Gazyvaro

Lek Gazyvaro zawiera substancję czynną obinutuzumab, który należy do grupy leków zwanych „przeciwciałami monoklonalnymi”. Przeciwciała działają w wyniku przyłączenia się do swoistych receptorów w organizmie pacjenta.

W jakim celu stosuje się lek Gazyvaro
Lek jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu dwóch różnych rodzajów nowotworu:
• Przewlekła białaczka limfocytowa (zwanej również „PBL”)
• Lek jest stosowany u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni w związku z PBL i mają inne choroby, z powodu których jest mało prawdopodobne, że będą w stanie tolerować pełną dawkę innego leku przeciwnowotworowego o nazwie fludarabina.
• Lek jest stosowany w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym o nazwie chlorambucyl.
• Chłoniak grudkowy (zwanego również „FL”)
• Lek jest stosowany u pacjentów, którzy wcześniej byli leczeni przynajmniej raz lekiem o nazwie rytuksymab i u których po tym leczeniu wystąpił nawrót choroby lub jej pogorszenie.
• Na początku leczenia pacjentów z FL, lek Gazyvaro jest stosowany razem z innym lekiem przeciwnowotworowym o nazwie bendamustyna.
• W późniejszym czasie lek Gazyvaro może być stosowany sam przez okres do 2 lat w ramach „leczenia podtrzymującego“.

Jak działa lek Gazyvaro
• PBL i FL to choroby nowotworowe wpływające na białe krwinki zwane „limfocytami B”. Zmienione nowotworowo „limfocyty B” rozmnażają się w zbyt szybkim tempie i żyją zbyt długo. Lek Gazyvaro wiąże się z powierzchnią „limfocytów B”, a następnie powoduje śmierć tych komórek.
• Podawanie leku pacjentom z PBL lub FL razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi powoduje wydłużenie czasu do pogorszenia się choroby.

Jaki jest skład Gazyvaro, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest obinutuzumab: 1000 mg obinutuzumabu w fiolce 40 ml, co odpowiada stężeniu 25 mg/ml przed rozcieńczeniem.

Pozostałe składniki to: L-histydyna, L-histydyny chlorowodorku jednowodzian, trehalozy dwuwodzian, poloksamer 188 i woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Gazyvaro – jak stosować ten lek?

Jak podawany jest lek Gazyvaro

Lek jest podawany we wlewie dożylnym przez okres kilku godzin.

Terapia lekiem Gazyvaro

Przewlekła białaczka limfocytowa

• Pacjentowi zostanie podanych 6 cykli leku Gazyvaro w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym o nazwie chlorambucyl. Każdy z cykli trwa 28 dni.
• W dniu 1. pierwszego cyklu, pacjentowi zostanie podana bardzo powoli część pierwszej dawki leku Gazyvaro, wynosząca 100 mg. Pacjent będzie cały czas monitorowany przez lekarza lub pielęgniarkę, czy nie występują u niego reakcje związane z wlewem.
• Jeżeli po podaniu małej części pierwszej dawki nie wystąpi reakcja na wlew, pacjent może otrzymać pozostałą część pierwszej dawki (900 mg) jeszcze tego samego dnia.
• W przypadku wystąpienia reakcji związanej z wlewem, po podaniu małej części pierwszej dawki, pacjent otrzyma pozostałą część pierwszej dawki w dniu 2.

Przykładowy harmonogram podawania przedstawiono poniżej.
Cykl pierwszy – w okresie 28 dni podane zostaną trzy dawki leku Gazyvaro:
• Dzień 1. – część pierwszej dawki (100 mg)
• Dzień 2. lub Dzień 1. (kontynuacja) – pozostała części pierwszej dawki (900 mg)
• Dzień 8. – pełna dawka (1000 mg)
• Dzień 15. – pełna dawka (1000 mg).

Cykle 2, 3, 4, 5 i 6 – w okresie 28 dni podana zostanie tylko jedna dawka leku Gazyvaro:
• Dzień 1. – pełna dawka (1000 mg).

Chłoniak grudkowy
• Pacjent otrzyma 6 cykli leczenia w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym o nazwie bendamustyna – każdy cykl trwa 28 dni.
• Następnie rozpocznie się faza „leczenia podtrzymującego” – w tym czasie pacjent będzie otrzymywał lek Gazyvaro co 2 miesiące w okresie do 2 lat, o ile wcześniej nie wystąpi progresja choroby.
• Typowy schemat dawkowania przedstawiono poniżej.

Faza leczenia indukcyjnego
Cykl 1 – w okresie 28 dni podane zostaną trzy dawki leku Gazyvaro:
• Dzień 1 – pełna dawka (1000 mg)
• Dzień 8 – pełna dawka (1000 mg)
• Dzień 15 – pełna dawka (1000 mg).
Cykle 2, 3, 4, 5 i 6 – w okresie 28 dni podana zostanie tylko jedna dawka leku Gazyvaro:
• Dzień 1 – pełna dawka (1000 mg).

Faza leczenia podtrzymującego
• Pełna dawka (1000 mg) co 2 miesiące w okresie do 2 lat, o ile wcześniej nie wystąpi progresja choroby.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Lek jest podawany pod nadzorem lekarza, który ma doświadczenie w stosowaniu takiego leczenia.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Gazyvaro – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Gazyvaro w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
• Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, musi powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Lekarz pomoże rozważyć korzyści związane z kontynuacją leczenia u matki, biorąc pod uwagę ryzyko dla nienarodzonego dziecka.
• Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce, gdyż leczenie może mieć wpływ na zdrowie pacjentki lub dziecka.

Karmienie piersią
• Nie karmić piersią w czasie leczenia Gazyvaro lub przez 18 miesięcy po jego zakończeniu. Niewielkie ilości leku Gazyvaro mogą przenikać do mleka kobiecego.

Antykoncepcja
• Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji w czasie trwania leczenia.
• Należy kontynuować stosowanie skutecznej metody antykoncepcji przez 18 miesięcy po zakończeniu przyjmowania leku.

Ulotka Gazyvaro – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Gazyvaro 1000 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Obinutuzumab)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Gazyvaro m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Gazyvaro 1000 mg koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (Obinutuzumab)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Gazyvaro - forum pacjentów

Stosujesz Gazyvaro? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

2 komentarze do wpisu „Gazyvaro”

Dodaj komentarz