Oxytocin Grindeks

Oxytocin Grindeks to lek zawierający syntetyczną oksytocynę, która jest cyklicznym 9-aminokwasowym peptydem o strukturze hormonu produkowanego przez tylny płat przysadki. Oksytocyna działa na mięśnie gładkie macicy oraz komórki mięśniowo-nabłonkowe w gruczole mlekowym, powodując ich skurcze. Lek jest stosowany do wywoływania i stymulacji akcji porodowej przy słabej czynności skurczowej macicy, a także u pacjentek z następującymi wskazaniami do zakończenia ciąży: nadciśnienie indukowane ciążą i (lub) stan przedrzucawkowy, nadciśnienie przewlekłe, cukrzyca, przewlekłe schorzenia ciężarnej (niezaawansowane, ustabilizowane), zakażenie wewnątrzmaciczne, konflikt Rh, krwawienie przedporodowe lub przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego. Jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Każda ampułka leku Oxytocin Grindeks zawiera 8,3 mikrograma oksytocyny (co odpowiada 5 IU) lub 16,7 mikrograma oksytocyny (co odpowiada 10 IU) w 1 ml roztworu. Oksytocyna jest hormonem, który odpowiada za skurcze mięśni gładkich macicy.

Oxytocin Grindeks jest stosowany:
– w celu rozpoczęcia lub wspomagania skurczów w czasie porodu;
– podczas cięcia cesarskiego;
– w celu zapobiegania krwawieniu i kontrolowania krwawienia po urodzeniu dziecka;
– w celu wspomagania postępowania po poronieniu.

Skład

– Substancją czynną leku jest oksytocyna.
1 ml roztworu zawiera 8,3 mikrograma oksytocyny (5 IU).
1 ml roztworu zawiera 16,7 mikrograma oksytocyny (10 IU).

Pozostałe składniki to: chlorobutanol półwodny, kwas octowy (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Lekarz podejmie decyzję o tym, kiedy i w jaki sposób podawać pacjentce lek Oxytocin Grindeks. Jeśli pacjentka uważa, że działanie leku Oxytocin Grindeks jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy o tym poinformować lekarza. Podczas podawania leku Oxytocin Grindeks pacjentka i dziecko będą uważnie monitorowani.

Lek Oxytocin Grindeks jest zazwyczaj rozcieńczany przed użyciem i podawany w infuzji dożylnej (kroplówce) do jednej z żył. W celu przygotowania infuzji dożylnej lekarz może zastosować lek Oxytocin Grindeks, 5 IU, roztwór do wstrzykiwań/do infuzji.

Oxytocin Grindeks 1 ml jest przeznaczony do wstrzyknięć domięśniowych.

Zazwyczaj stosowana dawka jest różna w następujących sytuacjach:
W celu rozpoczęcia lub wspomagania skurczów podczas porodu
Lek Oxytocin Grindeks powinien być podawany dożylnie w postaci infuzji metodą kroplową lub, najlepiej, za pomocą pompy infuzyjnej o regulowanej szybkości podawania leku. W przypadku infuzji podawanej metodą kroplową zaleca się, aby 5 IU leku Oxytocin Grindeks dodać do 500 ml roztworu fizjologicznego elektrolitów (takiego jak chlorek sodu 0,9%). W przypadku pacjentek, u których należy unikać infuzji chlorku sodu, można zastosować 5% roztwór glukozy jako rozcieńczalnik.
Początkowa szybkość infuzji powinna być ustawiona na 2 do 8 kropli na minutę (1 do 4 milijednostek na minutę). Można ją stopniowo zwiększać do maksymalnie 40 kropli na minutę (20 milijednostek na minutę). Szybkość infuzji może być zazwyczaj zmniejszona po uzyskaniu odpowiedniego poziomu aktywności macicy (około 3-4 skurcze co 10 minut).
Jeśli nie udaje się uzyskać odpowiedniego poziomu skurczów po podaniu 1 ml leku Oxytocin Grindeks, 5 IU/ml, próba rozpoczęcia porodu powinna zostać zakończona i powtórzona następnego dnia.

Cięcie cesarskie
Dawka leku Oxytocin Grindeks to 5 IU podane w postaci infuzji kroplowej (5 IU rozcieńczone w fizjologicznym roztworze chlorku sodu) lub, najlepiej, za pomocą pompy infuzyjnej o regulowanej szybkości podawania leku, dożylnie w ciągu 5 minut, bezpośrednio po urodzeniu dziecka.

Zapobieganie krwawieniu po porodzie
Zwykle stosowana dawka to 5 IU w infuzji dożylnej (5 IU rozcieńczone w fizjologicznym roztworze elektrolitowym) lub 5-10 IU domięśniowo, po urodzeniu łożyska.

Leczenie krwawienia po porodzie
Dawka leku Oxytocin Grindeks to 5 IU w infuzji dożylnej (5 IU rozcieńczone w fizjologicznym roztworze elektrolitowym) lub 5-10 IU domięśniowo. Następnie, w niektórych przypadkach, w dożylnej infuzji kroplowej roztworu zawierającego od 5 do 20 IU oksytocyny w 500 ml fizjologicznego roztworu elektrolitowego.

Poronienie
Dawka leku Oxytocin Grindeks, 5 IU/ml to 1 ml, podany dożylnie w ciągu 5 minut, w postaci infuzji kroplowej (1,0 ml rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodu) lub, najlepiej, za pomocą pompy infuzyjnej o regulowanej szybkości podawania. W niektórych przypadkach następnie można podawać w postaci infuzji dożylnej z szybkością od 20 to 40 milijednostek na minutę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Brak jest informacji dotyczących stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Osoby w podeszłym wieku
Brak jest wskazań do stosowania leku Oxytocin Grindeks u pacjentów w podeszłym wieku.

Przedawkowanie

Ze względu na to, że lek jest podawany w szpitalu, przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne. W razie przypadkowego podania tego leku jakiejkolwiek osobie, należy niezwłocznie poinformować szpitalny oddział ratunkowy lub lekarza. Należy pokazać lekarzowi wszelkie pozostałości leku lub puste opakowanie.

Przedawkowanie leku Oxytocin Grindeks może spowodować:
– uszkodzenie dziecka;
– bardzo silne skurcze macicy;
– uszkodzenie macicy, łącznie z pęknięciem;
– zatrzymanie wody, skurcz naczyń krwionośnych, wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

Jedzenie i picie (alkohol)

Pacjentka może otrzymać zalecenie, by ograniczyła do minimum ilość wypijanych płynów.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Oxytocin Grindeks może spowodować rozpoczęcie porodu – powinien być stosowany w ciąży jedynie pod kontrolą lekarską.
Lek Oxytocin Grindeks występuje w niewielkich ilościach w mleku kobiecym, ale nie spodziewa się, aby wywierał szkodliwe działanie, ponieważ jest szybko inaktywowany przez układ trawienny dziecka.
Lek Oxytocin Grindeks nie powoduje zagrożenia dla noworodka podczas karmienia piersią.

Ulotka Oxytocin Grindeks

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Oxytocin Grindeks (forum)

Stosujesz Oxytocin Grindeks? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Oxytocin Grindeks. Podziel się doświadczeniami na forum.