pacjenta.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Cifoban jest roztworem do infuzji, którego substancją czynną jest sodu cytrynian.
Wyłącznie do podawania do obiegu pozaustrojowego (poza organizmem pacjenta).

Ten lek jest stosowany jako antykoagulant (powodujący rozrzedzenie krwi) podczas miejscowej antykoagulacji cytrynianowej w następujacych terapiach nerkozastępczych i terapiach wymiany osocza:
• ciągłej żylno-żylnej hemodializie (CVVHD)
• ciągłej żylno-żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF)
• powolnej niskoprzepływowej codziennej dializie (SLEDD)
• terapeutycznej wymianie osocza (TPE) (usuwa i zastępuje osocze pacjenta).

Ten lek jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i dzieci we wszystkich grupach wiekowych (z wyjątkiem wcześniaków).

Skład

• Substancją czynną leku jest sodu cytrynian. Każde 1000 mL roztworu zawiera 40,0 g sodu cytrynianu, co odpowiada 408 mmol sodu i 136 mmol cytrynianu.

• Inne składniki leku to woda do wstrzykiwań i kwas solny 25%.

Dawkowanie

Podanie pozaustrojowe. Wyłącznie do infuzji do pozaustrojowego obiegu krwi (poza organizmem pacjenta).

Ten lek musi być podawany za pomocą odpowiedniego urządzenia do pozaustrojowego (poza organizmem pacjenta) oczyszczania krwi, z wykorzystaniem odpowiedniego protokołu antykoagulacji i, jeśli to możliwe, odpowiednim doborem zastosowanych płynów dializacyjnych i uzupełniających objętość.

Dawka
Dawka leku Cifoban będzie określona przez lekarza. Ogólnie, lek Cifoban jest podawany w określonej dawce do przepływu krwi w obiegu pozaustrojowym (poza organizmem pacjenta), aby spowodować miejscowo bardzo małe stężenie zjonizowanego wapnia w celu rozrzedzenia krwi (miejscowa antykoagulacja cytrynianowa). Stosowany przepływ krwi i dawka tego leku będą zależały od stanu pacjenta i zabiegu. Więcej informacji o dawkowaniu można znaleźć w poniższej informacji przeznaczonej dla personelu medycznego.

Stosowanie u dzieci
Stosowane wyposażenie musi być odpowiednie dla zabiegów u dzieci i powinno umożliwiać małe przepływy krwi, gdy wymagane jest zastosowanie u noworodków. Lekarz zapewni, że zostanie wybrany mały przepływ krwi w stosunku do ciężaru ciała dziecka i przepisze odpowiednio zmniejszoną dawkę leku Cifoban. Ten lek jest przepisywany przez lekarza tylko, gdy ma on doświadczenie z zaleconą terapią nerkozastępczą lub terapią wymiany osocza u dzieci.

Przedawkowanie

Ponieważ Cifoban będzie podawany wyłącznie przez lekarza, jest nieprawdopodobne, że pacjent otrzyma zbyt małą lub zbyt dużą dawkę leku. Jednak, jeśli pacjent uważa, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku, powinien zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce.
Oznakami przedawkowania mogą być objawy małego stężenia wapnia (takie, jak kurcze mięśni, zrywania mięśniowe, nieprawidłowe lub niemiarowe bicie serca) i objawy zmian równowagi kwasowo-zasadowej i sodowej (takie, jak dezorientacja, zawroty głowy, ból głowy, wymioty).
Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, powinien niezwłocznie zwrócić się po poradę lekarza lub pielęgniarki.
Jeśli pacjent ma inne pytania dotyczące stosowania tego leku, powinien zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Nie ma udokumentowanych danych klinicznych dotyczących stosowania leku Cifoban w ciąży i w okresie karmienia piersią, dlatego powinien on być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią tylko, gdy lekarz uzna leczenie za konieczne.

Ulotka Cifoban

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Cifoban (forum)

Stosujesz Cifoban? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Cifoban. Podziel się doświadczeniami na forum.