Docetaxel Teva Generics

Docetaxel Teva Generics to lek przeciwnowotworowy dostępny na receptę. Substancja aktywna tego leku, docetaksel, jest półsyntetycznym analogiem paklitakselu, o zbliżonej strukturze chemicznej i zbliżonym działaniu. Działa poprzez pobudzanie łączenia tubuliny w trwałe mikrotubule i hamowanie ich rozpadu, co powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnej tubuliny. Lek jest stosowany w leczeniu różnych rodzajów nowotworów, w tym raka piersi, niedrobnokomórkowego raka płuc, hormononiezależnego raka gruczołu krokowego z przerzutami, gruczolakoraka żołądka z przerzutami oraz raka płaskonabłonkowego głowy i szyi.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Nazwa leku to Docetaxel Teva Generics, a jego nazwa zwyczajowa to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu. Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami.

Docetaxel Teva Genericsjest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi:
– W leczeniu zaawansowanego raka piersi Docetaxel Teva Generics może być podawany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z doksorubicyną lub trastuzumabem, lub kapecytabiną.
– W leczeniu wczesnego stadium raka piersi z przerzutami lub bez przerzutów do węzłów chłonnych Docetaxel Teva Generics może być podawany w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem.
– W leczeniu raka płuca Docetaxel Teva Generics może być podawany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z cisplatyną.
– W leczeniu raka gruczołu krokowego Docetaxel Teva Generics podawany jest w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem.
– W leczeniu raka żołądka z przerzutami Docetaxel Teva Genericspodawany jest w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem.
– W leczeniu raka głowy i szyi Docetaxel Teva Generics podawany jest w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem.

Skład

Docetaxel Teva Generics, 20 mg
– Substancją czynną leku jest docetaksel. 1 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 5 mg docet/bakselu (bezwodnego). Fiolka zawiera 20 mg docetakselu.

– Ponadto lek zawiera: powidon K-12, hydroksypropylobetadeks i glukozę jednowodną.

Docetaxel Teva Generics, 80 mg
– Substancją czynną leku jest docetaksel. 1 ml rekonstytuowanego roztworu zawiera 5 mg docetakselu (bezwodnego). Fiolka zawiera 80 mg docetakselu.

– Ponadto lek zawiera: powidon K-12, hydroksypropylobetadeks i glukozę jednowodną.

Dawkowanie

Dawka zależy od masy ciała oraz od stanu ogólnego pacjenta. Lekarz dokonuje obliczenia pola powierzchni ciała w metrach kwadratowych (m2) i na tej podstawie określa wielkość dawki do podania.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku Docetaxel Teva Generics NIE należy podawać w ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga jego podawania.

Podczas leczenia kobieta nie powinna zajść w ciążę i musi stosować skuteczną metodę antykoncepcji, ponieważ lek Docetaxel Teva Generics może być szkodliwy dla nienarodzonego dziecka. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Jeśli lek Docetaxel Teva Generics przyjmuje mężczyzna, to zaleca się aby nie został ojcem w trakcie i do 6 miesięcy po okresie leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia powinien także poszukać porady w sprawie przechowania nasienia, ponieważ docetaksel może zmieniać płodność u mężczyzn.

Karmienie piersią
NIE należy karmić piersią podczas leczenia lekiem Docetaxel Teva Generics.

Ulotka Docetaxel Teva Generics

Produkt archiwalny – Brak w produkcji, Brak w obrocie

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Produkt archiwalny – Brak w produkcji, Brak w obrocie

Opinie o Docetaxel Teva Generics (forum)

Stosujesz Docetaxel Teva Generics? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Docetaxel Teva Generics. Podziel się doświadczeniami na forum.