Midazolam Sandoz

Midazolam Sandoz to lek, który należy do grupy benzodiazepin. Jest to lek krótko działający, wykorzystywany do wywoływania sedacji (głębokiego stanu uspokojenia, senności lub snu) oraz łagodzenia objawów lękowych i zmniejszania napięcia mięśni. Ponadto działa przeciwdrgawkowo i powoduje utratę pamięci obejmującą ostatnie zdarzenia. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Midazolam Sandoz zawiera substancję czynną midazolam i należy do grupy leków nazwanych benzodiazepinami. Midazolam jest krótko działającym lekiem, powodującym sedację (stan uspokojenia, senności lub sen) i łagodzącym lęk oraz napięcie mięśni. Działa przeciwdrgawkowo i powoduje utratę pamięci obejmującej ostatnie zdarzenia.

Midazolam Sandoz stosuje się:
– w celu wywołania sedacji płytkiej u dorosłych i u dzieci w trakcie zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych
– w celu wywołania sedacji u dorosłych i u dzieci leczonych w oddziałach intensywnej opieki medycznej
– w znieczuleniu dorosłych (jako jedyny lek lub razem z innymi lekami znieczulającymi)
– w celu wywołania sedacji przed wprowadzeniem dorosłych i dzieci do znieczulenia

Skład

Substancją czynną leku jest midazolam (w postaci midazolamu chlorowodorku).

Pozostałe składniki to:
Midazolam Sandoz 1 mg/ml: sodu chlorek, kwas solny, woda do wstrzykiwań
Midazolam Sandoz 5 mg/ml: sodu chlorek, kwas solny, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań

Dawkowanie

Zalecana dawka to

Lekarz ustala dawkę indywidualnie dla pacjenta w zależności od:
– wskazania do leczenia
– rodzaju koniecznej sedacji
– wieku, masy ciała i ogólnego stanu pacjenta
– jednocześnie stosowanego leczenia
– reakcji pacjenta na lek Midazolam Sandoz
– konieczności zastosowania w tym samym czasie innych leków

Jeśli pacjent musi otrzymać silne leki przeciwbólowe, podane zostaną one w pierwszej kolejności, a następnie lek Midazolam Sandoz w indywidualnie dobranej dawce.

Droga i sposób podania
– podanie dożylne: w powolnym wstrzyknięciu do żyły
– infuzja: w kroplówce do jednej z żył
– podanie domięśniowe: we wstrzyknięciu w mięsień
– podanie doodbytnicze: do odbytnicy
Dzieciom w wieku 12 lat i młodszym lek podaje się zazwyczaj dożylnie. Możliwe jest również podanie doodbytnicze, jeśli celem jest uspokojenie przed znieczuleniem. Należy zapoznać się z informacją w punkcie 2 pod tytułem „Dzieci”.

Instrukcja właściwego stosowania
Midazolam Sandoz wykazuje zgodność z następującymi roztworami do infuzji:
– 0,9% (9 mg/ml) roztwór sodu chlorku,
– 5% (50 mg/ml) roztwór glukozy,
– 10% (100 mg/ml) roztwór glukozy,
– roztwór Ringera,
– roztwór Hartmanna.

Midazolam Sandoz nie jest zgodny z następującymi roztworami do infuzji:
– 6% (w/v) roztwór dekstranu (z 0,9% roztworem sodu chlorku) w dekstrozie
– zasadowe roztwory do wstrzykiwań. Midazolam wytrąca się w roztworze zawierającym wodorowęglan sodu.

W celu uniknięcia możliwej niezgodności, leku Midazolam Sandoz nie wolno mieszać z innymi roztworami, oprócz wyżej wymienionych. Ampułki leku Midazolam Sandoz przeznaczone są do jednorazowego użycia. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu należy usunąć. Przed podaniem ampułki roztwór należy obejrzeć. Wolno stosować tylko nienaruszone ampułki i przejrzyste roztwory, które nie zawierają cząstek stałych i nie zmieniły zabarwienia.

Przedawkowanie

Podczas stosowania leku Midazolam Sandoz nie wolno pić alkoholu. Alkohol może znacznie nasilić uspokajające działanie tego leku i spowodować zaburzenia oddychania.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, powinna poinformować o tym lekarza. Lekarz zadecyduje, czy ten lek jest dla niej odpowiedni. Jeśli lekarz podejmie decyzję o zastosowaniu tego leku w późnym okresie ciąży, podczas porodu lub cesarskiego cięcia, istnieje ryzyko zachłyśnięcia matki i nieregularnej czynności serca noworodka, jego hipotonii (zmniejszonego napięcia mięśniowego), trudności w ssaniu, niskiej temperatury ciała i depresji oddechowej. U dzieci matek, które długotrwale otrzymywały ten lek w ostatniej fazie ciąży, może wystąpić uzależnienie fizyczne i ryzyko objawów odstawienia po urodzeniu.

Karmienie piersią
Nie należy karmić piersią przez 24 godziny od otrzymania leku Midazolam Sandoz, gdyż może on przenikać do mleka kobiecego.

Płodność
Jak wskazują dotychczasowe dane, Midazolam Sandoz nie wpływa na płodność.

Ulotka Midazolam Sandoz

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Midazolam Sandoz (forum)

Stosujesz Midazolam Sandoz? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Midazolam Sandoz. Podziel się doświadczeniami na forum.