Czy test na koronawirusa jest bolesny?

Koronawirus opanował cały świat i zdaje się nie ustępować w swoich działaniach. Coraz więcej osób zostaje poddane badaniom na jego obecność, a jeszcze większa ilość ludzi obawia się, że samo badanie jest nieprzyjemne, bolesne i niesie za sobą długotrwałe uszkodzenia. Jak jest naprawdę? Czy test na koronawirusa jest bolesny i mamy się czego obawiać? Sprawdzamy. 

Czy samo zrobienie testu na koronawirusa jest bolesne? 

Podstawowym sposobem sprawdzenia, czy dany pacjent jest nosicielem SARS CoV – 2 jest pobranie wymazu z nosogardzieli, nazywanym testem molekularnym (genetycznym). Taki rodzaj badań wykonywany jest w wielu punktach wymazowych, a także może być zrobiony w domu – za pomocą zamówionego przez internet testu. Samo badanie nie jest bolesne, lecz nieprzyjemne – wymazówkę trzeba bowiem wsunąć bardzo głęboko do przewodu nosowego.  Takie działanie może spowodować łzawienie oczu i kaszel, trwający przez krótki czasu. Personel medyczny może pobrać wymaz od pacjenta z tylnej ściany gardła lub z nozdrza. To bardzo prosty i szybki test, dający realny wynik, który pozwala wpłynąć na dalszy przebieg epidemii. 

test na covid

Jak przygotować się do testu na obecność Covid – 19? 

Sam test jest szybki i bezbolesny, jednak musimy się do niego odpowiednio przygotować. Dzięki zachowaniu paru reguł cały proces pobierania wymazu przebiegnie sprawnie i da prawdziwy wynik. Oto na co należy zwrócić największą uwagę: 

  • najlepiej udać się do punktu wymazowego rano; 
  • nie jeść na 3 godziny przed planowanym wykonaniem testu; 
  • przed testem przepłukać usta przegotowaną wodą, nie stosować gum do żucia, tabletek do ssania, płynów do płukania jamy ustnej, nie myć zębów;
  • na 2 godziny przed planowanym wykonaniem testu nie używać donosowych środków ( kropli, maści, aerozoli na katar, alergie i inne dolegliwości); 
  • przed badaniem nie należy przepłukiwać i wydmuchiwać nosa; 
  • tuż przed badaniem należy pozbyć się sztucznej szczęki i protez zębowych. 

Kiedy wykonać test na koronawirusa? 

Aby badanie metodą real time RT – PCR1 dało prawdziwy wynik, pacjent powinien zjawić się w punkcie wymazu dzień po wystąpieniu objawów klinicznych bądź tydzień od momentu, w którym mogło wystąpić potencjalne zakażenie. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Państwowy zakład Higieny zwraca uwagę na identyfikację dwóch lub trzech genów, które są wspólne dla podrodzaju Sarbecovirus, a także przypisane jedynie SARS – CoV – 2. Jeśli po wykonaniu testu RT – PCR wynik nie będzie jasny, to należy powtórzyć cały proces z wykorzystaniem nowej próbki. Do czasu ponownego pobrania wymazu, osoba badana przyjmuje zalecenia, które są stosowane w przypadku pozytywnego wyniku testu. 

Reklama

Test na obecność przeciwciał koronawirusa

Innym sposobem na sprawdzenie przebycia choroby jest wykonanie testu sterologicznego. Dzięki takiemu badaniu służby zdrowia mogą skutecznie zbadać liczbę tzw. ozdrowieńców. To bardzo proste i szybkie badanie, polegające na pobraniu niewielkiej ilości krwi z żyły lub z opuszka palca. W tym przypadku jakakolwiek bolesność wynika z wkłucia igły – jak w przypadku zwykłego pobrania krwi. Dzięki wykonaniu badania na obecność przeciwciał, osoby który przebyły chorobę bezobjawowo, bądź skąpoobjawowo mogą stać się dawcami osocza i tym samym przyczynić się do szybszego zwalczenia epidemii. Aby pacjent mógł przekazać przeciwciała, musi spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: 

  • badany musi posiadać pozytywny wynik testu RT – PCR w kierunku SARS – CoV – 2; 
  • badany musi posiadać pozytywny wynik ilościowego badania na przeciwciała koronawirusa, znajdujący się w klasie IgG; 
  • badany musi posiadać pozytywny wynik testu antygenowego, pochodzącego z nowej generacji, w czasie występowania typowych dla choroby objawów – kaszlu, kataru, gorączki, bólu gardła, itp. ;
  • badany musi znajdować się w bliskiej obecności2 osoby, która posiada pozytywny wynik RT – PCR, a także posiadać charakterystyczne dla koronawirusa objawy, które wystąpiły 10 dni po ostatnim kontakcie. 

Jak przygotować się do badania przeciwciał? 

Ten rodzaj badania nie wymaga od nas najmniejszego przygotowania. Krew zostaje pobrana od pacjenta bezpośrednio po zjawieniu się w punkcie pobrań. Badany nie musi być na czczo i może poddać się testowi o dowolnej porze dnia. 

Na wyniki zazwyczaj trzeba czekać około 24 godzin. W niektórzy przypadkach czas oczekiwania wynosi 3 dni. Ta różnica uwarunkowana jest działaniem laboratorium, a także ilością wykonanych testów. 

Nie bójmy się testu na koronawirusa! 

Badanie na obecność SARS – CoV – 2 nie należy do przyjemnych, jednak nie jest nawet w najmniejszym stopniu bolesne. Wokół całego badania narosło wiele mitów i fałszywych przekonań. Dzięki szybkiej diagnostyce można zapanować nad epidemią i poradzić sobie z jej skutkami. Jeśli obawiasz się, że jesteś nosicielem koronawirusa to koniecznie udaj się na pobranie wymazu z gardła bądź nosogardzieli lub wykonaj badanie z krwi. Twoje działanie może uratować komuś życie. 

1 Badanie Real time RT – PCR to nieinwazyjne pobranie wymazu z nosogardzieli bądź gardła pacjenta, z którego następnie zostaje wyizolowany materiał genetyczny koronawirusa, czyli jego RNA.  

2 Za bliską obecność rozumie się przebywanie w jednym domu z zakażonym, pracę, spotkanie, zabawę czy inne formy wspólnego spędzania wolnego czasu.